Одлука о избору/одлука о поништењу од 2015. до 2018. године

Одлуку о избору најповољније понуде ради набавке тестова за дијагностику прснућа плодових овоја за потребе Kлинике за гинекологију и акушерство.

Одлуку можете преузети pdf oвдje.

28.12.2018


Одлука о поништењу дијела набавке ради набавке техничког материјала за 2018. годину за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

28.12.2018


Одлука о избору најповољније понуде ради поновљеног сервисирања операционих микроскопа разних произвођача (произвођач Zeiss).

Одлуку можете преузети pdf oвдje.

27.12.2018


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке услуге превентивно-инвестиционог одржавања – електроодржавања (сервисирање агрегата произвођача „УЉАНИK“).

Одлуку можете преузети pdf oвдje.

27.12.2018


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке ултразвучног апарата за потребе Клинике за кардиологију.

Одлуку можете преузети pdf oвдje.

27.12.2018


Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку респиратора за механичку вентилацију за потребе Клинике интензивне медицине за нехируршке гране Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

Одлуку можете преузети pdf oвдje.

25.12.2018


Одлука о избору најповољније понуде ради поновљене набавке потрошног матреријала за Technogas Plus за потребе Клиничког завода за нуклеарну медицину и болести штитне жлијезде.

Одлуку можете преузети pdf oвдje.

14.12.2018


Одлука о поништењу поступка набавке за набавку услуге – Израда студије (пројекта) за успостављање модерног система унутрашње организације у УKЦ РС – за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

14.12.2018


Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку респиратора, инкубатора и монитора за потребе Клинике за дјечије болести.

Одлуку можете преузети pdf oвдje.

13.12.2018


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке услуге мјесечног одржавање лифтова (произвођач “Otis” и “Europrost”) за потребе УКЦ-а РС.

Одлуку можете преузети pdf oвдje.

13.12.2018


Одлука о избору најповољњих понуда бр: 01-12891-12/18 од 11.12.2018, године ради набавке лијекова са Основне болничке листе за потребе Универзитетског клиничког центра РС.

Одлуку можете преузети pdf oвдje.

12.12.2018


Одлука о поништењу дијела поступка набавке бр: 01-12891-14/18 од 11.12.2018. године ради набавке лијекова са Основне болничке листе за потребе Универзитетског клиничког центра РС.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

12.12.2018


Одлуку о избору најповољнијих понуда ради набавке урин кеса и уринарних катетера за потребе УКЦ РС.

Одлуку можете преузети pdf oвдje.

11.12.2018


Одлука о поништењу поступка набавке ради јавне набавке услуга сервисирања бронхоскопа Olympus LF TP.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

10.12.2018


Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку хируршких прекривки за потребе Kлинике за очне болести.

Одлуку можете преузети pdf oвдje.

07.12.2018


Одлука о поништењу дијела поступка за набавку хируршких прекривки за потребе Kлинике за очне болести.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

07.12.2018


Oдлукa о избору најповољније понуде за набавку материјала за плазмаферезу за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

Одлуку можете преузети pdf oвдje.

06.12.2018


Одлука о поништењу поступка набавке ради јавне набавке услуга израде Планова заштите од пожара за објекте ЦМБ-а, Сјеверног и Јужног крила, Матернитеа, Клинике за инфективне болести, Техничко економског блока и Клинике за психијатрију.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

03.12.2018


Одлука о избору најповољнијих понуда ради набавке тракица за ШУК за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

Одлуку можете преузети pdf oвдje.

30.11.2018


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-4-11533-8/18 од 29.11.2018. године ради набавке услуге прегледа, сервиса и поправке UPS-уређаја Riello MST 160 на Јужном крилу Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

Одлуку можете преузети pdf oвдje.

29.11.2018


Одлука о поништењу дијела поступка набавке ради набавке имплантационог материјала за потребе Клинике за ортопедију и трауматологију.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

26.11.2018


Одлука о избору најповољније понуде у дијелу за лот 9 ради набавке имплантационог материјала за потребе Клинике за ортопедију и трауматологију.

Одлуку можете преузети pdf oвдje.

26.11.2018


Одлука о поништењу поступка набавке ради набавке гардеробног ормара и вјешалица за просторију Главног техничара Завода за клиничку радиологију.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

26.11.2018


Одлука о избору најповољније понуде за набавку бодиплетизмографа за потребе Клинике за плућне болести.

Одлуку можете преузети pdf oвдje.

23.11.2018


Одлука о избору најповољније понуде ради поновљене набавке потрошног материјала за потребе Завода за патологију.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

23.11.2018


Одлука о поништењу поступка набавке ради извођења радова на санацији вреловодног котла фабрички број 13410 у котларници Паприковац.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

16.11.2018


Одлуку о прихватању понуде за доуговарање додатних испорука роба ради набавке реагенаса, тестова и осталог материјала за Завод за лабораторијску дијагностику (Лот 5).

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

14.11.2018


Одлука о избору најповољнијих понуда ради набавке имплантационог материјала за потребе Клинике за ортопедију и трауматологију.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

13.11.2018


Одлука о поништењу поступка ради набавке услуге превентивно-инвестиционог одржавања – електроодржавања (сервисирање агрегата произвођача „Уљаник“).

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

12.11.2018


Одлука о избору најповољнијих понуђача ради набавке реагенаса, тестова и осталог материјала за Завод за клиничку лабораторијску дијагностику.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

12.11.2018


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке УСЛУГЕ МОДЕРНИЗАЦИЈЕ СИСТЕМА IP ТЕЛЕФОНИЈЕ (IP ТЕЛЕФОН) ЗА ПОТРЕБЕ УНИВЕРЗИТЕТСКОГ КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

08.11.2018


Одлука о поништењу поступка набавке ради сервисирања операционих микроскопа разних произвођача (произвођач Zeiss).

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

07.11.2018


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-12264-8/18 од 07.11.2018. године ради набавке наставака за операционе столове и Волиста операционе лампе (ГЕТИНГЕ-МАQУЕТ) за потребе операционих сала у Сј.крилу УКЦ РС.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

07.11.2018


Одлуку о прихватању понуде ради доуговарања додатних испорука роба средстава за одржавање чистоће и хигијене за потребе УКЦ-а РС.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

05.11.2018


Одлука о поништењу поступка набавке за набавку 250 комада аутоматског артеријског катетера.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

05.11.2018


Одлука о прихватању понуде бр: 01-15183-5/18 од 02.11.2018.г. ради додатних испорука роба ради набавке потрошног материјала за извођење ПТА процедура у Заводу за клиничку радиологију.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

02.11.2018


Одлука о поништењу дијела поступка набавке бр: 01-11788-12/18 од 02.11.2018.г. ради набавке дезинфекционих средстава за потребе Универзитетског клиничког центра РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

02.11.2018


Одлука о избору најповољнијих понуда бр: 01-11788-10/18 од 02.11.2018.г. ради набавке дезинфекционих средстава за потребе Универзитетског клиничког центра РС.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

02.11.2018


Одлука о прихватању понуде ради доуговарања додатних испорука средстава за одржавање чистоће и хигијене за потребе УКЦ-а РС.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

01.11.2018


Одлука о избору најповољнијег понуђача ради набавке transducer дршке за потребе Службе операционих сала са стерилизацијом и пријемном хируршком амбулантом.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

31.10.2018


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке средстава за одржавање чистоће и хигијене за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

31.10.2018


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке УСЛУГЕ ИНТЕРВЕНТНОГ ОДРЖАВАЊА МРЕЖНЕ И СЕРВЕРСКЕ ОПРЕМЕ СА BACKUP ЛОКАЦИЈОМ И РЕЗЕРВНИМ УРЕЂАЈИМА ЗА ПОТРЕБЕ УНИВЕРЗИТЕТСКОГ КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

22.10.2018


Одлука о избору најповољнијих понуђача набавке за лот 1 за набавку реагенаса за одређивање НЕО ТСХ и ПКУ, радиофармака и потрошног материјала за потребе Клиничког завода за нуклеарну медицину и болести штитне жлијезде.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

19.10.2018


Одлука о поништењу поступка набавке за набавку реагенаса за одређивање НЕО ТСХ и ПКУ, радиофармака и потрошног материјала за потребе Клиничког завода за нуклеарну медицину и болести штитне жлијезде.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

19.10.2018


Одлука о поништењу дијела поступка набавке бр: 01-7740-12/18 од 16.10.2018. године ради набавке медицинских средстава за Потребе Клинике за анестезију и интензивно лијечење УКЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

18.10.2018


Одлука о избору најповољнијих понуда бр: 01-7740-10/18 од 16.10.2018. године ради набавке медицинских средстава за Потребе Клинике за анестезију и интензивно лијечење УКЦ РС.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

18.10.2018


Одлука о прихватању понуде за доуговарање додатних испорука роба ради набавке реагенаса, тестова и осталог материјала за Завод за клиничку микробиологију.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

18.10.2018


Одлуку о избору најповољнијег понуђача ради набавке Virtual Desktop инфраструктуре и Windows лиценци.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

17.10.2018


Одлука о избору најповољнијег понуђача ради набавке синусоскопске оптике компатибилне са постојећом Karl Storz опремом за потребе Клинике за болести уха, грла и носа.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

12.10.2018


Одлука о избору најповољније понуде 01-9622-8/18 од 11.10.2018. године ради периодичног прегледа, сервиса и баждарења вага за потребе Универзитетског клиничког центра РС.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

12.10.2018


Одлуку о поништењу поступка набавке за набавку потрошног материјала за потребе Завода за патологију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

12.10.2018


Одлука о прихватању понуде ради доуговарања извођења додатних радова на санацији вреловодног котла број 18167 у котларници Паприковац , те стерилних продужених цријева за потребе Завода за клиничку радиологију.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

11.10.2018


Одлукa о поништењу дијела набавке ради набавке потрошног материјала за ПЕТ ињектор и ТецхногасПлус за потребе Клиничког завода за нуклеарну медицину и болести штитне жлијезде.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

11.10.2018


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке потрошног материјала за ПЕТ ињектор и ТецхногасПлус за потребе Клиничког завода за нуклеарну медицину и болести штитне жлијезде.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

11.10.2018


Одлука о поништењу дијела поступка набавке бр: 01-10071-12/18 од 05.10.2018. године ради набавке рукавица за потребе УКЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

09.10.2018


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-10071-10/18 од 05.10.2018. године ради набавке рукавица за потребе УКЦ РС.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

09.10.2018


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке потрошног материјала за операциону салу за потребе Клинике за дјечију хирургију.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

08.10.2018


Одлука о избору најповољнијег понуђача ради набавке униформи и кломпи за потребе Службе операционих сала са стерилизацијом и пријемном хируршком амбулантом.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

05.10.2018


Oдлуку о поништењу дијела поступка набавке (за ЛОТ 162).

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

03.10.2018


Одлуку о избору најповољнијег понуђача за ЛОТ 2 и 3, ради набавке хемикалија, фармацеутских сировина и амбалаже за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

03.10.2018


Одлуку о избору најповољнијег понуђача -дио трећи.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

03.10.2018


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-9619-8/18 од 26.09.2018. године ради набавке опреме и прибора који су компатибилни са постојећом опремом у Клиници интензивне медицине за нехируршке гране Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

02.10.2018


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-9619-8/18 од 26.09.2018. године ради набавке опреме и прибора који су компатибилни са постојећом опремом у Клиници интензивне медицине за нехируршке гране Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

27.09.2018


Одлуку о поништењу дијела набавке ради набавке техничког материјала за 2018. годину за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

26.09.2018


Одлуку о избору најповољнијег понуђача ради набавке техничког материјала за 2018. годину за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

26.09.2018


Одлука о избору најповољнијег понуђача ради набавке болничких електричних апарата за екстракцију хуманог млијека за потребе Клинике за гинекологију и акушерство.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

26.09.2018


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-9695-8/18 од 24.09.2018. године ради набавке прибора за надоградњу респиратора МАQУЕТ СЕРВО –И у Клиници за анестезију и интензивно лијечење Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

26.09.2018


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке комплета сиринги и конектора, те стерилних продужених цријева за потребе Завода за клиничку радиологију.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

25.09.2018


Одлука о поништењу поновљеног поступка набавке ради израде заштите равног крова на објекту Инфективно.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

24.09.2018


Одлука о избору најповољнијег понуђача ради извођења радова на изради вањског уређења испред ЦМБ-а и изградње потпорног зида за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

21.09.2018


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-10279-9/18 од 19.09.2018. год. ради набавке хидрофилних газа за потребе УКЦРС.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

20.09.2018


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке услуга одржавања и унапређења лабораторијског информационог система (ЛИС) за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

19.09.2018


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке текстила за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске у дијелу за Лот 2 и Лот 3.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

19.09.2018


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке резервних дијелова са уградњом за LITHOSKOP произвођача Siemens за потребе Клинике за урологију.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

18.09.2018


Одлука о поништењу дијела поступка ради набавке хемикалија, фармацеутских сировина и амбалаже за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

14.09.2018


Одлука о избору најповољнијих понуда ради набавке хемикалија, фармацеутских сировина и амбалаже за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

14.09.2018


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке волуметријске инфузионе пумпе за потребе Клинике за гинекологије и акушерство.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

11.09.2018


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-8234-8/18 од 06.09.2018. године ради поправке и одржавања моторних возила возног парка УKЦРС.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

07.09.2018


Одлуку о избору најповољније понуде ради имплементације система за консолидацију пословне штампе за потребе УKЦ Републике Српсke.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

05.09.2018


Одлука о исзбору најповољније понуде бр: 01-8620-8/18 од 04.09.2018. године ради набавке потрошног материјала за електрохируршке платформе (ЕRBЕ) за потребе операционих сала у Сј.крилу Универзитетског клиничког центра РС.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

04.09.2018


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке опреме за потребе дигестивне ендоскопије у Kлиници за унутрашње болести.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

03.09.2018


Одлуку о избору најповољније понуде ради набавке потрошног материјала за апарат Stellaris PC и Stellaris Anterior proizvođača Bausch & Lomb на Kлиници за очне болести.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

31.08.2018


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке ехосонографског апарата за преглед горњег абдомена и бубрега.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

28.08.2018


Одлука о избору најповољнијег понуђача (Лот 1) за набаку текстила за потребе УКЦ РС.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

24.08.2018


Одлука о избору најповољније понуде ради поновљене набавке услуга превентивног и интервентног сервисирања апарата за неонатални скриниг за когениталну хипотериозу и фенилкетонурију, као и апарата за RIA И IRMA лабораторијске методе за потребе Клиничког завода за нуклеарну медицину и болести штитне жлијезде.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

23.08.2018


Одлука о поништењу поступка поновљене набавке ради израде заштите равног крова на објекту Инфективно.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

23.08.2018


Одлука о избору најповољнијег понуђача за набаку UV фототерапијског уређаја за парцијалну фототерапију за потребе Клинике за кожне и полне болест.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

23.08.2018


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке инициозних ножића и дисперзивног вискоеластика.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

23.08.2018


Одлука о избору најповољније понуде ради пружања услуга преноћишта за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

22.08.2018


Одлука о избору најповољнијег понуђача за набаку аспирационе пумпе за потребе операционе сале на Клиници за болести уха, грла и нос.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

16.08.2018


Одлука о избору најповољније понуде ради вршења услуга неопходних за периодичне љекарске прегледе радника који раде у зонама јонизујућег зрачења у Универзитетском клиничком центру Републике Српске.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

15.08.2018


Одлука о поништењу дијела поступка за предмет: Набавка хемикалија, фармацеутских сировина и амбалаже за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

14.08.2018


Одлука о избору најповољнијих понуђача за Набавку хемикалија, фармацеутских сировина и амбалаже за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

14.08.2018


Одлука о поништењу дијела поступка за набаку реагенаса, тестова и осталих материјала за микробиологијку.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

10.08.2018


Одлукa о избору најповољније понуде ради набавке реагенаса, тестова и осталих материјала за микробиологијку.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

10.08.2018


Одлука о поништењу поступка набавке ради набавке поновљеног потрошног материјала за операциону салу за потребе Клинике за дјечију хирургију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

10.08.2018


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке услуга осигурања имовине Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

08.08.2018


Одлука о избору најповољнијег понуђача ради набавке система за инфузију за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

08.08.2018


Одлука о избору најповољније понуде ради финансирања и реализовања завршетка изградње и опремања преосталог простора у објекту Јужно крило – Поликлиника ЈЗУ Универзитетског клиничког центра Републике Српске (Југ I; Фаза 1. (трећи дио)), који је намијењен за кардиохирургију.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

08.08.2018


Одлука о избору најповољније понуде за предмет број: 01-4357-1/18 Набавка ултразвучног апарата за потребе Клиничког завода за нуклеарну медицину и болести штитне жлијезде.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

03.08.2018


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-2697-19/18 од 31.07.2018. године ради колективног осигурања радника Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

02.08.2018


Одлука о избору најповољнијег понуђача ради реконструкцији гријања на Клиници за психијатрију.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

01.08.2018


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке услуга преузимања и збрињавања цитостатског отпада за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

31.07.2018


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-7730-7/18 од 30.07.2018. године ради набавке дефибрилатора (транспортни) за потребе Клинике за кардиоваскуларне болести.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

31.07.2018


Одлука о избору најповољније понуде ради редовног сервиса горионика и мјерења димних гасова.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

31.07.2018


Одлукa о избору најповољнијих понуда за предмет Набавка средстава за рад у операционим салама за потребе Службе за максилофацијалну хирургију.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

30.07.2018


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке радиофармацеутика 18F-FDG (флуородеоксиглукоза) за PET/CT.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

30.07.2018


Одлука о избору најповољнијег понуђача ради набавке потрошног материјала за потребе Клиничке апотеке за лотове 26 и 27.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

27.07.2018


Одлука о поништењу поступка набавке услуга превентивног и интервентног сервисирања апарата за неонатални скриниг за когениталну хипотериозу и фенилкетонурију, као и апарата за RIA И IRMA лабораторијске методе за потребе Клиничког завода за нуклеарну медицину и болести штитне жлијезде.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

26.07.2018


 Одлука о избору најповољније понуде ради израде и замјене измјењивача бојлера за гријање санитарне воде – котларница Паприковац.
 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

25.07.2018


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке дуваљке за ваздух (нископритисни компресорски агрегат) за третман отпадних вода у котларници Паприковац за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

24.07.2018


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке софтwаре-а за ПЕТ/ЦТ скенер за неуролошке претраге за потребе Клиничког завода за нуклеарну медицине и болести штитне жлијезде.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

