KLINIKA ZA DJEČIJE BOLESTI | Načelnik

  • 051/342-431 lok. 2431

KLINIKA ZA DJEČIJE BOLESTI | Glavna sestra

  • 051/342-463 lok. 2463

KLINIKA ZA DJEČIJE BOLESTI | Sekretar klinike

  • 051/342-442 lok. 2442

KLINIKA ZA DJEČIJE BOLESTI | Prijemna ambulanta klinike

  • 051/342-298 lok. 2298

KLINIKA ZA DJEČIJE BOLESTI | Ljekarska soba –stariji dežurni ljekar

  • 051/342-192 lok. 2192

KLINIKA ZA DJEČIJE BOLESTI | Dnevni boravak –stariji dežurni ljekar

  • 051/342-138 lok. 2138

KLINIKA ZA DJEČIJE BOLESTI | Ljekarska soba –mlađi dežurni ljekar

  • 051/342-191 lok. 2191

KLINIKA ZA DJEČIJE BOLESTI | Ljekarska soba – dežurni

  • 051/342-194 lok. 2194

KLINIKA ZA DJEČIJE BOLESTI | Konsultativno specijalistička ambulanta

  • 051/342-178 lok. 2178

KLINIKA ZA DJEČIJE BOLESTI | Inventarista

  • 051/342-409 lok. 2409
Strana 1 od 6123456