План јавних набавки за 2021 годину

Документ можете преузети pdf oвдje.