24.07.2018


Одлука о избору најповољније понуде ради финансирања и реализовања завршетка изградње и опремања преосталог простора у објекту Јужно крило – Поликлиника ЈЗУ Универзитетског клиничког центра Републике Српске (Југ И; Фаза 1. (трећи дио)), који је намијењен за амбуланте за специјалистичке прегледе, дијагностичке и терапијске процедуре, оперативне једнодневне процедуре, те његу и терапију болесника кроз дневну болницу.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

23.07.2018


Одлука о поништењу поступка набавке ради набавке текстила за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

20.07.2018


Одлука о поништењу дијела поступка набавке бр: 01-6007-11/18 од 20.07.2018. године ради набавке материјала који се користи за извођење операција у Сали за васкуларну хирургију УКЦ РС у дијелу за лотове 7 и 13.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

20.07.2018


Одлука о избору најповољнијих понуда бр: 01-6007-9/18 од 20.07.2018 ради набавке материјала који се користи за извођење операција у Сали за васкуларну хирургију УКЦ РС.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

20.07.2018


Одлука о избору најповољнијих понуда бр: 01-5420-8/18 од 16.07.2018. године ради избора пет банака за пружање услуга вођења платног промета за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

18.07.2018


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке и монтаже централне станице за азотнисубоксид (Н2О) и грађевинско уређење објекта за смјештај станица за медицинске гасове.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

17.07.2018


Одлука о избору најповољније понуде ради поновљеног ангажовања вањског сарадника за припрему котла- вреловодни котао тип “БКГ 60а” фабрички број 13410 и вреловодни котао тип »БКГ 60а« фабрички број 18167 у сврху добијања употребне дозволе од стране Републичког термо-енергетског инспектора.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

17.07.2018


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке интерних батерија за медицинске уређаје за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

12.07.2018


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке апарата за евоциране потенцијале (ЕП) за потребе Kлинике за неурологију.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

10.07.2018


Одлуку о избору најповољније понуде ради набавке апарата за приказивање вена приликом венепункције за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

09.07.2018


Oдлука о избору најпобољније понуде ради набавке услуга осигурања законске (грађанско-правне) одговорности осигураника за штете настале услијед смрти, повреде тијела или здравља трећих лица, које су настале као посљедица професионалне грешке љекара и/или другог медицинског особља.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

06.07.2018


Одлука о избору најповољније понуде ради сервисирања гама камере Mediso DHV за потребе Завода за нуклеарну медицину и болести штитне жлијезде.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

06.07.2018


Одлуку о избору најповољније понуде ради набавке услуге Надоградње клиничког информационог система (интеграција постојећег RIS/PACS система у информациони систем, израда и имплементација кадровске евиденције) за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

05.07.2018


Одлука о поништењу дијела поступка набавке апланационих тонометара за потребе Клинике за очне болести.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

03.07.2018


Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке апланационих тонометара за потребе Клинике за очне болести.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

03.07.2018


Одлукa о избору најповољније понуде ради набавке материјала за плазмаферезу (потрошни материјал за извођење CVVHD и CVVHDF) за потребе Клинике интензивне медицине за нехируршке гране.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

03.07.2018


Одлука о поништењу дијела поступка набавке бр: 01-16840-21/17 од 27.06.2018. године ради поновљене набавке материјала који се користи за пласирање каротидних стентова у Заводу за кл. радиологију у дијелу за лот 3.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

29.06.2018


Одлука о избору најповољнијих понуда бр: 01-16840-19/17 од 27.06.2018. године ради поновљене набавке материјала који се користи за пласирање каротидних стентова у Заводу за клиничку радиологију у дијелу за лотове 1 и 2.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

29.06.2018


Одлука о поништењу поступка ради набавке система за инфузију за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

26.06.2018


Одлука о избору најповољније понуде-поновљени материјал за текуће одржавање.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

25.06.2018


Одлукa о избору најповољнијих понуђача у поступку набавке за набавку реагенаса, тестова и осталих материјала за потребе Завода за клиничку микробиологију за лотове 2, 4, 6, 7, 8 и 10.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

22.06.2018


 

Одлука о избору најпобољније понуде ради поновљеног избора ревизорске куће за ревизију финансијских извјештаја.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

22.06.2018


Одлукa о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке годишњег сервисирања опреме за медицинске гасове у новој подстаници у ЦМБ-у Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

21.06.2018


Одлукa о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке реагенаса, тестова и осталог материјала за Завод за клиничку лабораторијску дијагностику за лот.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

21.06.2018


Одлука о поништењу поступка набавке пружања услуга прања и пеглања болничког рубља за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

21.06.2018


Одлукa о поништењу дијела набавке ради набавке потрошног материјала за потребе Клиничке апотеке.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

21.06.2018


Одлукa о избору најповољнијег понуђача ради набавке потрошног материјала за потребе Клиничке апотеке.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

21.06.2018


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке радиофармацеутика 18F-DOPA и 18 –FLUOROHOLIN за PET/CT за потребе Kлиничког завода за нуклеарну медицину и болести штитне жлијезде.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe.

21.06.2018


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке епидуралних сетова за потребе Клинике за анестезију и интензивно лијечење.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe.

20.06.2018


Одлука о поништењу поступка набавке бр: 01-2697-14/18 од 15.06.2018. године ради колективног осигурања радника Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдјe.

18.06.2018


Одлукa о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке ултразвучног апарата за потребе Завода за клиничку радиологију.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe.

18.06.2018


Одлука о поништењу поступка ради набавке реагенаса и потрошног материјала за потребе Завода за клиничку лабораторијску дијагностику (за Лот-ове: 8 и 17).

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдјe.

18.06.2018


Одлука о избору најповољније понуде ради реагенаса и потрошног материјала за потребе Завода за клиничку лабораторијску дијагностику (за Лот-ове: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21).

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe.

18.06.2018


Одлуку о поништењу поступка набавке ради набавке услуга сервисирања гама камере Медисо ДХВ за потребе Завода за нуклеарну медицину и болести штитне жлијезде.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдјe.

7.06.2018


Одлука о прихватању понуде ради доуговарања додатних испорука роба ради набавке имплантационог материјала за потребе Kлинике за ортопедију и Kлинике за трауматологију.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe.

05.06.2018


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке производа од соли за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe.

01.06.2018


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке фрижидера и потрошног материјала за потребе Завода за клиничку патологију.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe.

01.06.2018


Одлука о избору најповољнијих понуда бр: 01-2264-9/18 од 29.05.2018. године ради набавке коронарних балон-катетера за рад у Сали за катетеризацију срца у Kлиници за кардиоваскуларне болести.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe.

31.05.2018


Одлука о поништењу дијела поступка набавке бр: 01-2264-11/18 од 28.05.2018. године ради набавке коронарних балон-катетера за рад у Сали за катетеризацију срца у Kлиници за кардиоваскуларне болести(у дијелу за лот 2).

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдјe.

31.05.2018


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке комбинованог ласерског апарата за потребе Kлинике за очне болести.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe.

29.05.2018


Одлуку о избору најповољнијег понуђача ради набавке услуга прања и пеглања болничког рубља за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe.

29.05.2018


Одлука о избору најповољнијих понуда бр: 01-2048-8/18 од 28.05.2018. године ради поправке и надоградње постојећег МР система Siemens магнетом  Avanto 1.5 Т за потребе Завода за клиничку радиологију.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe.

29.05.2018


Одлука о поништењу дијела поступка ради поновљене набавке реагенаса, тестова и осталог материјала за Завод за клиничку лабораторијску дијагностику.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдјe.

25.05.2018


Одлуку о избору најповољнијег понуђача ради поновљене набавке реагенаса, тестова и осталог материјала за Завод за клиничку лабораторијску дијагностику.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe.

25.05.2018


Одлука о избору најповољнијег понуђача ради набавке услуга одржавања пословно информационог система у Универзитетском клиничком центру Републике Српске.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe.

24.05.2018


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке текстила за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe.

24.05.2018


Одлуку о избору најповољнијег понуђача ради набавке потрошног материјала за ЕЕГ, ЕМНГ и ЕП кабината за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe.

23.05.2018


Одлуку о избору најповољнијег понуђача ради набавке колиматора за СПЕЦТ/ЦТ гама камеру ГЕ.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe.

23.05.2018


Одлуку о избору најповољније понуде ради поновљене набавке услуга дезинсекције и дератизације у објектима УКЦ РС.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe.

21.05.2018


Одлуку о поништењу понуде ради ангажовања вањског сарадника за припрему котла-вреловодни котао тип “BKG 60а” фабрички број 13410 и вреловодни котао тип »BKG 60а« фабрички број 18167 у сврху добијања употребне дозволе од стране Републичког термо-енергетског инспектора.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдјe.

18.05.2018


Одлука о поништењу дијела поступка набавке бр: 01-2266-11/18 (за лотове: 2, 3 и 5) ради набавке коронарних жица за рад у Сали за катетеризацију срца у Kлиници за кардиоваскуларне болести.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдјe.

16.05.2018


Одлука о избору најповољнијих понуда бр: 01-2266-9/18 ради набавке коронарних жица за рад у Сали за катетеризацију срца у Kлиници за кардиоваскуларне болести.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe.

16.05.2018


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке потрошног материјала за потребе Клиничке апотеке у дијелу за Лотове 18, 19, 25 и 32.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe.

16.05.2018


Одлуку о избору најповољнијег понуђача ради поновљене набавке средстава за одржавање чистоће и хигијене за потребе УКЦ РС.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe.

16.05.2018


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке услуга ангажовања вањског сарадника за набавку и монтажу измјењивача топлоте (парни измјењивач топлоте) у котларници Паприковац за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe.

16.05.2018


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке оптика за хистероскоп за потребе Клинике за гинекологију и акушерство.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe.

14.05.2018


Одлука о прихватању понуде ради доуговарања додатних испорука роба ради набавке хемикалија за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe.

11.05.2018


Одлука о прихватању понуде ради доуговарања додатних услуга ради колективног осигурања радника Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe.

07.05.2018


Одлука о прихватању понуде ради доуговарања додатних испорука роба ради е набавке специфичног потрошног материјала за апарате Stellaris Anterior, Stellaris PS и Millenium произвођача »BAUSCH&LOMB« и осталог потрошног материјала 23 Г који се употребљава у витреоретиналним процедурама у Kлиници за очне болести (лот 1).

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe.

30.04.2018


Одлукa о поништењу поступка ради израде заштите равног крова изнад клима стројарнице на објекту Инфективно.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

27.04.2018


Одлука о поништењу дијела поступка ради набавке услуга превентивног и корективног одржавања аутоматских ињектора за контрастна средства.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

27.04.2018


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке услуга превентивног и корективног одржавања аутоматских ињектора за контрастна средства.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe.

27.04.2018


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-151-8/18 од 24.04.2018. године ради набавке услуге периодичног (превентивно и интервентно) оџавања чилера и расхладних система за уређаје у Заводу за клиничку радиологију.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe.

27.04.2018


Одлука о прихватању понуде за доуговарање додатних услуга ради осигурања имовине Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe.

26.04.2018


Одлуку о поништењу поступка набавке услуга превентивног и интервентног сервисирања апарата за неонатални скриниг за когениталну хипотериозу и фенилкетонурију, као и апарата за RIА И IRМА лабораторијске методе за потребе Kлиничког завода за нуклеарну медицину и болести штитне жлијезде.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

25.04.2018


Одлука о избору најповољнијег понуђача ради набавке CTG апарата за потребе Kлинике за гинекологију и акушерство.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe.

23.04.2018


Одлука о избору најповољнијег понуђача ради набавке потрошног материјала и дијелова за уређаје произвођача Drager.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe.

18.04.2018


Одлука о избору најповољније понуде ради ремонта стубова (стропних статива) за медицинске гасове за потребе Операционих сала на локацији Паприковац.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe.

18.04.2018


Одлука о поништењу дијела поступка.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

16.04.2018


Одлука о избору најповољнијих понуђача.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe.

16.04.2018


Одлука о поништењу поступка ради избора ревизорске куће за ревизију финансијских извјештаја за 2018. и 2019. годину за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Одлуку можете преузети pdf овдје.

12.04.2018


Одлука о избору најповољнијих понуда бр: 01-1195-8/18 од 10.04.2018. године ради набавке ЕЕГ и УЗ апарата за потребе Клинике за неурологију.

 • Одлуку можете преузети pdf овдје.

11.04.2018


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке канцеларијског материјала за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске (резервисани уговор).

 • Одлуку можете преузети pdf овдје.

05.04.2018


Одлука о избору најповољнијег понуђача ради набавке shaver конзоле за потребе УКЦ РС.

 • Одлуку можете преузети pdf овдје.

05.04.2018


Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку трака и папира за мед.апарате за потребе УКЦ РС.

 • Одлуку можете преузети pdf ovdje.

30.03.2018


Одлука о избору најповољније понуде ради поновљеног сервисирања и валидације ламинарних комора.

 • Одлуку можете преузети pdf овдје.

30.03.2018


Одлука о избору најповољније понуде ради вршења услуга давања на кориштење и мјесечно очитавање личних и прстен-дозиметара за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Одлуку можете преузети pdf овдје.

30.03.2018


Одлука о поништењу поступка јавне набавке услуга дезинсекције и дератизације у објектима УКЦ РС.

 • Одлуку можете преузети pdf овдје.

26.03.2018


Одлука о избору најповољнијег понуђача бр: 01-16840-8/17 од 21.03.2018. године у дијелу за лот 1.

 • Одлуку можете преузети pdf овдје.

23.03.2018


Одлука о поништењу дијела поступка набавке (у дијелу за лотове 2 и 3) бр: 01-16840-10/17 од 21.03.2018. године за набавку материјала који се користи за пласирање каротидних стентова у Заводу за клиничку радиологију.

 • Одлуку можете преузети pdf овдје.

23.03.2018


Одлука о избору најповољнијих понуда ради набавке транспортног инкубатора и УЗВ апарата за потребе Клинике за гинекологију и акушерство.

 • Одлуку можете преузети pdf овдје.

22.03.2018


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-868-10/18 од 22.03.2018. године ради набавке шприца и IV канила за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Одлуку можете преузети pdf овдје.

22.03.2018


Одлука о поништењу поступка ради поновљене набавке средстава за одржавање чистоће и хигијене за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Одлуку можете преузети pdf овдје.

20.03.2018


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке тестова за дијагностику прснућа плодових овоја за потребе Kлинике за гинекологију и акушерство.

 • Одлуку можете преузети pdf овдје.

20.03.2018


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-13669-9/17 од 15.03.2018. године ради набавке услуга изнајмљивања информатичке опреме и информационог система, те сервисирање изнајмљене и информатичке опреме која је у власништву Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Одлуку можете преузети pdf овдје.

15.03.2018


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке инструмената за унипортал VATS лобектомију за потребе Службе за торакалну хирургију.

 • Одлуку можете преузети pdf овдје.

13.03.2018


Одлуку о прихватању понуде ради доуговарања додатних испорука роба ради набавке реагенса и материјала за апарате Cobas произвођача Roche Diagnostics (лот 9).

 • Одлуку можете преузети pdf овдје.

13.03.2018


Одлука о поништењу дијела набавке.

 • Одлуку можете преузети pdf овдје.

12.03.2018


Одлука о избору најповољније понуде.

 • Одлуку можете преузети pdf овдје.

12.03.2018


Одлука о поништењу дијела поступка набавке реагенаса, тестова и осталог материјала за Завод за клиничку лабораторијску дијагностику.

 • Одлуку можете преузети pdf овдје.

07.03.2018


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке реагенаса, тестова и осталог материјала за Завод за клиничку лабораторијску дијагностику.

 • Одлуку можете преузети pdf овдје.

07.03.2018


Одлука о прихватању понуде-додатно доуговарање услуга-консолидација пословне штампе.

 • Одлуку можете преузети pdf овдје.

03.03.2018


Одлуку о избору најповољније понуде ради набавке пластичних једнократних цријева за респираторе и антибактеријских филтера за потребе Kлинике за анестезију и интезивно лијечење и Kлинике интезивне медицине за нехируршке гране.

 • Одлуку можете преузети pdf овдје.

02.03.2018


Одлука о стављању ван снаге  ради набавке пластичних једнократних цријева за респираторе и антибактеријских филтера за потребе Kлинике за анестезију и интезивно лијечење и Kлинике интезивне медицине за нехируршке гране.

 • Одлуку можете преузети pdf овдје.

02.03.2018


Одлуку о избору најповољније понуде ради набавке мобилних апарата и једнократних сетова за припремање аутологних ткивних адхезива за потребе Kлинике за општу и абдоминалну хирургију.

 • Одлуку можете преузети pdf овдје.

02.03.2018


Одлука о избору најповољније понуде ради сервисирања и валидације ламинарних комора.

 • Одлуку можете преузети pdf овдје.

28.02.2018


Одлука о поништењу дјела поступка ради сервисирања и валидације ламинарних комора.

 • Одлуку можете преузети pdf овдје.

28.02.2018


Одлука о поништењу дијела набавке ради набавке материјала за текуће одржавање за потребе УКЦ РС.

 • Одлуку можете преузети pdf овдје.

23.02.2018


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке материјала за текуће одржавање за потребе УКЦ РС.

 • Одлуку можете преузети pdf овдје.

23.02.2018


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-16623-7/17 од 20.02.2018.год. ради набавке потрошног материјала – интрасклерални имплант и конформер коњуктивалне врећице за потребе Kлинике за очне болести.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

22.02.2018


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке пластичних једнократних цријева за респираторе и антибактеријских филтера за потребе Клинике за анестезију и интезивно лијечење и Клинике интезивне медицине за нехируршке гране.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

20.02.2018


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке набавке огрева за сезону 2017/2018 за потребе Клинике за психијатрију за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

19.02.2018


Одлуку о избору најповољније понуде ради набавке нестерилних рукавица за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

16.02.2018


Одлука о поништењу поступка набавке канцеларијског материјала за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске (резервисани уговор).

