Одјељење планирања и управљање медицинским технологијама обавља послове који  се  односе  на  одржавање  медицинске  опреме   која  се,  у  сврху  утврђивања дијагностичких и терапијских процедура пацијентима, користи у свим организационим јединицама у Клиничком центру.