Клиника за кардиологију је водећа клиника у земљи која успјешно примјењује најновије инвазивне и неинвазивне дијагностичке и тераписјке методе и процедуре које модерна кардиологија познаје.

Клиника се састоји се од четири од‌јељења, два кабинета за ултразвук срца, кабинета за ергометрију, три кардиолошке амбуланте и једне конзилијарне амбуланте.

Од‌јељења:

  • Коронарно од‌јељење
  • Од‌јељење опште кардиологије са функционалном дијагностиком и кардиолошким амбулантама
  • Од‌јељење интервентне кардиологије
  • Од‌јељење за електрофизиологију срца и поремећаје срчаног ритма

За први кардиолошки преглед и контролни кардиолошки преглед:

Молимо да се заказивање путем телефона врши у термину од 07 до 09h и од 13 до 15h на број: 051/ 342-614.

За Контроле ПМ и Аритмолшку амбуланту:

Молимо да се заказивање путем телефона врши на тел. број 051/342-517 у времену од 13-15h.

 

Телефонски именик Kлинике

Адреса: Ул. 12 Беба бб, Бања Лука

У сали за интервентну кардиологију 3000. процедура