Друга измјена и допуна плана јавних набавки за 2021. годину

Документ можете преузети pdf oвдje.


Прва измјена и допуна плана јавних набавки за 2021. годину

Документ можете преузети pdf oвдje.


План јавних набавки за 2021 годину

Документ можете преузети pdf oвдje.