Дјелатности Клинике:

 1. Основна дјелатност је хоспитално лијечење (пријем, дијагностика и збрињавање) пацијената од 0 – 18 година старости на нивоу секундарне и терцијалне здравствене заштите.
 2. Пружање ванболничких здравствених услуга секундарног и терцијарног нивоа у субспецијалистичким амбулантама и кабинетима.
 3. Давање стручног мишљења за потребе лијечења у иностранству путем Конзилија љекара.
 4. Изводјење практичне наставе за студенте Медицинског, Стоматолошког и Филозофског факултета и за ученике средње Медицинске школе, као и обука приправника са завршеним Медицинским факултетом, Филозофским, те вишом и средњом Медицинском школом.

Број кревета којим располаже Клиника за дјечије болести је 124 + 26 инкубатора.

Организациону структуру Клинике чини девет одјељења:

 • Одјељење интензивне његе и терапије –  тел. 051 34 24 05
  1. Збрињавање витално угрожених пацијената од 0 – 18 година и пружање високодиференциране здравствене заштите уз примјену најсавременијих дијагностичких и терапијских процедура терцијарног нивоа.
  2. Одјељење је опремљено високософистицираном медицинском опремом:

инкубатори, респиратори; дефибрилатори; монитори; мобилни РТГ и УЗВ апарат; перфузори; аспиратори и друга пратећа опрема.

 • Пацијенте збрињава тим едукованих љекара и медицинских сестара.
 • Одјељење патолошке неонатологије са прематуритетом – тел. 051 34 24 08
  1. Збрињавање пријевремено родјене дјеце и терминске новородјенчади чије клиничко стање захтјева интензивно или полуинтензивно лијечење.
  2. Одјељење располаже са: инкубаторима; мониторима; респираторима; мобилни РТГ апарат и ултразвучни апарат.
  3. Пацијенте збрињавају 2 љекара неонатолога и екипа едукованих медицинских сестара.
 • Одјељење хемато-онкологије –  тел. 051 34 24 13
  1. Пријем и дијагностика пацијената обољелих од хематолошких, онколошких и имунолошких обољења од 0 – 18 година.
  2. Примјена цитотерапије по важећим протоколима
 • Одјељење гастроентерологије, хепатологије са млијечном кухињом –  тел. 051 34 24 22
  1. Пријем, дијагностика и лијечење пацијената од 0-18 година из области гастроентерологије и са проблемима исхране.
  2. Уз одјељење функционише и Кабинет за ендоскопију (гастроскопија и ректоскопија).
  3. Припрема и дистрибуција млијечних оброка за хоспитализиране пацијенте Универзитетске болнице Клинички центар новородјеначке и дојеначке доби.
 •  Одјељење неурологије – тел. 051 34 24 18
 1. Пријем, дијагностика и лијечење пацијената од 0-18 година са неуролошком и неуроризичном симптоматологијом уз примјену дијагностике (ЕЕГ, УЗВ главе и психонеуролошке процјене).
 • Одјељење пулмологије са алергологијом –  051 34 24 29
  1. Пријем, дијагностика и лијечење пацијената од 0- 18 година са проблемима из области пулмологије и алергологије.
 • Одјељење нефрологије –  тел. 051 34 24 32
  1. Пријем, дијагностика и лијечење пацијената од 0- 18 са проблемима из области уротракта уз примјену савремене ултразвучне дијагностике.
  2. Уз одјељење функционише и Кабинет за урофлоw (праћење поремећаја мокрења)
 • Одјељење кардиологије са реуматологијом –  тел. 051 34 22 80
 1. Пријем, неинвазивна дијагностика и лијечење пацијената од 0- 18 година са кардиореуматолошким проблемима, уз примјену савремене ултразвучне дијагностике
 • Одјељење ендокринологије са дијабетологијом –  тел. 051 34 24 30
  1. Пријем, дијагностика и лијечење пацијената од 0-18 година обољелих од Диабетес меллитуса и других ендокринолошких и метаболичких обољења.
  2. На одјељењима се обавља и едукација родитеља обољеле дјеце од стране љекара субспецијалисте и едуковане медицинске сестре.

Поред хоспиталног збрињавања, обраде и лијечења пацијената од 0-18 година на Клиници за дјечије болести се обављају субспецијалистички прегледи, контроле и дијагностичке услуге за вањске пацијенте кроз субспецијалистичке амбуланте и кабинете.
Амбуланте и кабинети Клинике за дјечије болести раде на локацији Паприковац.

Телефонски именик Kлинике

Адреса: Ул. 12 Беба бб, Бања Лука