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

15.02.2018


Одлука о поништењу дијела поступка набавке бр: 01-14336-18/18 од 12.02.2018.год.дезинфекционх средстава за потребе УKЦ РС.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

13.02.2018


Одлука о избору најповољнијих понуда бр: 01-14336-16/18 од 12.02.2018.г. ради набавке дезинфекционих средстава за потребе УKЦ РС.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

13.02.2018


Одлука о прихватању понуде понуђача “Бимед” доо Б.Лука бр: 01-624-2-5/18 ради доуговарања додатних испорука роба ради набавке потрошног материјала за рад у Сали за катетеризацију срца у Kлиници за кардиоваскуларне болести.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

13.02.2018


Одлука о прихватању понуде понуђача “Интерпромет” доо Нови Град бр: 01-624-3-5/18 ради доуговарања додатних испорука роба ради набавке потрошног материјала за рад у Сали за катетеризацију срца у Kлиници за кардиоваскуларне болести.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

13.02.2018


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-16534-8/17 од 06.02.2018. године ради набавке услуга локалне техничке подршке за RIS/PACS систем за период ван радног времена, ноћу и током празника за потребе Завода за клиничку радиологију на годишњем нивоу.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

08.02.2018


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке реагенаса за одређивање NЕО ТSH и PА (PКУ) за потребе Клиничког завода за нуклеарну медицину и болести штитне жлијезде.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

06.02.2018


Одлука о избору најповољнијих понуђача ради набавке реагенаса, тестова и осталих материјала за потребе Завода за клиничку микробиологију.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

06.02.2018


Одлука о прихватању понуде бр: 01-624-1-5/18 од 05.02.2018. године ради доуговарања продужења рока трајања уговора ради набавке потрошног материјала за рад у Сали за катетеризацију срца у КВБ.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

06.02.2018


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке двоструких дозатора за кисеоник са овлаживачем и ипсилон разводника за кисеоник за потребе Kлинике за плућне болест.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

06.02.2018


Одлука о избору најповољнијег понуђача ради набавке услуга дезинсекције и дератизације у објектима Универзитетског клиничког центра РС.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

05.02.2018


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке и уградње резервног дијела за апарат Axiom Iconos MD за потребе Завода за клиничку радиологију.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

31.01.2018


Одлука о прихватању понуде ради доуговарања додатних испорука роба ради набавке реагенса за коагулацију за апарат BCS за потребе Завода за клиничку лабораторијску дијагностику (лот 148).

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

31.01.2018


Одлука о прихватању понуде бр: 01-345-5/18 од 26.01.2018. ради доуговарања додатних услуга ради изнајмљивања информатичке опреме и информационог система, те сервисирање изнајмљене и информатичке опреме која је у власништву УКЦ РС

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

30.01.2018


Позив за достављање понуде бр: 01-624-2-4/18 од 26.01.2018. године ради доуговарања додатних испорука роба ради набавке потрошног материјала за рад у Сали за катетеризацију срца у Kлиници за кардиоваскуларне болести.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

29.01.2018


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке потрошног материјала за апарат „Millennium“ произвођача Bausch & Lomb за потребе Kлинике за очне болести.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

29.01.2018


Одлука о избору најповољнијег понуђача ради набавке ендоскопске опреме за потребе Клинике за уролологију.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

23.01.2018


Одлука о прихватању понуде за доуговарање додатних испорука роба ради набавке сочива и офталмолошких ножића за потребе Kлинике за очне болести (Лот 3).

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

23.01.2018


Одлука о прихватању понуде за доуговарање додатних испорука роба ради набавке кохезивног вискоеластика за потребе Клинике за очне болести.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

19.01.2018


Одлука о избору најповољнијег понуђача ради набавке тракица за ШУК за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

18.01.2018


Одлукa о избору најповољнијег понуђача ради превентивног и интервентног сервисирања лабораторијских уређаја за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

19.01.2018


Одлука о прихватању понуде за доуговарање додатних испорука роба ради набавке тврдих интраокуларних сочива, интраокуларних сочива за имплантацију у предњу очну комору, вискоеластика и БСС-а за потребе Клинике за очне болести (лот 2 и лот 7).

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

18.01.2018


Одлука о прихватању понуде за доуговарање додатних испорука роба ради набавке вјештачких интраокуларних сочива и потрошног материјала за операције катаракте за потребе Клинике за очне болести (Лот 11).

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

17.01.2018


Одлука о избору најповољнијег понуђача ради набавке потрошног материјала за потребе Завода за нуклеарну медицину и бол. штитне жлијезде

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

17.01.2018


Одлука о избору најповољнијих понуђача ради набавке прехрамбених производа за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

12.01.2018


Одлука о избору најповољнијег понуђача ради поновљене набавке зеленог хируршког веша и униформи за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

10.01.2018


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-10634-20/17 од 08.01.2018.год. ради набавке канцеларијског материјала за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

08.01.2018


Одлуку о поништењу најповољнијих понуђача за предмет Набавка потрошног медицинског материјала -РАЗНО- за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe.

04.01.2018


Одлуку о избору најповољнијих понуђача за предмет Набавка потрошног медицинског материјала -РАЗНО- за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

04.01.2018


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке лиценци за антивирус за потребе УКЦ РС

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

27.12.2017


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке услуга санитарног прегледа радника УКЦ РС

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

27.12.2017


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-13464-13/17 од 26.12.2017.год. ради набавке потрошног материјала за кабинет за изоелектрично фокусирање ликвора за потребе Клинике за неурологију

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

27.12.2017


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке тридесет /30/ рачунара за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

27.12.2017


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке потрошног материјала за апарат Fresenius Multifiltrat за потребе  Универзитетског клиничког центра Републике Српске

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

21.12.2017


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке услуга кредитирања Универзитетског клиничког центра Републике Српске

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

20.12.2017


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке свјежег воћа и поврћа за потребе Одјељења за припрему и дистрибуцију хране

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

15.12.2017


Одлука о прихватању понуде ради доуговарања додатних испорука роба ради годишњег снабдијевања са потрошним медицинским материјалом за потребе УКЦ РС са:Реагенсима, тестовима и осталим материјалом за потребе зЗавода за клиничку микробиологију (лот 277)

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

15.12.2017


Одлука о избору најповољнијег понуђача ради набавке апарата за екстракорпоралну мембранску оксигенцију (ЕCМО) и потрошног материјала за пет процедура на Kлиници интезивне медицине за нехируршке гране

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

13.12.2017


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке ручице са микромотором за неурохируршку бушилицу Medtronic IPC

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

11.12.2017


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке IP телефона са лиценцама за потребе пресељења локације Здраве Kорде и за остатак зграда на локацији Паприковац

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

08.12.2017


Одлука о прихватању понуде бр: 01-15615-5/17 од 07.12.2017.г. ради доуговарања додатних испорука роба ради набавке СПЕЦИФИЧНИХ ХИРУРШKИХ KОНАЦА за потребе Универзитетског клиничког центра РС

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

08.12.2017


Одлука о поништењу поступка набавке бр: 01-13464-7/17 од 04.12.2017.г. ради набавке потрошног материјала за кабинет за изоелектрично фокусирање ликвора за потребе Клинике за неурологију

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe.

06.12.2017


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке медицинских инструмената за потребе Клинике за дјечију хирургију

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

06.12.2017


Одлука о избору најповољнијих понуђача за набаку реагенаса, тестова и осталог материјала за потребе Завода за клиничку лабораторију

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

04.12.2017


Одлука о избору најповољније понуде набавке ради набавке материјала и опреме за рад у хистохемији и имунохистохемији за потребе Завода за клиничку патологију

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

04.12.2017


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке апарата за респирацију и два анестезиолошка апарата за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

30.11.2017


Одлука о поништењу поступка набавке ради набавке услуга осигурања од професионалне одговорности из дјелатности на суму осигурања од 100.000,00 КМ по штетном догађају на период осигурања од једне године

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe.

29.11.2017


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке канцеларијског материјала за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

29.11.2017


Одлука о поништењу поступка набавке ради поновљеног сервисирања горионика у котларници паприковац на годишњем нивоу

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe.

29.11.2017


Одлука о пониптењу поступка набавке реагенаса, тестова и осталих материјала за потребе Завода за клиничку микробиологију

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe.

22.11.2017


Одлука о избору најповољнијих понуђача ради набавке реагенаса, тестова и осталих материјала за потребе Завода за клиничку микробиологију

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

23.11.2017


Одлука о избору понуђача за доуговарање додатних услуга прања и пеглања болничког рубља за потребе УКЦ-а РС

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

23.11.2017


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке услуга одржавања лифтова (произвођача „ОТИС“) у Универзитетском клиничком центру Републике Српске

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

23.11.2017


Одлука о поништењу поступка број: 01-11532-9/17 ради набавке ИРИС ретрактора за потрене Kлинике за очне болести

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe.

22.11.2017


Oдлукa о поништењу поступка набавке ради поновљене израде и замјене измјењивача (гријача) вреле воде за гријање санитарне воде у бојлерима у котловници Паприковац

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe.

16.11.2017


Одлука о избору најповољније понуде набавке ради набавке два пацијент монитора и два пулсна оксиметра за потребе Kлинике за општу и абдоминалну хирургију

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

14.11.2017


Одлука о избору најповољније понуде ради доуговарања додатних испорука роба ради годишњег снабдијевања са потрошним медицинским материјалом за потребе УКЦ РС са:Реагенсима, тестовима и осталим материјалом за потребе зЗавода за клиничку микробиологију (лот 2)

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

07.11.2017


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-12250-7/17 од 03.11.2017. године ради одржавања и унапређења лабораторијског информационог система (ЛИС) за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

07.11.2017


Одлука о избору најповољније понуде ради поновљене набавке потрошног медицинског материјала – каротидних шантова, сетова за дренажу и игала за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске (Лот 1, Лот 2 и Лот 3)

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

07.11.2017


Одлуку о избору најповољније понуде ради набавке алергена за потребе Kлинике за кожне и полне болести

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

06.11.2017


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-9255-7/17 од 02.11.2017. године ради набавке инструментаријума за извођење операција ларингомикроскопије који је компатибилан са постојећим (KARL STORZ) инструментима у Клиници за болести уха, грла и носа

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

03.11.2017


Одлука о избору најповољније понуде ради пружања услуга преноћишта за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

01.11.2017


Одлуку о прихватању понуде за доуговарање додатних испорука роба ради годишњег снабдијевања са потрошним медицинским материјалом за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске са: Реагенсима, тестовима и осталим материјалом за потребе Завода за клиничку микробиологију (лот 273 и лот 274)

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

01.11.2017


Одлука о поништењу поступка набавке бр: 01-4901-29/17 оф 30.10.2017. године ради набавке свјежег воћа и поврћа за потребе Одјељења за припрему и дистрибуцију хране

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe.

31.10.2017


Одлука о поништењу поступка набавке бр: 01-12784-5/17 од 26.10.2017. године ради набавке потрошног материјала – вискоадаптивни вискоеластик, интрасклерални имплант и конформер коњуктивалне врећице за потребе Клинике за очне болести

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe.

27.10.2017


Одлука о поништењу поступка ради набавке услуга превентивног и интервентног сервисирања парних стерилизатора и плазма стерилизатора

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe.

27.10.2017


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке два рачунара за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

26.10.2017


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке услуге збрињавања инфективног медицинског отпада за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

26.10.2017


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке опреме за потребе Јединице интензивне његе и терапије на Клиници за дјечије болести

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

26.10.2017


Одлука о поништењу поступка ради набавке услуга одржавања лифтова (произвођача “Отис”)

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe.

18.10.2017


Одлука о поништењу поступка набавке ради поновљене набавке зеленог хируршког веша и униформи за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe.

18.10.2017


Одлуку о избору најповољније понуде ради набавке услуга дезинсекције и дератизације у објектима Универзитетског клиничког центра Републике Српске

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

16.10.2017


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке електрохируршке платформе за потребе Клинике за општу и абдоминалну хирургију

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

16.10.2017


Одлука о избору најповољније понуде ради пружања шпедитерских услуга за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

10.10.2017


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке два рачунара за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

03.10.2017


Одлуку о избору најповољније понуде ради набавке меких вјештачких интраокуларних сочива, тврдих вјештачких интраокуларних сочива за фиксацију за ириса и плаве боје за бојење предње капсуле сочива за потребе Kлинике за очне болести у дијелу за Лот 1: Мека вјештачка интраокуларна сочива са четири хаптика или еквивалент

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

29.09.2017


Одлука о избору најповољније понуде бр. 01-8998-8/17 ради набавке услуга пружања услуга верификације медицинских уређаја и опреме за потребе Универзитетског клиничког центра РC

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

28.09.2017


Одлука о поништењу поступка набавке ради ангажовања вањског сарадника за припрему котла- вреловодни котао тип “БКГ 60а” фабрички број 13410 и вреловодни котао тип »БКГ 60а« фабрички број 18167 у сврху добијања употребне дозволе од стране Републичког термо-енергетског инспектора

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe.

26.09.2017


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке и уградње резервног дијела за плазма стерилизатор STERRAD NX за потребе Службе операционих сала са стерилизацијом

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

25.09.2017


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке нересорптивних хируршких конаца са кожном иглом за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

22.09.2017


Одлуку о избору најповољнијег понуђача

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

21.09.2017


Одлуку о избору најповољније понуде ради набавке љетних униформи за раднике Одјељења обезбјеђења и транспорта

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

19.09.2017


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке услуга превентивног и интервентног сервисирања парних стерилизатора и плазма стерилизатора у Универзитетском клиничком центру Републике Српске

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

18.09.2017


Одлука о поништењу дијела поступка ради набавке услуга превентивног и интервентног сервисирања парних стерилизатора и плазма стерилизатора у Универзитетском клиничком центру Републике Српске

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe.

18.09.2017


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке потрошног медицинског материјала – каротидних шантова, сетова за дренажу и игала за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

15.09.2017


Одлука поништењу дијела поступка ради набавке потрошног медицинског материјала – каротидних шантова, сетова за дренажу и игала за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe.

15.09.2017


Одлукa о прихватању понуде ради пружања додатних услуга преузимања и третмана инфективног медицинског отпада за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

13.09.2017


Одлука о избору најповољније понуде (Након Рјешења Уреда за разматрање жалби број: ЈН2-02-07-1-392-7/17 од 24.08.2017.г. по жалби жалиоца „Примапром“ д.о.о. Бања Лука) у поступку набавке свјежег воћа и поврћа за потребе Одјељења за припрему и дистрибуцију хране

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

07.09.2017


Одлука о поништењу поступка набавке ради набавке опреме за потребе Јединице интензивне његе и терапије на Клиници за дјечије болести

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe.

07.09.2017


Одлуку о прихватању понуде ради доуговарања додатних услуга одржавања лифтова произвођача “OTIS” Универзитетског клиничког центра Републике Српске

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

07.09.2017


Одлука о поништењу поступка набавке ради поновљеног сервисирања горионике котловници Паприковац на годишњем нивоу

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe.

07.09.2017


Одлука о поништењу поступка набавке ради поновљене израде и замјене измјењивача (гријача) вреле воде за гријање санитарне воде у бојлерима у котловници Паприковац

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe.

07.09.2017


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке активне мрежне опреме за потребе ЦМБ и НW и за повезивање ГАК, ИНФ, ТЕБ, СW са ЦМБ Универзитетског клиничког центра Републике Српске

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

01.09.2017


Одлука о поништењу дијела поступка за поновљену набавку дјечије хране за потребе млијечне кухиње на Клиници за дјечије болести Универзитетског Клиничког центра Републике Српске

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe.

30.08.2017


Одлука о избору  дијела поступка за поновљену набавку дјечије хране за потребе млијечне кухиње на Клиници за дјечије болести Универзитетског Клиничког центра Републике Српске

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

30.08.2017


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке пумпе мазута за котларницу Паприковац

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

28.08.2017


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-8403-/17 од 21.08.2017. године ради  набавке хемикалија (“SODA LIME”) за потребе  Универзитетског клиничког центра Републике Српске

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

22.08.2017


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке услуга оглашавања текстова, огласа и конкурса у дневним новинама Универзитетског клиничког центра Републике Српске

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

21.08.2017


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-8221-7/17 од 18.08.2017. године у дијелу за Лот 1 – Дисперзивни вискоеластик

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

18.08.2017


Одлука о поништењу дијела поступка набаваке бр: 01-8221-9/17 од 18.08.2017. године у дијелу за лотове: 2, 3 и 4 у поступку набавке потрошног материјала – дисперзивног вискоеластика, вискоадаптивног вискоеластика и интрасклералних импланта за потребе Клинике за очне болести

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe.

18.08.2017


Одлука о поништењу поступка ради набавке зеленог хируршког веша и униформи за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe.

18.08.2017


Одлука о поништењу дијела поступка

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe.

17.08.2017


Одлука о поништењу дијела поступка

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe.

17.08.2017


Одлука о поништењу поновљеног поступка ради набавке дјечије хране за потребе млијечне кухиње на Клиници за дјечије болести

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe.

15.08.2017


Одлука о поништењу поновљеног поступка ради израде и замјене измјењивача (гријача) вреле воде за гријање санитарне воде у бојлерима у котловници Паприковац

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe.

14.08.2017


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке меких вјештачких интраокуларних сочива, тврдих вјештачких интраокуларних сочива за фиксацију за ириса и плаве боје за бојење предње капсуле сочива за потребе Клинике за очне болести у дијелу за Лот 1: Мека вјештачка интраокуларна сочива са четири хаптика или еквивалент

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

04.08.2017


Одлука о избору најповољније понуде ради поновљене набавке дјечије хране за потребе млијечне кухиње на Клиници за дјечије болести Универзитетског клиничког центра Републике Српске

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

04.08.2017


Одлука о поништењу поступка набавке ради поновљеног сервисирања горионике котловници Паприковац на годишњем нивоу

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe.

04.08.2017


Одлука о избору најповољније понуде ради преузимања и збрињавања цитостатског отпада за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

03.08.2017


Одлука о избору најповољније понуде (након Рјешења Уреда за разматрање жалби број: ЈН2-02-07-1-274-7/17 по жалби жалиоца „Примапром“ д.о.о. Бања Лука) ради набавке свјежег воћа и поврћа за потребе Одјељења за припрему и дистрибуцију хране

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

31.07.2017


Одлука о поништењу поступка набавке ради поновљене израде и замјене измјењивача (гријача) вреле воде за гријање санитарне воде у бојлерима у котловници Паприковац

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe.

31.07.2017


Одлука о избору најповољније понуде – II избор, ради набавке УЗ сонде 3.5CS за апарат Logiq 5 Pro-GE за потребе Завода за клиничку радиологију

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

31.07.2017


Одлука о поништењу поступку набавке ради поновљене набавке потрошног материјала за потребе Службе техничких дјелатности (водоинсталатерски материјал) Универзитетског клиничког центра Републике Српске

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe.

