Клинички завод за нуклеарну медицину и болести штитне жлијезде је организован тако да има:

1. Одјељење за нуклеарно – медицинску терапију са амбулантама
2. Одјељење за нуклеарно – медицинску дијагностику

Клинички завод за нуклеарну медицину и болести штитне жлијезде пружа дијагностичке и терапијске услуге из области нуклеарне медицине.

Телефонски именик Завода

Адреса: Ул. 12 Беба бб, Бања Лука