План јавних набавки за 2022 годину

Документ можете преузети pdf oвдje.