31.07.2017


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке филтерских уложака за клима коморе РТГ дијагностике Универзитетског клиничког центра Републике Српске

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

28.07.2017


Одлука о избору најповољније понуде ради поправке и одржавања моторних возила возног парка УKЦ РС

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

27.07.2017


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке потрошног материјала за VАТ апарат за потребе Kлинике за васкуларну хирургију и Kлинике за пластично-реконструктивну хирургију и опекотине

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

27.07.2017


Одлуку о избору најповољније понуде ради набавке и уградње RTAC рачунара за Ангио салу IGS 520-GЕ  за потребе Сале за пејсмејкере и електрофизиологију, у циљу објаве на wеб страници

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe.

25.07.2017


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке суксаметонијум ампула за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe.

19.07.2017


Одлука о избору најповољније понуде ради услуга превентивног и интервентног сервисирања анестезиолошких апарата, респиратора и неонаталних инкубатора

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe.

19.07.2017


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке импланта и ткивних експандера за дојку за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe.

19.07.2017


Одлука о избору најповољније понуде ради поновљене набавке радиофармацеутика  18F-FDG  (флуородеоксиглукоза) за PET/CТ гама камеру за потребе Завода за нуклеарну медицину и болести штитне жлијезде

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe.

18.07.2017


Одлука о избору најповољније понуде ради ангажовања вањског сарадника за припрему котла- вреловодни котао тип “BKG 60а”фабрички број 13410 и вреловодни котао тип »BKG 60а« фабрички број 18167 у сврху добијања употребне дозволе од стране Републичког термо-енергетског инспектора

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe.

18.07.2017


Одлука о поништењу поступка набавке ради сервисирања горионика у котларници Паприковац на годишњем нивоу

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe.

18.07.2017


Одлука о прихватању понуде ради доуговарања додатних услуга дезинсекције и дератизације у објектима Универзитетског клиничког центра Републике Српске

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe.

14.07.2017


Одлука о поништењу дијела поступка ради набавке средстава за одржавање чистоће и хигијене за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe.

13.07.2017


Одлука о избору поступка ради набавке средстава за одржавање чистоће и хигијене за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe.

13.07.2017


Одлука о поништењу поступка набавке ради израде и замјене измјењивача (гријача) вреле воде за гријање санитарне воде у бојлерима у котловници Паприковац

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe.

13.07.2017


Одлука о поништењу дијела поступка набавке меких вјештачких интраокуларних сочива, тврдих вјештачких интраокуларних сочива за фиксацију за ириса и плаве боје за бојење предње капсуле сочива за потребе Kлинике за очне болести у дијелу за Лот 2

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe.

12.07.2017


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке меких вјештачких интраокуларних сочива, тврдих вјештачких интраокуларних сочива за фиксацију за ириса и плаве боје за бојење предње капсуле сочива за потребе Kлинике за очне болести у дијелу за Лот 3

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe.

12.07.2017


Одлука о избору најповољније понуде ради  набавке и уградње резервног дијела за MR систем GE Signa HDxt 3Т за потребе Завода за клиничку радиологију

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe.

10.07.2017


Одлукa о избору најповољније понуде за лот 6 и 8 ради поновљене набавке потрошног медицинског материјала (Реагенси, тестови и остали материјал за Завод за клиничку лабораторијску дијагностику) за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe.

07.07.2017


Oдлукa о поништењу дијела поступка (лотови 1,2,3,4,5 и 7) ради поновљене набавке потрошног медицинског материјала (Реагенси, тестови и остали материјал за Завод за клиничку лабораторијску дијагностику) за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe.

07.07.2017


Одлука о избору најповољније понуде ради сервисирања УЗВ апарата ESAOTE MYLAB TWICE за потребе Kлинике за гинекологију и акушерство

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe.

05.07.2017


Одлука о поништењу поступка ради набавке ђечије хране за потребе млијечне кухиње на Kлиници за ђечије болести Универзитетског клиничког

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe.

04.07.2017


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке УЗ сонде 3.5CS за апарат Logiq 5 Pro – GE за потребе Завода за клиничку радиологију

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe.

29.06.2017


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке електрохируршке платформе за потребе Kлинике за гинекологију и акушерство

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe.

23.06.2017


Одлука о прихватању понуде за доуговарање додатних испорука роба ради набавке свјежег воћа и поврћа за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe.

22.06.2017


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-4798-9/17  ради набавке апарата за скрининг слуха код новорођенчади за потребе Kлинике за болести уха, грла и носа

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe.

16.06.2017


Одлука о поништењу поступка набавке ради поновљене набавке потрошног медицинског материјала  (Реагенси, тестови и остали материјал за Завод за клиничку лабораторијску дијагностику) за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe.

12.06.2017


Одлука о избору најповољнијих понуда бр. 01-378-109/16 од 08.06.2017. године ради набавке потрошног материјала за рад у Сали за катетеризацију срца у Kлиници за кардиоваскуларне болести (у дијелу за лотове: 8, 19, 26, 28 и 32)

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe.

09.06.2017


Одлука о поништењу дијела поступка набавке бр: 01-378-110/16 од 08.06.2017.г. ради набавке потрошног материјала за рад у Сали за катетеризацију срца у Kлиници за кардиоваскуларне болести (у дијелу за лот 40)

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe.

09.06.2017


Одлука о избору најповољније понуде ради годишњег сервисирања подстаница за медицинске гасове у УKЦ РС

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe

07.06.2017


Одлука о избору најповољније понуде ради извођења радова на спајању ЦМБ-а и Јужног крила са медицинским гасовима за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe

06.06.2017


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке свјежег воћа и поврћа за потребе Одјељења за припрему и дистрибуцију хране, ради објаве истог на интернет страници УKЦ РС

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe

01.06.2017


Одлука о прихватању понуде ради доуговарања додатних испорука роба ради набавке сочива и офталмолошких ножића за потребе Kлинике за очне болести (Лот 1 – Набавка вјештачких меких интраокуларних сочива са четири хаптика)

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe

01.06.2017


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке и имплементације модула за електронску евиденцију радних процедура у Универзитетском клиничком центру Републике Српске

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe

26.05.2017


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке медицинских и техничких гасова за потребе ЈЗУ Универзитетског клиничког центра Републике Српске

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe

24.05.2017


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-4596-5/17 од 16.05.2017. године ради поновљене набавке потрошног материјала за апарат Stellaris  ПС произвођача “Bausch & Lomb” који се користи у витреоретиналним процедурама у Клиници за очне болести

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe

17.05.2017


Одлука о прихватању понуде бр: 01-3162-5/17 од 16.05.2017. године ради доуговарања додатних услуга ради сервисирања RTG апарата Superix 1000 Ei Ниш за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe

16.05.2017


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке материјала за амниоцентезу за потребе Kлинике за гинекологију и акушерство

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe

15.05.2017


Одлука о прихватању понуде понуђача “MEDICOM” д.о.о. Бијељина за доуговарање додатних испорука роба ради набавке  радиофармацеутика 18F-FDG (флуородеоксиглукоза) за PET/CT гама камеру за потребе Kлиничког завода за нуклеарну медицину и болести штитне жлијезде

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe

11.05.2017


Одлука о поништењу дијела поступка набавке ради поновљене набавке опреме за операције штитне жлијезде и за оперативне захвате VATS  лобектомије за потребе Службе за торакалну хирургију

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe

11.05.2017


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке система за припрему деминерализоване воде (РО) за потребе Завода за клиничку лабораторијску дијагностику

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe

10.05.2017


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке каблова и потрошног материјала за пацијент мониторе за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe

08.05.2017


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке услуга сервисирања апарата на годишњем нивоу у Заводу за патологију

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe

08.05.2017


Одлуку о прихватању понуде понуђача “STEPMED” д.о.о. Бања Лука за доуговарање додатних испорука роба ради набавке потрошног медицинског материјала за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске (лот 11 и лот 12)

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe

05.05.2017


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-16640-12/16 ради колективног осигурања радника Универзитетског клиничког центра Републике Српске

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe

28.04.2017


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке тестова за дијагностику прснућа плодових овоја за потребе Kлинике за гинекологију и акушерство

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe

28.04.2017


Одлука о поништењу поступка набавке ради поновљене набавке потрошног материјала за потребе Службе техничких ђелатности (водоинсталатерски материјал) Унивцерзитетског клиничког центра Републике Српске

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe

27.04.2017


Одлука о поништењу поступка набавке ради набавке Допуна потрошног материјала уз комплетирање електрофизиолошке опреме за потребе Kлинике за кардиоваскуларне болести- ођељење за електрофизиологију срца и поремећаје срчаног ритма

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe

24.04.2017


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке потрошног материјала за Medrad® Intego PET Infusion System (ПЕТ ињектор) за потребе Клиничког завода за нуклеарну медицину и болести штитне жлијезде

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe

19.04.2017


Одлука о избору најповољнијег понуђача ради годишњег снабдијевања са потрошним медицинским материјалом за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске (Реагенси, тестови и остали материјал за лабораторијску дијагностику) за ЛОТ 9

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe

18.04.2017


Одлука о поништењу дијела поступка набавке бр: 01-17609-10/16 од 11.04.2017. године ради набавке специфичног потрошног материјала за апарате Stellaris Anterior, Stellaris PC и Millenium произвођача „Bausch & Lomb“ и осталог потрошног материјала 23G који се употребљава у витреоретиналним процедурама у Клиници за очне болести у дијелу за лот 3

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe

13.04.2017


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-17609-8/16 од 11.04.2017. године ради набавке специфичног потрошног материјала за апарате Stellaris Anterior, Stellaris PC и Millenium произвођача „Bausch & Lomb“ и осталог потрошног материјала 23G који се употребљава у витреоретиналним процедурама у Клиници за очне болести у дијелу за лот 1 и 2

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe

13.04.2017


Одлука о поништењу дијела поступка набавке ради набавке услуга превентивног и интервентног сервисирања анестезиолошких апарата, респиратора и неонаталних инкубатора

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe

12.04.2017


Одлуку о избору најповољнијег понуђача ради набавке и уградње ударачке главе за Lithoskop Siemens за потребе Клинике за урологију

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe

11.04.2017


Одлука о избору најповољнијег понуђача ради набавке потрошног материјала за генератор ТецхногасПлус за потребе Клиничког завода за нуклеарну медицину и болести штитне жлијезде

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe

10.04.2017


Одлука о избору најповољнијих понуда ради набавке потрошног материјала за витреоретиналну хирургију за потребе Клинике за очне болести

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe

10.04.2017


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке услуге осигурања имовине Универзитетског клиничког центра Републике Српске

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe

10.04.2017


Одлука о поништењу поступка набавке ради набавке тестова за дијагностику прснућа плодових овоја за потребе Клинике за гинекологију и акушерство

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe

07.04.2017


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке радова ради санације купатила и WC-а у Клиници за гинекологију и акушерство

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe

07.04.2017


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке потрошног материјала за EEG, EMNG и EP кабинета за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe

06.04.2017


Одлука о поништењу дијела поступка набавке бр: 01-378-90/16 од 31.03.2017. год.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe

04.04.2017


Одлука о избору најповољнијих понуда – избор другорангираних понуђача бр: 01-378-89/16 од 31.03.2017. године

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe

04.04.2017


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке потрошног медицинског материјала (Реагенси, тестови и остали материјал за Завод за клиничку микробиологију) за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe

24.03.2017


Одлука о поништењу поступка јавне набавке ради набавке опреме за операције штитне жлијезде и за оперативне захвате VATS лобектомије за потребе Службе за торакалну хирургију.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe

22.03.2017


Одлука о поништењу поступка јавне набавке ради годишњег сервисирања подстаница за медицинске гасове у Универзитетском клиничком центру Републике Српске.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe

22.03.2017


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке десет пацијент монитора за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe

22.03.2017


Одлука о поништењу набавке ради набавке пластичних једнократних цријева за респираторе и апарате за потребе Клинике за анестезију и интезивно лијечење и Клинике интезивне медицине за нехируршке гране.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe

20.03.2017


Одлукa о избору најповољније понуде ради снабдијевања са потрошним медицинским материјалом за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске (Реагенси, тестови и остали материјал за лабораторијску дијагностику) без ЛОТ-а 9

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe

16.03.2017


Одлука о избору најповољнијих понуда ради набавке потрошног материјала за рад у Сали за катетеризацију срца у Клиници за кардиоваскуларне болести (у дијелу за лотове: 1, 20, 30, 40, 42, 44 и 47).

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe

15.03.2017


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке потрошног материјала за плазма стерилизатор CISA SPS 4270 за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe

08.03.2017


Одлука о избору најповољније понуде ради преузимања хемијског и фармацеутског отпада за потребе ЈЗУ Универзитетског клиничког центра Републике Српске

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe

03.03.2017


Одлука о прихватању понуде за доуговарање додатних испорука роба ради набавке реагенаса за потребе Завода за клиничку лабораторијску дијагностику (реагенси за апарат Cobas произвођача Roche Diagnostics)

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe

27.02.2017


Одлука о поништењу поступка набавке ради поновљене набавке потрошног материјала за потребе Службе техничких дјелатности (водоинсталатерски материјал) Универзитетског клиничког центра Републике Српске

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe

27.02.2017


Одлука о прихватању понуде бр: 01-1860-4/17 од 24.02.2017. године ради доуговарања додатних испорука роба ради набавке потрошног материјала за рад у Сали за катетеризацију срца у Клиници за кардиоваскуларне болести

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe

27.02.2017


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-14682-13/16 од 21.02.2017. године ради набавке и уградње резервних дијелова за CT апарат SOMATOM SENSATION 16 произвођача “SIEMENS” у Заводу за клиничку радиологију

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe

22.02.2017


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке калибрационих извора за потребе Клиничког завода за нуклеарну медицину и болести штитне жлијезде

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe

20.02.2017


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-15465-9/16 од 16.02.2017. године ради санације продора воде у коридору испод Техничко-економског блока (на -1 и -2 етажи) Универзитетског клиничког центра Републике Српске

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe

16.02.2017


Одлука о прихватању понуде понуђача “ЂАКОВИЋ” д.о.о. Бања Лука, за доуговарања додатних испорука роба ради набавке реагенаса, тестова и осталог материјала за Завод за клиничку лабораторијску дијагностику (Реагенси и материјал за апарат Unicap)

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe

14.02.2017


Oдлука о поништењу дијела поступка набавке ради набавке потрошног медицинског материјала за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске за Групу 2 – Хемикалије

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe

10.02.2017


Одлука о избору најповољнијих понуда ради набавке потрошног медицинског материјала за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске за Групу 2 – Хемикалије

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe

10.02.2017


Одлука о избору најповољније понуде ради годишњег сервисирања подстаница за медицинске гасове у УКЦ РС

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe

02.02.2017


Одлука о поништењу дијела поступка набавке ради годишњег снабдијевања са потрошним медицинским материјалом за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске за Групу 5 – Реагенси, тестови и остали материјал за Завод за лабораторијску дијагностику за лотове од 154-217 (осим лота 209)

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe

31.01.2017


Одлука о избору најповољнијих понуда поступка набавке ради годишњег снабдијевања са потрошним медицинским материјалом за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске за Групу 5 – Реагенси, тестови и остали материјал за Завод за лабораторијску дијагностику за лотове од 154-217 (осим лота 209)

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe

31.01.2017


Одлука о прихватању понуде добављача „Марковић  Инвест РМ” д.о.о. Лакташи ради доуговарања мањкова и вишкова радова на довршетку објекта јужног крила ЦМБ-а Универзитетског клиничког центра Републике Српске

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe

31.01.2017


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-16639-8/16 од 27.01.2017. године ради набавке услуга локалне техничке подршке за РИС/ПАЦС систем за период ван радног времена, ноћу и током празника за потребе Завода за клиничку радиологију на годишњем нивоу

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe

31.01.2017


Одлука о прихватању понуде бр: 01-16641-4/16 од 26.01.2017. године за доуговарање додатних услуга ради преузимања и збрињавања цитостатског отпада за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске до 10.07.2017. године

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe

27.01.2017


Одлука о избору најповољније понуде ради вршења услуга давања на кориштење и мјесечно очитавање личних и прстен-дозиметара за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске у поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II. Дио Б Закона о јавним набавкама БиХ

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe

27.01.2017


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке и уградње професионалних сплит уређаја за потребе Завода за клиничку радиологију

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe

26.01.2017


Одлука о поништењу поступка јавне набавке ради набавке потрошног материјала за потребе Службе техничких дјелатности (водоинсталатерски материјал) Универзитетског клиничког центра Републике Српске

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe

26.01.2017


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке нове серверске опреме, бацк уп система и лиценце за windows платформу и виртуелизацију за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српскe

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe

19.01.2017


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке огрјева (огрјевно дрво и дрвени брикет) за сезону 2016/2017 за потребе Клинике за психијатрију

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe

16.01.2017


Одлука о поништењу дијела поступка  ради набавке услуга превентивног и интервентног сервисирања анестезиолошких апарата, респиратора и неонаталних инкубатора што је био предмет отвореног поступка са међународном објавом

 • Одлуку можете преузетиpdfовдје.

13.01.2017


Одлука о избору  дијела поступка  ради набавке услуга превентивног и интервентног сервисирања анестезиолошких апарата, респиратора и неонаталних инкубатора што је био предмет отвореног поступка са међународном објавом

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe

13.01.2017


Одлука о избору најповољније понуде ради одржавања ендоскопске опреме произвођача FUJINON за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe

13.01.2017


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке услуга изнајмљивања информатичке опреме и информационог система, те сервисирање изнајмљене и информатичке опреме која је у власништву Универзитетског клиничког центра Републике Српске

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe

12.01.2017


Одлука о избору најповољније понуде за годишње снабдијевање потрошним медицинским материјалом (Реагенси, тестови и остали материјал за потребе Завода за клиничку микробиологију) за потребе УКЦ-а РС

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe

10.01.2017


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке пет кохлеарних имплантата за потребе Клинике за болести уха, грла и носа

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe

05.01.2017


Одлука о избору најповољније понуде ради вршења услуга санитарног прегледа радника ЈЗУ Универзитетског клиничког центра Републике Српске

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe

29.12.2016


Одлука о поништењу поступка набавке бр: 01-14682-8/16 од 28.12.2016. године ради набавке и уградње резервних дијелова за CT апарат SOMATOM SENSATION 16 произвођача “SIEMENS” у Заводу за клиничку радиологију

 • Одлуку можете преузетиpdfовдје.

