Одлука о избору најповољнијих понуда ради извођења радова на одвајању Цовид болнице од осталих болничких капацитета у Централном медицинском блоку и Сјеверном крилу.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

19.01.2021


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-16617-6/20 од 18.01.2021. године ради набавке и инсталације монитора, носача монитора и додатне уролошке ендоскопске опреме за потребе Службе операционих сала Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

19.01.2021


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-17042-6/20 од 19.01.2021. године ради набавке и монтаже неопходне опреме за дистрибуцију кисеоника за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

19.01.2021


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-15046-6/20 од 18.01.2021. године ради набавке ендоскопског стуба са пратећом опремом за извођење лапароскопских операција у колопроктолошкој и езофагогастричној хирургији за потребе Службе операционих сала УKЦРС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

19.01.2021


Одлука о избору ради јавне набавке услуга одржавања медицинске опреме произвођача Сименс за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

19.01.2021


Одлука о избору најповољнијих понуда за тендер број: 01-17489-1/20 ради набавке тракица за ШУК за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

18.01.2021


Одлука о избору најповољније понуде за тендер број: 01-17174-1/20 ради интервентног одржавања дата центра и инфраструктуре информационог система, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

15.01.2021


Одлука о избору најповољније понуђача, ради набавке опреме за мониторинг пацијената са кардиоваскуларним коморбидитетима путем конкурентског поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

11.01.2021


Одлука о избору најповољније понуде, ради набавке два транспортна респиратора, потрошног материјала и опреме за потребе проширења капацитета интензивне његе за Цовид 19 пацијенте путем отвореног међународног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

11.01.2021


Одлукa о избору најповољније понуде, ради набавке енкортен лијека за потребе Kлинике за инфективне болести Универзитетског клиничког центра Републике Српске путем конкурентског поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

08.01.2021


ОДЛУKА О ИЗБОРУ најповољнијег понуђача – за предмет: Набавка намјештаја за опремање „COVID болнице“ на локацији Здраве Kорде (стара хирургија) за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

05.01.2021


OДЛУKA О ИЗБОРУ најповољнијег понуђача – за предмет: јавна набавка роба ради успоставе wireless система за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

05.01.2021


Одлука о избору најповољније понуде (избор другорангираног понуђача) ради набавке једнократног посуђа за пацијенте обољеле од COVID-19.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

05.01.2021