Назив:

Клиника интензивне медицине за нехируршке гране – Референтни центар интензивне медицине за нехируршке гране,  УКЦ РС

Одјељења:

Одјељење интензивног лијечења за нехируршке гране

Одјељење полуинтензивне његе за нехируршке гране

Одјељење – Центар за едукацију и клиничке вјештине из области интензивне медицине

Адреса:

Дванаест беба бб; 78000 Бања Лука; Република Српска, Босна и Херцеговина

 

Начелник: проф. др сц. мед. Пеђа Ковачевић

Телефон: 051/342-603

Фаx: 051/342-784

Е-маил: pedja.kovacevic@kc-bl.com

 

Шеф Одјељења интензивног лијечења за нехируршке гране: др Даница Момчичевић

Телефон: 051/342-603

Фаx: 051/342-784

Е-маил: danica.momcicevic@kc-bl.com

 

Шеф Одјељења полуинтензивне његе за нехируршке гране: доц. др сц.мед. Саша Драгић

Телефон: 051/342-603

Фаx: 051/342-784

Е-маил: sasa.dragic@kc-bl.com

 

Шеф Одјељења – Центар за едукацију и клиничке вјештине из облсти интензивне медицине: др Биљана Злојутро

Телефон: 051/342-603

Фаx: 051/342-784

Е-маил: biljana.zlojutro@kc-bl.com

 

Шеф Одјељења – Одјељење интензивне медицине за заражене вирусом корона: др Милка Јандрић

Телефон: 051/342-603

Фаx: 051/342-784

Е-маил: milka.jandric@kc-bl.com

  

Главна сестра: Драгана Кољанчић

Телефон: 051/342-725

Е-маил: dragana.koljancic@kc-bl.com

 

Пулт сестара

Телефон: 051/342-507