28.12.2016


Одлука о избору најповољније понуде ради периодичног испитивања услова радне средине у УКЦ-у РС

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe

28.12.2016


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке и уградње резервни дијелова ради сервисирања апарата BenchMark GX-VENTANA произвођача Roche за потребе Завода за клиничку патологију

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe

27.12.2016


Одлука о поништењу дијела поступка за Групу 6 – Реагенси, тестови и остали материјал за потребе Завода за клиничку микробиологију у дијелу који се односи на лот 289

 • Одлуку можете преузетиpdfовдје.

26.12.2016


Одлука о избору стављању ван снаге  дијела поступка за Групу 6 – Реагенси, тестови и остали материјал за потребе Завода за клиничку микробиологију у дијелу који се односи на лот 289

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe

26.12.2016


Одлука о прихватању понуде за доуговарање додатних испорука готових подлога, тестова и серума за потребе Завода за микробиологију

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe

23.12.2016


Oдлука о избору најповољније понуде ради набавке и уградње резервних дијелова за CT апарат Somatom Emotion16 произвођача „Siemens“ за потребе Завода за клиничку радиологију

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe

22.12.2016


Одлука о поништењу поступка ради набавке камере за лапараскопски стуб за потребе Службе операционих сала са стерилизацијом

 • Одлуку можете преузетиpdfовдје.

19.12.2016


Одлука о стављању ван снаге ради набавке камере за лапараскопски стуб за потребе Службе операционих сала са стерилизацијом

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe

19.12.2016


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке и уградње резервног дијела за CT Light Speed VCT 64-слице произвођача GE за потребе Завода за клиничку радиологију.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe

16.12.2016


Одлука о избору најповољнијих понуда (лот 218-262) ради годишњег снабдијевања са потрошним медицинским материјалом за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске за Групу 5 – Реагенси, тестови и остали материјал за Завод за лабораторијску дијагностику

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe

16.12.2016


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке услуга осигурања од опште одговорности из дјелатности на суму осигурања 200.000,00 КМ по штетном догађају на период осигурања од једне године

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe

14.12.2016


Одлука о поништењу дијела поступка набавке бр: 01-9447-И-14/16 од 09.12.2016. године ради годишњег снабдијевања са потрошним медицинским материјалом за потребе УКЦ РС за Групу И -Дезинфекциона средства у дијелу за лотове: 10, 20 и 32

 • Одлуку можете преузетиpdfовдје.

13.12.2016


Одлука о избору најповољнијих понуда бр: 01-9447-И-12/16 од 09.12.2016. године ради годишњег снабдијевања са потрошним медицинским материјалом за потребе УКЦ РС у дијелу за Групу И -Дезинфекциона средства

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe

13.12.2016


Одлука о поништењу поступка набавке ради поновљене набавке потрошног материјала за плазма стерилизатор CISA SPS 4270 за потребе УКЦ РС

 • Одлуку можете преузетиpdfовдје.

09.12.2016


Oдлука о избору најповољније понуде ради набавке камере за лапараскопски стуб за потребе Службе операционих сала са стерилизацијом

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe

08.12.2016


Одлука о избору (појединих лотова) за Групу 6 – Реагенси, тестови и остали материјал за потребе Завода за клиничку микробиологију

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe

05.12.2016


Одлуку о поништењу дијела поступка (лот 154-217) ради годишњег снабдијевања са потрошним медицинским материјалом за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске за Групу 5 – Реагенси, тестови и остали материјал за Завод за лабораторијску дијагностику

 • Одлуку можете преузетиpdfовдје.

05.12.2016


Одлука о избору (појединих лотова) за Групу 6 – Реагенси, тестови и остали материјал за потребе Завода за клиничку микробиологију

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe

05.12.2016


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-11978-7/16 од 01.12.2016. године ради вршења услуга неопходних за периодичне љекарске прегледе радника који раде у зонама јонизујућег зрачења у Универзитетском клиничком центру Републике Српске

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe

02.12.2016


Одлука о избору најповољније понуде (лот 209) ради годишњег снабдијевања са потрошним медицинским материјалом за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске за Групу 5 – Реагенси, тестови и остали материјал за Завод за лабораторијску дијагностику за лот 209

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe

01.12.2016


Одлука о избору најповољније понуде за доуговарање додатних испорука реагенаса и материјала за апарате Сиеменс RР за одређивање ABS

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe

30.11.2016


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке потрошног материјала за мониторе, респираторе и апарате за потребе Клинике за анестезију и интезивно лијечење

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe

28.11.2016


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке и монтаже опреме за додатно снабдијевање компримованим ваздухом објеката “Матерните”, “Заразно” и “Јужно крило” Универзитетског клиничког центра Републике Српске

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe

28.11.2016


Одлука о избору најповољније понуде (лот 263) ради годишњег снабдијевања са потрошним медицинским материјалом за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске за Групу 5 – Реагенси, тестови и остали материјал за Завод за лабораторијску дијагностику за лот 263

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe

25.11.2016


Одлука о избору (појединих лотова) за Групу 6 – Реагенси, тестови и остали материјал за потребе Завода за клиничку микробиологију

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe

25.11.2016


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке лиценци за Антивирус и Firewall уређај за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe

24.11.2016


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке пружања услуге тестирања радника на маркер Хепатитиса Б-ХбС-антиген за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe

23.11.2016


Одлука о поништењу дијела поступка (лот 146, 150 и 151) ради годишњег снабдијевања са потрошним медицинским материјалом за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске за Групу 5 – Реагенси, тестови и остали материјал за Завод за лабораторијску дијагностику за лотове 145, 146, 149, 150, 151, 152 и 153

 • Одлуку можете преузетиpdfовдје.

22.11.2016


Одлуку о избору најповољније понуде (лот 145, 149, 152 и 153) ради годишњег снабдијевања са потрошним медицинским материјалом за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске за Групу 5 – Реагенси, тестови и остали материјал за Завод за лабораторијску дијагностику за лотове 145, 146, 149, 150, 151, 152 и 153

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe

22.11.2016


Одлука о поништењу дијела поступка (лот 1, 2 и 3) ради набавке горива и мазива за потребе УКЦ РС

 • Одлуку можете преузетиpdfовдје.

22.11.2016


Одлука о избору најповољније понуде (лот 4) ради набавке горива и мазива за потребе УКЦ РС

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe

22.11.2016


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке 10 аспирационих пумпи

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe

22.11.2016


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке и уградње резервног дијела за РТГ апарат Discovery XR 650 произвођача GE за потребе Завода за клиничку радиологију

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe

18.11.2016


Одлука о поништењу дијела поступка набавке (појединих лотова) за Групу 6 – Реагенси, тестови и остали материјал за потребе Завода за клиничку микробиологију

 • Одлуку можете преузетиpdfовдје.

17.11.2016


Одлука о избору (појединих лотова) за Групу 6 – Реагенси, тестови и остали материјал за потребе Завода за клиничку микробиологију

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe

17.11.2016


Одлука о поништењу дијела поступка набавке ради годишњег снабдијевања са потрошним медицинским материјалом за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске  за ГРУПУ 5 –  лотови 264, 265, 266, 267, 268, 269 и ГРУПУ 7 – лот 290

 • Одлуку можете преузетиpdfовдје.

16.11.2016


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке потрошног материјала за дихтунг врата за GETING аутоклаве Службе операционих сала са стерилизацијом

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe

16.11.2016


Одлука о избору најповољније понуде (лот 147 и 148) ради годишњег снабдијевања са потрошним медицинским материјалом за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске за Групу 5 – Реагенси, тестови и остали материјал за Завод за лабораторијску дијагностику

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe

14.11.2016


Одлука о избору најповољније понуде (лот 141-144) ради годишњег снабдијевања са потрошним медицинским материјалом за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске за Групу 5 – Реагенси, тестови и остали материјал за Завод за лабораторијску дијагностику

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe

11.11.2016


Одлука о прихватању понуде групе добављача „ХИДРО СПЛЕТ” д.о.о. Трн, Лакташи и „ГРАДИС ИНВЕСТ” д.о.о. Србац за доуговарање вишкова и  утврђивање мањкова радова у току реконструкције хидрантске и санитарне водоводне мреже на локацији Клинике за психијатрију

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe

11.11.2016


Одлука о поништењу поступка набавке годишњег снабдијевања са потрошним медицинским материјалом за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске путем отвореног међународног поступка у дијелу за групу III – Алергени

 • Одлуку можете преузетиpdfовдје.

10.11.2016


Одлука о избору најповољније понуде за групу 4 – Храњиве подлоге за изолацију гљивица у поступку годишњег снабдијевања са потрошним медицинским материјалом за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe

09.11.2016


Одлука о избору најповољније понуде за тендер број:01-10173-1/16 од 11.08.2016. године ради избора ревизорске куће за ревизију финансијских извјештаја за 2016. и 2017. годину за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe

04.11.2016


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке реагенаса за потребе Завода за клиничку лабораторијску дијагностику

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe

02.11.2016


Одлука број 2 о поништењу дијела поступка набавке бр: 01-378-45/16 од 31.10.2016. године ради набавке потрошног материјала за рад у Сали за катетеризацију срца у КВБ

 • Одлуку можете преузетиpdfовдје.

31.10.2016


Одлука број 2 о избору најповољнијих понуда бр: 01-378-43/16 од 31.10.2016. године ради набавке потрошног материјала за рад у Сали за катетеризацију срца у КВБ

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe

31.10.2016


Одлука о стављању ван снаге бр: 01-378-42/16 од 31.10.2016. године ради набавке потрошног материјала за рад у Сали за катетеризацију срца у КВБ

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe

31.10.2016


Одлука о прихватању понуде бр: 01-12782-4/16 од 21.10.2016. г.ради доуговарања додатних услуга ради изнајмљивања информатичке опреме и информационог система, те сервисирање изнајмљене и информатичке опреме која је у власништву Универзитетског клиничког центра Републике Српске до 30.01.2017. године

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe

24.10.2016


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке услуга пружања шпедитерских услуга за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe

20.10.2016


Одлука о прихватању понуде поуђача ”БРОМА БЕЛ” д.о.о Бања Лука ради доуговарања додатних испорука роба ради набавке реагенаса, тестова и осталог материјала за потребе Завода за лабораторијску дијагностику

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe

20.10.2016


Одлука о поништењу дијела поступка (лот 7,8,9 и 11) ради набавке дјечије хране за потребе млијечне кухиње на Клиници за дјечије болести УКЦ-а РС

 • Одлуку можете преузетиpdfовдје.

20.10.2016


Одлука о избору најповољније понуде (лот 1,2,3,4,5,6 и 10) ради набавке дјечије хране за потребе млијечне кухиње на Клиници за дјечије болести УКЦ-а

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe

20.10.2016


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке санитетских колица за транспорт болесника за потребе Службе обезбјеђења и транспорта

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe

17.10.2016


Одлуку о избору најповољније понуде

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe

14.10.2016


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке услуга периодичног прегледа, сервиса и баждарења вага за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe

12.10.2016


Одлука о поништењу дијела поступка набавке бр: 01-378-29/16 од 10.10.2016. године ради набавке потрошног материјала за рад у Сали за катетеризацију срца у Клиници за кардиоваскуларне болести

 • Одлуку можете преузетиpdfовдје.

10.10.2016


Одлука о избору најповољнијих понуда бр: 01-378-27/16 од 10.10.2016. године ради набавке потрошног материјала за рад у Сали за катетеризацију срца у Клиници за кардиоваскуларне болести

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe

10.10.2016


Одлука о поништењу поступка набавке (лот 2) дијела поступка (лот 1,3 и 4) ради набавке горива и мазива за потребе УКЦ РС

 • Одлуку можете преузетиpdfовдје.

10.10.2016


Одлука о избору најповољније понуде (лот 2) дијела поступка (лот 1,3 и 4) ради набавке горива и мазива за потребе УКЦ РС

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe

10.10.2016


Одлука о поништењу поступка набавке хемикалија и потрошног материјала за потребе Завода за патологију

 • Одлуку можете преузетиpdfовдје.

10.10.2016


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке хемикалија и потрошног материјала за потребе Завода за патологију

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe

10.10.2016


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-7892-18/16 од 05.10.2016. године ради сервисирања и довођења у функционално стање апарата HD OCT CIRRUS 4000 произвођача CARL ZEISS у Клиници за очне болести

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe

07.10.2016


Одлука о избору најповољнијих понуда ради набавке потрошног материјала за апарат Fresenius Multifiltrat (Lot 1 и Lot 2)

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe

07.10.2016


Одлука о избору најповољније понуде хемикалија и потрошног материјала за потребе Завода за патологију

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe

06.10.2016


Одлука о поништењу поступка набавке хемикалија и потрошног материјала за потребе Завода за патологију

 • Одлуку можете преузетиpdfовдје.

03.10.2016


Одлука о избору најповољније понуде хемикалија и потрошног материјала за потребе Завода за патологију

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe

03.10.2016


Одлукa о прихватању понуде за доуговарање додатних испорука роба ради набавке реагенаса, тестова и осталог материјала за Завод за лабораторијску дијагностику

 • Одлуку можете преузетиpdf oвдјe.

29.09.2016


Одлука о поништењу поновљеног поступка набавке ради набавке услуга за довођење у потпуно функционално стање МР система Siemens Magnetom Avanto 1.5 Т

 • Одлуку можете преузетиpdfовдје.

26.09.2016


Одлука о избору најповољније понуде ради санације простора атомског склоништа у Централном медицинском блоку УКЦ-а Републике Српске

 • Одлуку можете преузетиpdf oвдјe.

23.09.2016


Одлуку о избору за предмет 01-6925-11/16 ангажовање вањског сарадника за припрему котла парни-котао ОПТИМАЛ 600 бр.070 ради добијања употребне дозволе од републичког термо- инспектора

 • Одлуку можете преузетиpdf oвдјe.

16.09.2016


Одлука о избору најповољнијег понуђача ради набавке трака и папира за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске

 • Одлуку можете преузетиpdf oвдјe.

15.09.2016


Одлукa о избору најповољније понуде за (лот 1,4,5 и 7) ради набавке горива и мазива за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске

 • Одлуку можете преузетиpdf oвдјe.

15.09.2016


Одлука о поништењу поступка за (лот 2,3,6 и 8) ради набавке горива и мазива за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске

 • Одлуку можете преузетиpdfовдје.

15.09.2016


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке услуга неопходних за континуирано одржавање текућих послова (ангажовање судског вјештака који ће извршити стручно вјештачење о томе да ли су радови на танковима и инсталацијама у Заводу за нуклеарну медицину и болести штитне жлијезде у Јужном крилу изведени у складу са пројектованом документацијом)

 • Одлуку можете преузетиpdf oвдјe.

13.09.2016


Одлука о избору најповољнијих понуда ради набавке дијелова ендоскопске опреме за потребе Службе ОП сала са стерилизацијом и Клинике за гинекологију и акушерство (оптике за лапароскопски стуб произвођача „WOLF“ и лапароскопски стуб произвођача „STORZ“

 • Одлуку можете преузетиpdf oвдјe.

13.09.2016


Одлукa о избору набавке потрошног материјала за плазма стерилизаторе за потребе УКЦ РС

 • Одлуку можете преузетиpdf oвдјe.

12.09.2016


Одлука о поништењу дијела набавке ради набавке потрошног материјала за плазма стерилизаторе за потребе УКЦ РС

 • Одлуку можете преузетиpdfовдје.

12.09.2016


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-4008-11/16 од 09.09.2016. године ради набавке потрошногматеријала за извођење поткољених ПТА процедура у Заводу за клиничку радиологију

 • Одлуку можете преузетиpdf oвдјe.

09.09.2016


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке тонера за штампаче инсталиране на медицинске апарате за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске

 • Одлуку можете преузетиpdf oвдјe.

07.09.2016


Одлука о прихватању понуде за доуговарање додатних испорука роба ради набавке меких интраокуларних сочива Лот 1 (ставке 1.3 и 1.4)

 • Одлуку можете преузетиpdf oвдјe.

02.09.2016


Одлука о прихватању понуде за доуговарање додатних испорука роба ради набавке меких интраокуларних акрилатних сочива Лот 4 (ставке 4.1 и 4.2)

 • Одлуку можете преузетиpdf oвдјe.

02.09.2016


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке тестова и потрошног материјала за Abbott PCR rt2000-bez HPVгенотипизације за потребе Завода за микробиологију

 • Одлуку можете преузетиpdf oвдјe.

30.08.2016


Одлукa о поништењу поступка набавке ради санације простора атомског склоништа у централном медицинском блоку УКЦ-а Републике Српске

 • Одлуку можете преузетиpdfовдје.

29.08.2016


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке услуге сервисирања и довођења у функционално стање апарата VISUCAM 500 произвођача CARL ZEISS у Клиници за очне болести

 • Одлуку можете преузетиpdf oвдјe.

29.08.2016


Одлука о поништењу дијела набавке ради сервисирања ЦР апарата и камера за дигиталне филмове за потребе Завода за клиничку радиологију

 • Одлуку можете преузетиpdfовдје.

26.08.2016


Одлука о избору најповољније понуде ради сервисирања ЦР апарата и камера за дигиталне филмове за потребе Завода за клиничку радиологију

 • Одлуку можете преузетиpdf oвдјe.

26.08.2016


Одлука о поништењу поступка набавке услуга неопходних за континуирано одржавање текућих послова (ангажовање судског вјештака који ће извршити стручно вјештачење о томе да ли су радови на танковима и инсталацијама у Заводу за нуклеарну медицину и болести штитне жлијезде у Јужном крилу изведени у складу са пројектованом документацијом)

 • Одлуку можете преузетиpdfовдје.

25.08.2016


Одлука о поништењу дијела поступка предметне набавке за лотове 2, 4, и 5

 • Одлуку можете преузетиpdfовдје.

24.08.2016


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке хемикалија и потрошног материјала за потребе хистохемије и имунохистохемије у Заводу за патологију за лотове 1, 3, 6 и 7

 • Одлуку можете преузетиpdf oвдјe.

24.08.2016


Одлука о поништењу поступка набавке санитетских колица за транспорт болесника за потребе Службе обезбјеђења и транспорта

 • Одлуку можете преузетиpdfовдје.

22.08.2016


Одлуку о прихватању понуде ради доуговарања додатне испоруке роба ради набавке потрошног медицинског материјала за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске (лот 50)

 • Одлуку можете преузетиpdf oвдјe.

