Клиника за кардиоваскуларне болести је водећа клиника у земљи која успјешно примјењује најновије инвазивне и неинвазивне дијагностичке и тераписјке методе и процедуре које модерна кардиологија познаје.
Клиника се састоји се од пет одјељења, два кабинета за ултразвук срца, кабинета за ергометрију, три кардиолошке амбуланте и једне конзилијарне амбуланте.

Одјељења:
1. Коронарно одјељење
2. Одјељење опште кардиологије са функционалном дијагностиком и кардиолошким амбулантама
3. Одјељење интервентне кардиологије
4. Одјељење за електрофизиологију срца и поремећаје срчаног ритма

 

Телефонски именик Kлинике

Адреса: Ул. 12 Беба бб, Бања Лука

У сали за интервентну кардиологију 3000. процедура