Универзитетски клинички центар Републике Српске је са својим капацитетима највећа здравствена установа у Републици Српској.

Дјелокруг рада Универзитетског клиничког центра Републике Српске је обављање здравствених услуга болничких и ванболничких за ниво секундарне и терцијарне здравствене заштите. Универзитетски клинички центар Републике Српске је и референтна здравствена установа на нивоу Републике Српске за дјелатности које обавља и научна база за Медицински факултет и Медицинску школу. Пословање Универзитетског клиничког центра РС се највећим процентом односи на обављање здравствених услуга за потребе осигураника Фонда здравственог осигурања Републике Српске а са тенденцијом да постане и регионални центар за западни дио БиХ.

Посебну улогу има успостава система побољшања квалитета, која се одвија у континуитету и у том процесу учествују сви запослени. Бићемо отворени, поштени и транспарентни према заједници у тежњи да заједно остваримо здраво, сигурно и угодно окружење.

Брига за пацијенте је срж свих наших активности. Тежићемо пружању најквалитетније здравствене заштите и учешћу пацијената у доношењу битних одлука у вези њиховог лијечења, као и задовољењу њихових очекивања и потреба.

Ствараћемо изазовно окружење у којем се препознаје, стимулише и награђује квалитетан рад. Промовисаћемо континуирано учење и усавршавање запослених кроз континуирани професионални развој. Подстицаћемо запослене да демонстрирају посвећеност тимском раду, да прихватају промјене и буду отворени за нове иницијативе.

У обављању свакодневних активности, тежићемо највећим стандардима поштења, интегритета и професионализма. Подстицаћемо наше запослене да слиједе етички кодекс те да поштују своје преузете обавезе. Професионално ћемо одговарати за резултате нашег пословања. Ефикасност, ефективност и рационалност у пословању биће у центру пажње управе. Прихватаћемо промјене и иновације које доприносе квалитетнијем пружању здравствених услуга и пословању.