22.08.2016


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке сочива и офталмолошких ножића за потребе Клинике за очне болести

 • Одлуку можете преузетиpdf oвдјe.

18.08.2016


Одлука о поништењу дијела поступка набавке потрошног материјала за апарат Милленниум и офталмолошког хируршког инструметарија за потребе Клинике за очне болести (Лот 5)

 • Одлуку можете преузетиpdfовдје.

17.08.2016


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке потрошног материјала за апарат Millennium и офталмолошког хируршког инструметарија за потребе Клинике за очне болести (Лот 1,Лот 2,Лот 3 и Лот 4)

 • Одлуку можете преузетиpdf oвдјe.

17.08.2016


Одлука о поништењу дијела поступка набавке тестова за дијагностику прснућа плодових овоја за потребе Клинике за гинекологију и акушерство (Лот 2)

 • Одлуку можете преузетиpdfовдје.

12.08.2016


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке тестова за дијагностику прснућа плодових овоја за потребе Клинике за гинекологију и акушерство (Лот 1)

 • Одлуку можете преузетиpdf oвдјe.

12.08.2016


Одлука о поништењу поступка набавке ради довођења у потпуно функционално стање КТ апарата GE Healthcare Lightspeed VCT 64

 • Одлуку можете преузетиpdfовдје.

12.08.2016


Одлука о избору најповољнијег понуђача Број: 01-7001-7/16 од 12.08.2016. године ради набавке услуге одржавање лифтова (произвођача “OTIS”) у Универзитетском клиничком центру Републике Српске

 • Одлуку можете преузетиpdf oвдјe.

12.08.2016


Одлука о избору најповољније понуде ради поправке и одржавања моторних возила за потребе Одјељења транспорта

 • Одлуку можете преузетиpdf oвдјe.

12.08.2016


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-1916-9/16 од 09.08.2016. године ради набавке система за ендоскопску ултрасонографију за потребе Клинике за плућне болести

 • Одлуку можете преузетиpdf oвдјe.

10.08.2016


Одлука о избору најповољније понуде ради одржавања и унапређења лабораторијског информационог система (LIS)

 • Одлуку можете преузетиpdf oвдјe.

10.08.2016


Одлука о поништењу поступка набавке бр: 01-7892-8/16 од 04.08.2016. године ради сервисирања и довођења у функционално стање апарата HD OCT CIRRUS 4000 произвођача ZEISS у Клиници за очне болести

 • Одлуку можете преузетиpdfовдје.

05.08.2016


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке операционих лампи и порођајних столица за потребе Клинике за гинекологију и акушерство

 • Одлуку можете преузетиpdf oвдјe.

03.08.2016


Одлука о прихватању понуде ради доуговарања додатне испоруке роба ради набавке тракица за ШУК за потребе УКЦ РС

 • Одлуку можете преузетиpdf oвдјe.

01.08.2016


Одлуку о избору најповољније понуде бр: 01-6586-7/16 ради набавке и уградње резервних дијелова за Ангио салу GE INNOVA 3100 у Клиници за кардиоваскуларне болести

 • Одлуку можете преузетиpdf oвдјe.

01.08.2016


Одлука о поништењу поступка набавке насадних инструмената и микромотора за машину W&H- IMPLANTMED SI-923 за потребе клинике за МФХ

 • Одлуку можете преузетиpdfовдје.

01.08.2016


Одлука о поништењу поступка набавке санитетских колица за транспорт болесника за потребе Службе обезбјеђења и транспорта

 • Одлуку можете преузетиpdfовдје.

29.07.2016


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке радова на реконструкцији хидрантске и санитарне водоводне мреже на локацији Клинике за психијатрију

 • Одлуку можете преузетиpdf oвдјe.

29.07.2016


Одлука о поништењу поступка набавке услуга за довођење у потпуно функционално стање МР система Siemens Magnetom Avanto 1.5 Т

 • Одлуку можете преузетиpdfовдје.

27.07.2016


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке постељине за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске

 • Одлуку можете преузетиpdf oвдјe.

27.07.2016


Одлуку о поништењу дијела поступка набавке бр: 01-5104-12/16 ради избора пет банака за пружање услуга вођења платног промета за потребе УКЦ РС

 • Одлуку можете преузетиpdfовдје.

27.07.2016


Одлуку о избору најповољнијих понуда бр: 01-5104-11/16 ради избора пет банака за пружање услуга вођења платног промета за потребе УКЦ РС

 • Одлуку можете преузетиpdf oвдјe.

27.07.2016


Одлука о избору најповољније понуде ради довођење у потпуно функционално стање KT апарата GE Healthspeed VCT  64

 • Одлуку можете преузетиpdf oвдјe.

27.07.2016


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке дигиталног тоурниqует-а са манжетнама за потребе Клинике за ортопедију.

 • Одлуку можете преузетиpdf oвдјe.

18.07.2016


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке респиратора за потребе Клинике за дјечије болести.

 • Одлуку можете преузетиpdf oвдјe.

18.07.2016


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке линеарне UZ сонде 12L за UZ апарат Logiq 5 произвођача General Electric

 • Одлуку можете преузетиpdf oвдјe.

15.07.2016


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке резервних дијелова за Микротом Mikrotom „SLEE“4055 за потребе Завода за патологију Универзитетског клиничког центра Републике Српске

 • Одлуку можете преузетиpdf oвдјe.

14.07.2016


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке једног пацијент монитора за потребе Клинике за анестезију и интезивно лијечење

 • Одлуку можете преузетиpdf oвдјe.

14.07.2016


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке услуга дезинсекције и дератизације у објектима Универзитетског клиничког центра Републике Српске

 • Одлуку можете преузетиpdf oвдјe.

12.07.2016


Одлука о избору најповољније понуде за набавку микробиолошког инкубатора за потребе Завода за микробиологију

 • Одлуку можете преузетиpdf oвдјe.

12.07.2016


Одлука о избору најповољније понуде ради сервисирања гама камере Mediso DHV за потребе Завода за нуклеарну медицину и болести штитне жлијезде

 • Одлуку можете преузетиpdf oвдјe.

08.07.2016


Одлука о прихватању понуде ради доуговарања додатне испоруке роба за набавку горива и мазива за потребе УКЦ РС

 • Одлуку можете преузетиpdf oвдјe.

07.07.2016


Одлука о прихватању понуде бр: 01-8217-1-4/16 од 05.07.2016. године

 • Одлуку можете преузетиpdf oвдјe.

06.07.2016


Одлука о прихватању понуде бр: 01-8217-2-3/16 од 04.07.2016. године

 • Одлуку можете преузетиpdf oвдјe.

05.07.2016


Одлуку о избору најповољније понуде ради набавке и уградње електронских плоча за апарат Philips Integris 2000 за потребе Завода за клиничку радиологију

 • Одлуку можете преузетиpdf oвдјe.

01.07.2016


Одлука о избору најповољније понуде за набавку резервних дијелова ради сервисирања апарата произвођача Dräger Medical за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске

 • Одлуку можете преузетиpdf oвдјe.

30.06.2016


Одлука о избору најповољније понуде ради ради набавке опреме за операционе сале за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске

 • Одлуку можете преузетиpdf oвдјe.

30.06.2016


Одлука о избору најповољније понуде за лот 4 ради набавке реагенаса за одређивање NEO TSH и PKU, радиофармака и потрошног материјала за потребе Завода за нуклеарну медицину и болести штитне жлијезде

 • Одлуку можете преузетиpdf oвдјe.

29.06.2016


Одлука о прихватању понуде за доуговарање додатних услуга ради осигурања имовине Универзитетског клиничког центра Републике Српске

 • Одлуку можете преузетиpdf oвдјe.

24.06.2016


Одлука о избору најповољније понуде за лотове 1 и 2 за набавку потрошног материјала за ињекторе Медрад Аванта и Медрад Марц В Провис за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске

 • Одлуку можете преузетиpdf oвдјe.

24.06.2016


Одлука о прихватању понуде бр: 01-6701-4-1/16 од 23.06.2016. године

 • Одлуку можете преузетиpdf oвдјe.

23.06.2016


Одлука о избору најповољније понуде за лотове 1, 2 и 3  ради набавке реагенаса за одређивање NEO TSH и PKU, радиофармака и потрошног материјала за потребе Завода за нуклеарну медицину и болести штитне жлијезде

 • Одлуку можете преузетиpdf oвдјe.

22.06.2016


Одлука о озбору најповољније понуде ради пружања услуга оглашавања текстова, огласа и конкурса у дневним новинама за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске

 • Одлуку можете преузетиpdf oвдјe.

22.06.2016


Одлука о избору најповољније понуде ради годишњег сервисирања горионика у котловници Паприковац

 • Одлуку можете преузетиpdf oвдјe.

21.06.2016


Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку дијагностичких тестова за монитор биолошке терапије за потребе Завода за микробиологију

 • Одлуку можете преузетиpdf oвдјe.

17.06.2016


Одлука о избору најповољнијих понуђа Број: 01-1917-11/16 од 15.06.2016. године ради набавке опреме за порођајни блок за потребе Клинике за гинекологију и акушерство

 • Одлуку можете преузетиpdf oвдјe.

16.06.2016


Одлука о избору најповољније понуде број: 01-4237-9/16 од 03.06.2016. године ради набавке радова на изградњи паркинга поред хелиодрома на локацији Паприковац за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске

 • Одлуку можете преузетиpdf oвдјe.

07.06.2016


Одлука о избору најповољнијих понуђача Број: 01-17166-21/15 од 31.05.2016. године ради набавке канцеларијског материјала за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске

 • Одлуку можете преузетиpdf oвдјe.

01.06.2016


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-3446-9/16 од 23.05.2016. године ради набавке два рекордера за потребе Клинике за кардиоваскуларне болести

 • Одлуку можете преузетиpdf oвдјe.

25.05.2016


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-3420-9/16 од 23.05.2016. године ради набавке двије линеарне УЗ сонде 12Л за ултразвучне апарате Logiq 5 i Logiq 7 произвођача General Electric

 • Одлуку можете преузетиpdf oвдјe.

24.05.2016


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-2905-9/16 од 18.05.2016. године ради ангажовања вањског сарадника за припрему котла-парни котао тип “BKG 60а” фабрички број 13407 и вреловодни котао тип »BKG 60а« фабрички број 18167 у сврху добијања употребне дозволе од стране Републичког термо-енергетског инспектора

 • Одлуку можете преузетиpdf oвдјe.

20.05.2016


Одлука о избору најповољније понуде број: 01-2476-11/16 од 17.05.2016. године ради набавке услуга деинсталације и инсталације GE Innova 3100 iz CMB-a у објекат Јужно крило

 • Одлуку можете преузетиpdf oвдјe.

18.05.2016


Одлука о избору најповољније понуде Број: 01-1949-14/16 од 17.05.2016. године ради набавке средстава за одржавање чистоће и хигијене за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске

 • Одлуку можете преузетиpdf oвдјe.

18.05.2016


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-2688-8/16 од 16.05.2016. године ради набавке гасова за MR уређај 1.5T AVANTO SIEMENS за потребе Завода за клиничку радиологију

 • Одлуку можете преузетиpdf oвдјe.

17.05.2016


Одлуку о поништењу поступка годишњег сервисирања горионика у котловници Паприковац за потребе Службе техничких дјелатности

 • Одлуку можете преузетиpdfoвдje.

16.05.2016


Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуге Периодично (превентивно и интервентно) одржавање чилера и расхладних система на МРИ, ЦТ и ИННОВА 3100 за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске

 • Одлуку можете преузетиpdf oвдјe.

11.05.2016


Одлука о поништењу поступка набавке тврдих интраокуларних сочива, интраокуларних сочива за имплантацију у предњу очну комору, вискоеластика и БСС-а за потребе Клинике за очне болести у дијелу за Лот 5

 • Одлуку можете преузетиpdfoвдje.

04.05.2016


Одлука о поништењу поступка набавке бр: 01-15258-1/15 од 23.11.2015. године ради набавке меких интраокуларних сочива за потребе Клинике за очне болести

 • Одлуку можете преузетиpdfoвдje.

26.04.2016


Одлука о поништењу поновног поступка набавке бр: 01-834-13/16 од 25.01.2016. године ради  годишњег сервисирања горионика у котловници Паприковац за потребе Службе техничких дјелатности

 • Одлуку можете преузетиpdfoвдje.

26.04.2016


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке резервних дијелова за MR Signa HDxt 3.0 T GE за потребе Завода за клиничку радиологију

 • Одлуку можете преузетиpdf oвдјe.

21.04.2016


Одлука о избору најповољније понуде за набавку свјежег воћа и поврћа за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске

 • Одлуку можете преузетиpdf oвдјe.

20.04.2016


Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку и уградњу резервног дијела за респиратор Vela Viasys Care Fusion за потребе Службе интензивне медицине

 • Одлуку можете преузетиpdf oвдјe.

20.04.2016


Одлука о поништењу дијела набавке ради годишњег снабдијевања потрошним медицинским материјалом (Реагенси, тестови и остали материјал за Завод за лабораторијску дијагностику) за потребе УКЦ РС

 • Одлуку можете преузетиpdfoвдje.

14.04.2016


Одлука о избору најповољнијег понуђача дијела набавке ради годишњег снабдијевања потрошним медицинским материјалом (Реагенси, тестови и остали материјал за Завод за лабораторијску дијагностику) за потребе УКЦ РС

 • Одлуку можете преузетиpdf oвдјe.

14.04.2016


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке медицинског бензина за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске

 • Одлуку можете преузетиpdf oвдјe.

13.04.2016


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке материјала за амниоцентезу за потребе Клинике за гинекологију и акушерство

 • Одлуку можете преузетиpdf oвдјe.

12.04.2016


Одлука о поништењу поступка набавке бр: 01-834-12/16 од 04.04.2016. године ради  годишњег сервисирања горионика у котловници Паприковац за потребе Службе техничких дјелатности

 • Одлуку можете преузетиpdfoвдje.

06.04.2016


Одлука о поништењу дијела поступка ради набавке тврдих интраокуларних сочива, интраокуларних сочива за имплантацију у предњу очну комору, вискоеластика и БСС-а за потребе Клинике за очне болести

 • Одлуку можете преузетиpdfoвдje.

04.04.2016


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке тврдих интраокуларних сочива, интраокуларних сочива за имплантацију у предњу очну комору, вискоеластика и БСС-а за потребе Клинике за очне болести

 • Одлуку можете преузетиpdf oвдјe.

04.04.2016


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке:

Лот 1: Набавка, уградња резервних дијелова, претакање течног хелијума и пуштање у рад МР уређаја AVANTO SIEMENS, јачине поља 1,5Т;
Лот 2: Набавка боца течног и гасног хелијума, давање информација потенцијалним учесницима, прикупљање и обрада приспјелих понуда, те давање приједлога за избор најповољнијег понуђача

 • Одлуку можете преузетиpdf oвдјe.

31.03.2016


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке реагенаса за Quantiferon тест за потребе Завода за микробиологију

 • Одлуку можете преузетиpdf oвдјe.

31.03.2016


Одлука о отказивању дијела поступка набавке канцеларијског материјала за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске број: 01-17166-13/15 од 29.03.2016. године

 • Одлуку можете преузетиpdfoвдje.

29.03.2016


Одлука о избору најповољније понуде ради годишње набавке ЦД-ова и ДВД-ова за потребе Завода за клиничку радиологију

 • Одлуку можете преузетиpdf oвдјe.

25.03.2016


Одлука о прихватању понуде

 • Одлуку можете преузетиpdf oвдјe.

24.03.2016


Одлука о поништењу поступка набавке бр: 01-834-8/16 ради сервисирања горионика у котловници Паприковац за потребе Службе техничких дијелатности

 • Одлуку можете преузетиpdfoвдje.

23.03.2016


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке канцеларијског материјала за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске

 • Одлуку можете преузетиpdf oвдјe.

14.03.2016


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-17257-9/15 ради набавке компресора за производњу компримованог ваздуха на локацији Паприковац за потребе УКЦ РС путем отвореног поступка

 • Одлуку можете преузетиpdf oвдјe.

14.03.2016


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке производа од соли за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске

 • Одлуку можете преузетиpdf oвдјe.

10.03.2016


Одлука о избору најповољније понуде, у поступку набавке дијагностичких и терапијских лупа за потребе Клинике за очне болести

 • Одлуку можете преузетиpdf oвдјe.

10.03.2016


Одлука о избору најповољније понуде-број 2 за ЛОТ 21, у поступку набавке потрошног материјала за електрофизиологију и РФ аблацију за потребе Клинике за кардиоваскуларне болести

 • Одлуку можете преузетиpdf oвдјe.

03.03.2016


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-13169-17/15 од 26.02.2016. год. у поступку имплементације система за консолидацију пословне штампе за потребе Универзитетског клиничког центра РС

 • Одлуку можете преузетиpdf oвдјe.

29.02.2016


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-478-8/16 од 25.02.2016. год. у поступку набавке имплантата и ткивних експандера за дојку за потребе Универзитетског клиничког центра РС.

 • Одлуку можете преузетиpdf oвдјe.

26.02.2016


Одлука о избору најповољније понуде у поступку додијеле уговора о услугама из Анекса II. дио B ЗЈН БиХ за услуге преноћишта за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске

 • Одлуку можете преузетиpdf oвдјe.

25.02.2016


Одлука о поништењу постаупка јавне набавке реагенаса за Quantiferon  тест за потребе Завода за микробиологију

 • Одлуку можете преузетиpdfoвдje.

24.02.2016


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке услуга ради ангажовања вањског сарадника за припрему котла – вреловодни котао тип “БКГ60а” у сврху добијања употребне дозволе од стране Републичког термо-енергетског инспектора

 • Одлуку можете преузетиpdf oвдјe.

12.02.2016


Одлуку о избору најповољнијег понуђача бр. 01-15594-7/15 ради набавке услуга колективног осигурања радника Универзитетског клиничког центра РС

 • Одлуку можете преузетиpdf oвдјe.

10.02.2016


Одлуку о отказивању поступка јавне набавке радова на адаптацији канализационе мреже Универзитетског клиничког центра Републике Српске

 • Одлуку можете преузетиpdfoвдje.

09.02.2016


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-15991-9/15 од 04.02.2016. године ради набавке услуга локалне техничке подршке за РИС/ПАЦС систем за период ван радног времена, ноћу и током празника за потребе Завода за клиничку радиологију на годишњем нивоу путем конкурентског захтјева

 • Одлуку можете преузетиpdf oвдјe.

