Држављани Републике Српске и Босне и Херцеговине

Сви држављани Републике Српске и Босне и Херцеговине могу да користе услуге прегледа и лијечења у УКЦ РС на лични захтјев и у том случају сами сносе трошкове. Лијечење се одвија преко специјалистичких амбуланти, од понедељка до петка уз обавезно претходно заказивање. Само у хитним случајевима заказивање није потребно.

Бројеви телефонске централе:
051/342-100 (365 дана од 0-24h)
051/343-000 (сваким радним даном од 7-15h)

Страни држављани

Страно здравствено осигурање
Услуге УКЦ РС могу да користе и носиоци страног здравственог осигурања, који након лијечења добијају рачун ради рефундирања трошкова.

На лични захтјев
Страни држављани који се налазе у Републици Српкој и Босни и Херцеговини, уз плаћање трошкова прегледа и лијечења, могу да користе услуге УКЦ РС.
За информације о потребном лијечењу, планираном обиму испитивања и цијенама појединих услуга потребно је контактирати Инфо центар УКЦ РС:

Инфо центар
E-Mail: info.centar@kc-bl.com

 

Дијаспора

Универзитетски клинички центар Републике Српске је отворио контакт телефон и контакт мејл за наше грађане из дијаспоре. Уз брзу и квалитетну услугу, пацијентима се омогућава лијечење по цијенама које су и неколико пута ниже у односу на цијену здравствених услуга у иностранству.
За информације о потребном лијечењу, планираном обиму испитивања и цијенама појединих услуга потребно је контактирати Инфо центар УКЦ РС:

Инфо центар
Телефон: +387 51 343 000
E-Mail: info.centar@kc-bl.com