Клиника за анестезију и интензивно лијечење је стручно оспособљена за све врсте анестезиолошких техника при извођењу оперативних захвата. Јединица интензивне терапије је опремљена и стучно оспособљена за пријем, мониторинг и лијечење витално угрожених пацијената.У оквиру Клинике ради Амбуланта за терапију бола лоцирана у кругу старе болнице у граду.
Клиника се састоји од два одјељења, двије анестезиолошке амбуланте и два операциона блока.
Одјељења:
1. Одјељење интензивне његе
2. Одјељење за анестезију

Телефонски именик Kлинике

Адреса: Ул. 12 Беба бб, Бања Лука