04.02.2016


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке услуга преузимања и збрињавања цитостатског отпада за потребе Универзитетског клиничког центра Р. Српске

 • Одлуку можете преузетиpdf oвдјe.

01.02.2016


Одлука о поништење дијела поступка у поступку набавке средстава за одржавање чистоће и хигијене

 • Одлуку можете преузетиpdfoвдje.

29.01.2016


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке и претакања течног хелијума у MRI Signa 3.0 T GE за потребе Завода за клиничку радиологију

 • Одлуку можете преузетиpdf oвдјe.

26.01.2016


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке потрошног материјала за Лот 1 – Капе и потрошни материјал за ЕЕГ апарат (Меделац Валор) на Клиници за дјечије болести; Лот 2 – Потрошни материјал за ЕМНГ, ЕП и ЕЕГ кабинете на Клиници за неурологију; Лот 3 – Капе и потрошни материјал за потребе ЕЕГ кабинета на Клиници за психијатрију

 • Одлуку можете преузетиpdf oвдјe.

25.01.2016


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке ултразвучне сонде за ултразвучни апарат VOLUSON 730 Pro GE на Клиници за гинекологију

 • Одлуку можете преузетиpdf oвдјe.

22.01.2016


Одлуку о избору најповољније понуде у поступку поновљене набавке боје за бојење предње капсуле сочива за потребе Клинике за очне болести

 • Одлуку можете преузетиpdf oвдјe.

22.01.2016


Одлука о поништењу поступка набавке производа од соли за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске

 • Одлуку можете преузетиpdfoвдje.

19.01.2016


Одлука о поништењу поновног поступка ради набавке апарата за АБИ индеxе за потребе Клинике за васкуларну хирургију

 • Одлуку можете преузетиpdfoвдje.

18.01.2015


Одлука о избору најповољнијег понуђача ради набавке ендоскопске и лапараскопске опреме за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске

 • Одлуку можете преузетиpdf oвдјe.

18.01.2016


Одлука о поништењу дијела поступка  за набавку средстава за одржавање чистоће и хигијене за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске

 • Одлуку можете преузетиpdfoвдje.

15.01.2016


 

Одлука о избору најповољнијих понуђача за набавку средстава за одржавање чистоће и хигијене за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске

 • Одлуку можете преузетиpdf oвдјe.

15.01.2016


 

Одлука о избору најповољније понуде ради измјештања и унапређења лабораторијског информационог система (LISA) за потребе УКЦ РС

 • Одлуку можете преузетиpdf oвдјe.

12.01.2016


Одлука о избору најповољнијег понуђача ради набавке оптике за хистероскоп произвођача “ТЕКНО” за потребе Клинике за гинекологију и акушерство

 • Одлуку можете преузетиpdf oвдјe.

31.12.2015


Одлука о отказивању дијела поступка набавке потрошног материјала за електрофизиологију и РФ аблацију за потребе Клинике за кардиоваскуларне болести

 • Одлуку можете преузетиpdfoвдje.

31.12.2015


Одлука о поништењу дијела поступка за набавку потрошног материјала за електрофизиологију и РФ аблацију за потребе Клинике за кардиоваскуларне болести

 • Одлуку можете преузетиpdfoвдje.

31.12.2015


Одлука о избору најповољнијих понуђача за набавку потрошног материјала за електрофизиологију и РФ аблацију за потребе Клинике за кардиоваскуларне болести

 • Одлуку можете преузетиpdf oвдјe.

31.12.2015


Одлука о поништењу дијела поступка набавке ради годишњег снабдијевања са потрошним медицинским материјалом (дезинфекциона средства) за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске

 • Одлуку можете преузетиpdfoвдje.

31.12.2015


Одлука о избору најповољнијег понуђача  ради годишњег снабдијевања са потрошним медицинским материјалом (дезинфекциона средства) за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске

 • Одлуку можете преузетиpdf oвдјe.

31.12.2015


Одлука о поништењу поступка набавке потрошног материјала за рад у Сали за катетеризацију срца у Клиници за кардиоваскуларне болести

 • Одлуку можете преузетиpdfoвдje.

31.12.2015


Одлука о поништењу дијела поступка ради годишњег снабдијевања потрошним медицинским материјалом (хемикалије) за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске

 • Одлуку можете преузетиpdfoвдje.

28.12.2015


Одлука о избору најповољније понуде у поступку годишњег снабдијевања потрошним медицинским материјалом (хемикалије) за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске

 • Одлуку можете преузетиpdf oвдјe.

28.12.2015


Одлука о поништењу поступка набавке производа од соли за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске

 • Одлуку можете преузетиpdfoвдje.

28.12.2015


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке услуга превентивног и интервентног сервисирања лабараторијских уређаја за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске

 • Одлуку можете преузетиpdf oвдјe.

28.12.2015


Одлука о поништењу поступка ради годишњег снабдијевања потрошним медицинским материјалом (Реагенси, тестови и остали материјал за Завод за лабораторијску дијагностику) за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске

 • Одлуку можете преузетиpdfoвдje.

22.12.2015


Одлуку о избору најповољнијих понуђача ради годишњег снабдијевања потрошним медицинским материјалом (Реагенси, тестови и остали материјал за Завод за лабораторијску дијагностику) за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске

 • Одлуку можете преузетиpdf oвдјe.

221.12.2015


Одлука о поништењу поступка набавке ради набавке боје за бојење предње капсуле сочива за потребе Клинике за очне болести

 • Одлуку можете преузетиpdfoвдje.

22.12.2015


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке хидрофилне газе за потребе Завода за медицинско снабдијевање и апотека Универзитетског клиничког центра Републике Српске

 • Одлуку можете преузетиpdf oвдјe.

21.12.2015


Одлука о избору најповољније понуде ради годишњег снабдијевања са потрошним медицинским материјалом за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске за Групу 2 – Реагенси, тестови и остали материјал за Завод за лабораторијску дијагностику за лотове од 53-106

 • Одлуку можете преузетиpdf oвдјe.

15.12.2015


Одлука о поништењу дијела набавке ради годишњег снабдијевања са потрошним медицинским материјалом за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске за Групу 2 – Реагенси, тестови и остали материјал за Завод за лабораторијску дијагностику за лотове од 53-106

 • Одлуку можете преузетиpdfoвдje.

15.12.2015


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке услуга осигурања од опште одговорности из дјелатности на суму осигурања 200.000,00 КМ по штетном догађају на период осигурања од једне године

 • Одлуку можете преузетиpdf oвдje.

15.12.2015


Одлука о поништењу дијела поступка набавке бр: 01-11903-10/15 ради набаваке специфичних хируршких конаца за потребе УКЦ РС

 • Одлуку можете преузетиpdfoвдje.

15.12.2015


Одлука о избору најповољнијих понуђача бр: 01-11903-9/15

 • Одлуку можете преузетиpdf oвдјe.

15.12.2015


Одлука о поништењу поступка ради набавке апарата за ABI индексе за потребе Клинике за васкуларну хирургију

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe.

07.12.2015


Одлука о избору најповољнијег понуђача ради давања на кориштење и мјесечно очитавање личних и прстен-дозиметара за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe.

04.12.2015


Одлука о избору најповољнијег понуђача ради поновљене набавке гела за збрињавање везикоуретералног рефлукса за потребе Клинике за дјечју хирургију

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe.

24.11.2015


Одлука о избору најповољније понуде ради годишњег снабдијевања потрошним медицинским материјалом (хемикалије) за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe.

23.11.2015


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке операционих столица за потребе Клинике за очне болести

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe.

19.11.2015


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке услуга сервисирања фиберларингоскопа R.WOLF за потребе Клинике за болести уха, грла и носа

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe.

17.11.2015


Одлука о избору најповољнијих понуда ради набавке потрошног материјала (биполарне пинцете, гајтани, омчасте електроде и метални катетери) за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe.

17.11.2015


Одлука о поништењу поступка за набавку апарата за АБИ индеxе за потребе Клинике за васкуларну хирургију

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe.

13.11.2015


Одлука о избору најповољнијег понуђача бр: 01-8545-18/15 од 12.11.2015. године за набавку резервног дијела за “OTIS” лифт за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe.

13.11.2015


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке фототерапијски лампи WALDMANN 7001K за потребе Клинике за кожне и полне болести

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe.

13.11.2015


Одлука  о избору најповољнијих понуђача за набавку пејсмејкера, ICD и CRT за потребе Клинике за кардиоваскуларне болести

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe.

09.11.2015


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке и уградње ударачке главе за LITHOSKOP за потребе Клинике за урологију

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe.

04.11.2015


Одлукa о избору најповољнијег понуђача бр: 01-11824-8/15 од 28.10.2015. године за набавку два кревета за потребе Службе интензивне медицине за нехируршке гране

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe.

29.10.2015


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке резервног дијела за дигитални RTG апарат GE Discovery XR 650 за потребе Завода за клиничку радиологију

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe.

29.10.2015


Одлука о избору најповољнијег понуђача ради набавке лиценци за Анти вирус и Firewall уређај за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe.

28.10.2015


Одлука о избору најповољније понуде у поступку годишњег снабдијевања са потрошним медицинским материјалом за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске за групу 4 – РЕАГЕНСИ, ТЕСТОВИ И ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛ ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ ЗА ЛОТ 120

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe.

26.10.2015


Одлука о избору најповољнијих понуда у поступку годишњег снабдијевања са потрошним медицинским материјалом за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске за групу 4 – РЕАГЕНСИ, ТЕСТОВИ И ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛ ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ ЗА ЛОТОВЕ ОД 121-134

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe.

26.10.2015


Одлука о избору најповоЉнијег понуђача набавке ради Годишњег снабдијевања потрошним меидцинским материјалом Универзитетског клиничког центра РС, ГРУПА 2: Реагенси, тестови и остали материјал за Завод за лабораторијску дијагностику (у дијелу за лотове 106-118)

 • Одлуку можете преузети pdf oвдјe.

26.10.2015


Одлуку о поништењу дијела набавке ради Годишњег снабдијевања потрошним меидцинским материјалом Универзитетског клиничког центра РС, ГРУПА 2: Реагенси, тестови и остали материјал за Завод за лабораторијску дијагностику (у дијелу за лотове 106-118)

 • Одлуку можете преузети pdf овдје.

26.10.2015


Одлука о избору најповољнијег понуђача набавке ради Годишњег снабдијевања потрошним меидцинским материјалом Универзитетског клиничког центра РС, ГРУПА 2: Реагенси, тестови и остали материјал за Завод за лабораторијску дијагностику (у дијелу за лотове 33-52)

 • Одлуку можете преузети pdf овдје.

26.10.2015


Одлуку о поништењу дијела набавке ради Годишњег снабдијевања потрошним меидцинским материјалом Универзитетског клиничког центра РС, ГРУПА 2: Реагенси, тестови и остали материјал за Завод за лабораторијску дијагностику (у дијелу за лотове 33-52)

 • Одлуку можете преузети pdf овдје.

26.10.2015


Одлука о избору најповољнијег понуђача ради одржавања ендоскопске опреме произвођача FUJINON за потребе Универзитетског клиницког центра Републике Српске

 • Одлуку можете преузети pdf овдје.

26.10.2015


Одлука о прихватању понуде ЕКОНОМСКИ ИНСТИТУТ

 • Одлуку можете преузети pdf овдје.

23.10.2015


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке санитетског материјала II дио за потребе Универзитетско клиничког центра Републике Српске

 • Одлуку можете преузети pdf овдје.

19.10.2015


Одлука о поништењу поступка набавке гела за збрињавање везикоуретералног рефлукса за потребе Клинике за дјечју хирургију

 • Одлуку можете преузети pdf овдје.

16.10.2015


Одлука о избору најповољнијег понуђача ради набавке сонди за апарат ACCU SCREEN PRO – MADSEN за потребе Клинике за болести уха, грла и носа

 • Одлуку можете преузети pdf овдје.

15.10.2015


Одлука о избору најповољнијих понуђача ради набавке фако сонди за ултразвучну операцију катаракте на Клиници за очне болести

 • Одлуку можете преузети pdf овдје.

15.10.2015


Одлука о избору најповољнијих понуда ради набавке линеарних стаплера за отворену хирургију за потребе Службе операционих сала са стерилизацијом

 • Одлуку можете преузети pdf овдје.

14.10.2015


Одлука о избору најповољније понуде ради набаке колица за одржавање хигијене, прикупљање и транспорт амбалажног и комуналног отпада за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске

 • Одлуку можете преузети pdf овдје.

14.10.2015


Одлуку о поништењу дијела набавке ради набавке имплантационог материјала за потребе Клинике за ортопедију

 • Одлуку можете преузети pdf овдје.

13.10.2015


Одлуку о избору најповољнијих понуда ради набавке имплантационог материјала за потребе Клинике за ортопедију

 • Одлуку можете преузети pdf овдје.

13.10.2015


Одлука о избору најповољнијих понуда у поступку годишњег снабдијевања са потрошним медицинским материјалом за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске за групу 5 – ХЕМИКАЛИЈЕ

 • Одлуку можете преузети pdf овдје.

12.10.2015


Одлука о поништењу дијела поступка у поступку годишњег снабдијевања са потрошним медицинским материјалом за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске за групу 5 – ХЕМИКАЛИЈЕ

 • Одлуку можете преузети pdf овдје.

12.10.2015


Одлукa о поништењу поступка набавке ради набавке резервног дијела за “ОТИС” лифт за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске

 • Одлуку можете преузети pdf овдје.

09.10.2015


Oдлукa о избору најповољнијег понуђача набавке ради годишњег снабдијевања са потрошним медицинским материјалом за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске , за ГРУПУ II- Реагенси, тестови и остали материјал за Завод за лабораторијску дијагностику за лотове од 33-52

 • Одлуку можете преузети pdf овдје.

08.10.2015


Одлукa о поништењу дијела набавке ради годишњег снабдијевања са потрошним медицинским материјалом за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске , за ГРУПУ II- Реагенси, тестови и остали материјал за Завод за лабораторијску дијагностику за лотове од 33-52

 • Одлуку можете преузети pdf овдје.

08.10.2015


Одлуку о избору најповољнијег понуђача ради набавке услуга изнајмљивања информатичке опреме и информационог система, те сервисирање изнајмљене и информатичке опреме која је у власништву УКЦ РС

 • Одлуку можете преузети pdf овдје.

08.10.2015


Одлука о избору најповољнијег понудјача ради годишњег снабдијевања са потрошним медицинским материјалом за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске , за ГРУПУ III-Тестови и остали материјал за индиректну имунофлуоресценцију-ЛОТ 119

 • Одлуку можете преузети pdf овдје.

07.10.2015


Одлука о избору најповољнијег понудјача ради набавке услуге сервисирања фундус камере VISUCAM 500 произвођача ZEISS за потребе Клинике за очне болести

 • Одлуку можете преузети pdf овдје.

07.10.2015


Одлука о избору најповољније понуде у поступку годишњег снабдјевања са потрошним медицинским материјалом за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске за Групу 6 – Хранљиве подлоге за изолацију гљивица

 • Одлуку можете преузети pdf овдје.

05.10.2015


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке пнеуматског мотора (пиштоља)са наставцима за коштано зглобну хирургију за потребе Клинике за ортопедију

 • Одлуку можете преузети pdf овдје.

02.10.2015


Одлука о избору најповољнијих понуда у поступку набавке меких вјештачких интраокуларних сочива и потрошног материјала за потребе Клинике за очне болести

 • Одлуку можете преузети pdf овдје.

28.09.2015


Одлука о избору најповољнијег понуђача ради поновљене набавке и монтаже  измјењивача топлоте за искоришћење топлоте кондензата за потребе Службе техничких дјелатности

 • Одлуку можете преузети pdf овдје.

25.09.2015


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке потрошног материјала (за сцинтиграфију плућа) за потребе Завода за нуклеарну медицину и болести штитне жлијезде

 • Одлуку можете преузети pdf овдје.

23.09.2015


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке потрошног материјала (за ПЕТ ињектор) за потребе Завода за нуклеарну медицину и болести штитне жлијезде

 • Одлуку можете преузети pdf овдје.

23.09.2015


Одлука о избору најповољнијег понудјаца ради набавке потрошног материјала за V.A.C. апарат за потребе Клинике за васкуларну хирургију и Клинике за пластично-реконструктивну хирургију и опекотине

 • Одлуку можете преузети pdf овдје.

17.09.2015


Одлука о поништењу поступка јавне набавке ради набавке резервног дијела за “ОТИС” лифт за потребе Универзитетског клиницког центра Републике Српске

 • Одлуку можете преузети pdf овдје.

16.09.2015


Одлука о избору најповољнијег понуђача ради вршења шпедитерских услуга за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске

 • Одлуку можете преузети pdf овдје.

10.09.2015


Одлука о поништењу дијела поступка ради набавке потрошног медицинског материјала за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске (лот 22)

 • Одлуку можете преузети pdf овдје.

08.09.2015


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке потрошног медицинског материјала за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске (лот 11, лот 12, лот 16, лот 19 и лот 20)

 • Одлуку можете преузети pdf овдје.

08.09.2015


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке реагенса и потрошног материјала за одређивање ацидобазног статуса за апарате SIEMENS RP 405 i RP 500

 • Одлуку можете преузети pdf овдје.

04.09.2015


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке експанзионог модула за сториџ

 • Одлуку можете преузети pdf овдје.

28.08.2015


Одлука о поништењу дијела поступка ради набавке потрошног медицинског материјала за потребе Клинике за болести уха, грла и носа

 • Одлуку можете преузети pdf овдје.

28.08.2015


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке потрошног медицинског материјала за потребе Клинике за болести уха, грла и носа

 • Одлуку можете преузети pdf овдје.

28.08.2015


Одлука о избору најповољнијих понуђача ради набавке санитетског материјала за потребе ЈЗУ Универзитетске болнице Клинички центар Бања Лука

 • Одлуку можете преузети pdf овдје.

27.08.2015


Одлука о поништењу поступка набавке остеосинтетског материјала (сет за стабилизацију кичме по Харингтону и спољни фиксатори) за потребе ЈЗУ Универзитетске болнице Клинички центар Бања Лука

 • Одлуку можете преузети pdf овдје.

24.08.2015


Одлука о избору најповољније понуде ради поправке и одржавања моторних возила за потребе Одјељења транспорта

 • Одлуку можете преузети pdf овдје.

21.08.2015


Одлука о избору најповољнијих понуда – други избор за лот 8 и лот 9 ради годишњег снабдијевања храном ЈЗУ Универзитетске болнице Клинички центар Бања Лука

 • Одлуку можете преузети pdf овдје.

18.08.2015


Одлука о избору најповољнијих понуда у поступку набавке подметача за операционе столове за потребе Клинике за анестезију и интезивно лијечење и Клинике за дјечију хирургију

 • Одлуку можете преузети pdf овдје.

17.08.2015


Одлука о избору најповољнијих понуда ради сервиса, набавке и уградње дијелова за КТ апарат СИЕМЕНС СОМАТОМ СЕНСАТИОН 16 и сервис МР апарата МАГНЕТОМ АВАНТО 1.5Т за потребе Завода за клиничку радиологију

 • Одлуку можете преузети pdf овдје.

13.08.2015


Одлука о избору најповољнијих понуда у поступку набавке потрошног медицинског материјала за потребе ЈЗУ Универзитетске болнице Клинички центар Бања Лука

 • Одлуку можете преузети pdf овдје.

05.08.2015


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке услуга санитарног прегледа радника ЈЗУ Универзитетске болнице клинички центар Бања Лука

 • Одлуку можете преузети pdf овдје.

05.08.2015


Одлука о избору најповољније понуде у поступку годишњег снабдијевања храном ЈЗУ Универзитетске болнице Клинички центар Бања Лука

 • Одлуку можете преузети pdf овдје.

24.07.2015


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке зеленог хируршког веша за потребе ЈЗУ Универзитетске болнице Клинички центар Бања Лука

 • Одлуку можете преузети pdf овдје.

17.07.2015


Одлука о избору најповољнијег понудјаца ради набавке огрева за сезону 2015/2016 за потребе Клинике за психијатрију

 • Одлуку можете преузети pdf овдје.

16.07.2015


Одлука о избору најповољнијих понуда у дијелу за лотове 1-24 (други дио) за тендер за набавку Специфичних хируршких конаца за потребе ЈЗУ Универзитетске болнице Клинички центар Бања Лука

 • Одлуку можете преузети pdf овдје.

13.07.2015


Одлука о поништењу дијела поступка набавке у дијелу за лотове 1-24 (други дио) за тендер за набавку Специфичних хируршких конаца за потребе ЈЗУ Универзитетске болнице Клинички центар Бања Лука

 • Одлуку можете преузети pdf овдје.

13.07.2015


Одлука о избору најповољнијег понуђача ради мјесечног сервисирања и интервентног одржавања лифтова произвођача “ОТИС” у ЈЗУ Универзитетској болници Клинички центар Бања Лука

 • Одлуку можете преузети pdf овдје.

09.07.2015


Одлука о избору најповољнијег понуђача ради набавке хидрофилне газе за потребе ЈЗУ Универзитетске болнице Клинички центар Бања Лука

 • Одлуку можете преузети pdf овдје.

06.07.2015


Одлука о поништењу дијела поступка за тендер за набавку Специфичних хирушких конаца за потребе  ЈЗУ Универзитетске болницеКлинички центар Бања Лука

 • Одлуку можете преузети pdf овдје.

25.06.2015


Одлука о избору најповољнијих понуда за тендер за набавку Специфичних хирушких конаца за потребе  ЈЗУ Универзитетске болницеКлинички центар Бања Лука

 • Одлуку можете преузети pdf овдје.

25.06.2015


Одлука о поништењу дијела поступка за тендер за набавку Потрошног медицинског материјала за потребе ЈЗУ Универзитетске болнице Клинички центар Бања Лука.

 • Одлуку можете преузети pdf овдје.

24.06.2015


Одлука о избору најповољнијих понуда за тендер за набавку Потрошног медицинског материјала за потребе ЈЗУ Универзитетске болнице Клинички центар Бања Лука.

 • Одлуку можете преузети pdf овдје.

24.06.2015


Одлука о поништењу поступка набавке  ампула флуоресцеина и интраокуларних сочива и њима припадајућих кертриџа за потребе Клинике за очне болести

 • Одлуку можете преузети pdf овдје.

19.06.2015


Одлука о избору најповољније понуде  ради набавке  ампула флуоресцеина и интраокуларних сочива и њима припадајућих кертриџа за потребе Клинике за очне болести

 • Одлуку можете преузети pdf овдје.

19.06.2015


Одлука о поништењу поступка набавке за поновну набавку и монтажу измјењивача топлоте за искоричћење топлоте кондензата за потребе Службе техничких дјелатности

 • Одлуку можете преузети pdf овдје.

19.06.2015


Одлука о избору најповољније понуде  ради набавке блоковских образаца и тонера за потребе ЈЗУ УБКЦ Бања Лука

 • Одлуку можете преузети pdf овдје.

12.06.2015


Одлукa о избору најповољније понуде  ради поновне набавке ултразвучне сонде М4S за апарат VIVID 7 произвођача GENERAL ELEKTRIC.

 • Одлуку можете преузети pdf овдје.

12.06.2015


Одлука о поништењу поступка набавке потрошног материјала за рад у Сали за катетеризацију срца у Клиници за кардиоваскуларне болести

 • Одлуку можете преузети pdf овдје.

11.06.2015


Одлуку о избору најповољније понуде ради поновне набавке резервних дијелова серверске опреме за потребе службе информационо-комуникационих технологија ЈЗУ Универзитетске болнице Клинички центар Бањалука.

 • Одлуку можете преузети pdf овдје.

11.06.2015


Одлука о поништењу поступка за набавку тонера за потребе ЈЗУ Универзитетске болнице Клинички центар Бања Лука

 • Одлуку можете преузети pdf овдје.

04.06.2015


Одлука о поништењу поступка ради набавке експанзионог модула за сториџ за потребе ЈЗУ Универзитетске болнице Клинички центар Бања Лука

 • Одлуку можете преузети pdf овдје.

04.06.2015


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке линеарних стаплера за отворену хирургију без ножа за потребе Службе операционих сала са стерилизацијом.

 • Одлуку можете преузети pdf овдје.

01.06.2015


Одлука о избору најповољнијe понудe ради набавке остеосинтетског материјала за потребе ЈЗУ Универзитетске болнице Клинички центар Бања Лука.

 • Одлуку можете преузети pdf овдје.

29.05.2015


Одлука о поништењу дијела поступка ради набавке остеосинтетског материјала за потребе ЈЗУ Универзитетске болнице Клинички центар Бања Лука.

 • Одлуку можете преузети pdf овдје.

29.05.2015


Одлука о избору најповољније понуде ради набавкешест кохлеарних имплантата за потребе Клинике за болести уха, грла и носа.

 • Одлуку можете преузети pdf овдје.

28.05.2015


Одлука о избору најповољнијe понуde ради набавке пејсмејкера, ICD и CRT за потребе Клинике за кардиоваскуларне болести.

 • Одлуку можете преузети pdf овдје.

26.05.2015


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке линеарних стаплера за отворену хирургију без ножа за потребе Службе операционих сала са стерилизацијом.

 • Одлуку можете преузети pdf овдје.

26.05.2015


Одлука о избору најповољније понуде ради годишње набавке потрошног материјала за анестезиолошки апарат MAQUET-FLOW-IC 30 за потребе Клинике за анестезију и интезивно лијечење.

 • Одлуку можете преузети pdf овдје.

21.05.2015


Одлука о поништењу набавке ултразвучне сонде М4S за апарат VIVID7 произвођача GENERAL ELECTRIC за потребе Клинике за кардиоваскуларне болести.

 • Одлуку можете преузети pdf овдје.

21.05.2015


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке СпО2 сензора за пацијент мониторе за потребе ЈЗУ Универзитетске болнице Клинички центар Бања Лука.

 • Одлуку можете преузети pdf овдје.

20.05.2015


Одлука о поништењу поступка набавке и монтаже измјењивача топлоте за искоришћење топлоте кондензата за потребе Службе техничких дјелатности.

 • Одлуку можете преузети pdf овдје.

20.05.2015


Одлука о избору најповољније понуде за предмет: Набавке услуга осигурања имовине ЈЗУ Универзитетске болнице Клинички центар Бања Лука.

 • Одлуку можете преузети pdf овдје.

15.05.2015


Одлука о поништењу поступка набавке за предмет: за набавку резервних дијелова серверске опреме за потребе Службе информационо-комуникационих технологија

 • Одлуку можете преузети pdfовдје.

15.05.2015


Одлуку о избору најповољније понуде за предмет: “Набавка услуга оглашавања текстова, огласа и конкурса у дневним новинама за потребе ЈЗУ УБКЦ Бања Лука”

 • Одлуку можете преузети pdfовдје.

15.05.2015


Одлуку о избору најповољније понуде за предмет: “Набавка електрохируршке јединице за потребе ендоскопског кабинета на Клиници за општу и абдоминалну хирургију”

 • Одлуку можете преузети pdfовдје.

14.05.2015


Одлуку о избору најповољније понуде за предмет: “Набавка потрошног материјала за Кабинет за изоелектрично фокусирање ликвора за потребе Клинике за неурологију”

 • Одлуку можете преузети pdfовдје.

13.05.2015


Одлуку о избору најповољније понуде за предмет: За набавку услуга за процјену вриједности имовине ЈЗУ Универзитетске болнице Клинички центар Бања Лука

 • Одлуку можете преузети pdfовдје.

12.05.2015


Одлуку о избору најповољније понуде за прдмет:Набавке потрошног материјала за стерилизатор CISA SPS 4270 за потребе Службе операционих сала са стерилизацијом

 • Одлуку можете преузети pdfовдје.

12.05.2015


Одлука о избору најповољније понуде за предмет: Одлуку о избору најповољније понуде за набавку 10 аспирационих пумпи за потребе Клинике за анестезију и интензивно лијечење

 • Одлуку можете преузети pdfовдје.

04.05.2015


Одлука о избору најповољније понуде за предмет:Набавка медицинске расхладне витрине за чување љекова за потребе Завода за медицинско снабдијевање и апотека КЦ-а

 • Одлуку можете преузети pdfовдје.

20.04.2015


Одлука о избору најповољније понуде за предмет: Набавка два гајтана за апарат ULTRACISION HARMONIC SKALPEL ETHICON ENDO-SURGERY JOHNSON-JOHNSON GENERATOR 300 за потребе Службе операционих сала са стерилизацијом ЈЗУ Универзитетске болнице Клинички центар Бања Лука

 • Одлуку можете преузети pdfовдје.

20.04.2015


Одлука о избору најповољније понуде за предмет:Набавке услуге сервиса апарата ЦИРРУС ХД-ОЦТ производјача ЗЕИСС за потребе Клинике за очне болести

 • Одлуку можете преузети pdfовдје.

16.04.2015


Одлука о избору најповољније понуде за предмет:Набавке услуге годишњег (превентивно и интервентно) сервисирања чилера и расхладних система на МРИ, ЦТ и ИННОВА 3100 у ЈЗУ УБ Клиничком центру Бањалука

 • Одлуку можете преузети pdfовдје.

16.04.2015


Одлука о избору најповољније понуде за предмет:”Набавка пејсмејкера за потребе Клинике за кардиоваскуларне болести”

 • Одлуку можете преузети pdfовдје.

16.04.2015


Одлука о поништењу поступка набавке за предмет: “Превентивно сервисирање и валидација (верификација) ламинарних комора”

 • Одлуку можете преузети pdfовдје.

15.04.2015


Одлука о избору најповољније понуде за предмет: “Превентивно сервисирање и валидација (верификација) ламинарних комора”

 • Одлуку можете преузети pdfовдје.

15.04.2015


Одлука о поништењу поступка набавке за предмет: Набавке ампула флуоресцеина и интраокуларних сочива и њима припадајућих кетриџа за потребе Клинике за очне болести

 • Одлуку можете преузети pdfовдје.

14.04.2015


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке ампула флуоресцина и интраокуларних сочива и њама припадајућих кетрџа за потребе Клинике за очне болести

 • Одлуку можете преузети pdfовдје.

14.04.2015


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке једног пацијент монитора за потребе Службе интезивне медицине за нехируршке гране УБ КЦБЛ

 • Одлуку можете преузети pdfовдје.

09.04.2015


Одлука о поништењу поступка набавке за предмет: “Набавка потрошног материјала за Кабинет за изоелектрично фокусирање ликвора за потребе Клинике за неурологију”

 • Одлуку можете преузети pdfовдје.

09.04.2015


Одлука о избору најповољније понуде за предмет:Набавка биполарних гајтана и пинцета за дијатермију за апарат Мартин КЛС МАXИУМ за потребе Службе операционих сала са стерилизацијом

 • Одлуку можете преузети pdfовдје.

08.04.2015


Одлука о избору најповољније понуде за сервисирање РТГ апарата Телестатиx и Супериx Еи Ниш за потребе УБ КЦБЛ

 • Одлуку можете преузети pdfовдје.

08.04.2015


Одлука о избору најповољније понуде за набавку батерија за потребе ЈЗУ УБКЦБЛ

 • Одлуку можете преузети pdfовдје.

10.03.2015


Одлука о избору најповољније понуде за набавку амбалазе и кеса за инфективни и цитостатски отпад за потребе ЈЗУ УБКЦБЛ

 • Одлуку можете преузети pdfовдје.

06.03.2015


Одлука о избору најповољније понуде за предмет : Набавка трака и папира за медицинске апарате за потребе ЈЗУ УБКЦБЛ

 • Одлуку можете преузети pdfовдје.

06.03.2015


Одлука о избору најповољније понуде за Преузимање хемијског и фармацеутског отпада за потребе ЈЗУ УБКЦБЛ

 • Одлуку можете преузети pdfовдје.

02.03.2015


Одлука о избору најповољније понуде за Сервисирање горионика у котловници Паприковац на годишњем нивоу за потребе Службе техничких дјелатности

 • Одлуку можете преузети pdfовдје.

02.03.2015


Одлука о избору најповољнијег понуђача ради сервисирања ЦР апарата и камера за дигиталне филмове за потребе Завода за клинички радиологију

 • Одлуку можете преузети pdfовдје.

27.02.2015


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке услуга збрињавања патоанатомског медицинског отпада за потребе УБ КЦБЛ 

 • Одлуку можете преузетиpdfовдје.

24.02.2015


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке једнократних неонаталних цријева за респиратор БАБYЛОГ 8000 ПЛУС за потребе Клинике за дјечије болести УБ КЦБЛ

 • Одлуку можете преузети pdfовдје.

24.02.2015


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке услуга локалне техничке подршке за РИС/ПАЦС систем за период ван радног времена, ноћу и током празника за потребе Завода за клиничку радиологију на годишњем нивоу

 • Одлуку можете преузети pdfовдје.

18.02.2015


Одлука о избору најповољније понуде за предмет :Набавка апарата за прање и дезинфекцију ноћних посуда за потребе Клинике за унутрашње болести

 • Одлуку можете преузети pdfовдје.

17.02.2015


Одлука о поништењу поступка набавке услуге збрињавања патоанатомског медицинског отпада за потребе ЈЗУ Универзитетске болнице Клинички центар Бања Лука

11.02.2015


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке резервних дијелова за стерилизаторе за потребе Службе техничких дијелатност

 • Одлуку можете преузети pdfовдје.

11.02.2015


Одлука о избору најповољније понуде за предмет : Набавка лијекова за потребе ЈЗУ Универзитетске болнице Клинички центар Бања Лука

 • Одлуку можете преузети pdfовдје.

06.02.2015


Одлука о поништењу поступка набавке

 • Одлуку можете преузети pdfовдје.

06.02.2015


Одлука о поништењу дијела поступка за предмет :Набавка опреме за стављање у функцију неонаталног транспортног инкубатора за потребе Клинике за дјечије болести

 • Одлуку можете преузети pdfовдје.

04.02.2015


Одлука о избору најповољније понуде за предмет :Набавка опреме за стављање у функцију неонаталног транспортног инкубатора за потребе Клинике за дјечије болести

 • Одлуку можете преузети pdfовдје.

04.02.2015


Одлука о поништењу дијела поступка за предмет : Набавка дјечије хране за потребе млијечне кухиње на Клиници за дјечије болести

 • Одлуку можете преузети pdfовдје.

30.01.2015


Одлука о избору најповољније понуде за предмет : Набавка дјечије хране за потребе млијечне кухиње на Клиници за дјечије болести.

 • Одлуку можете преузети pdfовдје.

29.01.2015


Одлука о поништењу поступка набавке ради преузимања хемијског и фармацеутског отпада за потребе ЈЗУ Универзитетске болнице Клинички центар Бања Лука

 • Одлуку можете преузетиpdfовдје.

29.01.2015


Одлука о поништењу поступка ради набавке апарата за допер индеxе за потребе Клинике за васкуларну хирургију

 • Одлуку можете преузетиpdfовдје.

28.01.2015


Одлука о избору најповољније понуде за предмет : Набавка гуменог цријева за борерицу за потребе Клинике за болести уха, грла и носа

 • Одлуку можете преузети pdfовдје.

Одлука о избору најповољније понуде за предмет: Набавка тестова за дијагностику прснућа плодових овоја за потребе Клинике за гинекологију и акушерство

 • Одлуку можете преузети pdfовдје.

28.01.2015


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке потрошног материјала за неинванзивни неонатални респиратор СиПАП/Виасyс/ за потребе Клинике за дјечије болести

 • Одлуку можете преузети pdfовдје.

28.01.2015


Одлука о избору најповољније понуде ради сталног приступа интернету за потребе ЈЗУ Универзитетске болнице Клинички центар Бања Лука

 • Одлуку можете преузети pdfовдје.

28.01.2015


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке потрошног материјала за извођење ендоскопских операција у Клиници за урологију

 • Одлуку можете преузети pdfовдје.

23.01.2015


 Одлука о избору најповољније понуде ради набавке потрошног материјала за анестезиолошки апарат МАQУЕТ-ФЛОW-ИЦ 30 за потребе Клинике за анестезију и интензивно лијечење

 • Одлуку можете преузети pdfовдје.

22.01.2015


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке услуга за преузимање цитостатског отпада за потребе ЈЗУ Универзитетске болнице Клинички центар Бања Лука

 • Одлуку можете преузети pdfовдје.

22.01.2015


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке услуга дезинсекције и дератизације

 • Одлуку можете преузети pdfовдје.

22.01.2015