Одлука о избору најповољнијих понуда ради набавке потрошног материјала за инфузомате, перфузоре и пумпе за ентералну исхрану.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

16.04.2021


Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке мултифункционалног ласера за потребе Клинике за кожне и полне болести, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

15.04.2021


Одлука о избору најповољнијег понуђача ради набавке кардиолошког ултразвучног апарата за потребе Клинике за дјечије болести Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

15.04.2021


Одлука о избору најповољнијих понуда ради набавке услуга НАДОГРАДЊЕ ПОСТОЈЕЋЕГ ДИГИТАЛНОГ ПЛАФОНСКОГ РТГ СИСТЕМА МУЛТИX ФУСИОН СА ДОДАТНИМ БЕЖИЧНИМ ФЛАТ-ПАНЕЛ ДЕТЕКТОРОМ.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

15.04.2021


Одлука о избору најповољније понуде ради вршења услуга санитарног прегледа радника УKЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

09.04.2021


Одлука о избору најповољније понуде, ради надоградње операционог микроскопа Pentero Zeiss, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

08.04.2021


Одлука о поништењу поступка поновљене набавке лабораторијске опреме и хемикалија за контролу квалитета 68Га и 177Лу радиофармацеутика за потребе Клиничког завода за нуклеарну медицину и болести штитне жлијезде.

08.04.2021


Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке сетова за апарат за плазмаферезу (Мултифилтрате) за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

07.04.2021


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке техничке опреме.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

06.04.2021


Одлука о избору најповољније понуде ради вршења услуга сервисирања лабораторијских уређаја за потребе УKЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

05.04.2021


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке опреме за лапароскопски стуб произвођача Richard Wolf за потребе Клинике за гинекологију и акушерство.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

05.04.2021


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке фибероптичког кабла за потребе Kлинике за анестезију и интезивно лијечење.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

02.04.2021


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке В.А.Т. апарата и потрошног материјала за В.А.Т. апарате за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

31.03.2021


Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке комбинованог офталмолошког ултразвучног апарата за потребе Клинике за очне болести, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

31.03.2021


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке ултразвучне сонде за потребе Клинике за дјечије болести.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

30.03.2021


Одлука о поништењу дијела поступка ради набавке реагенаса и потрошног материјала за потребе Завода за клиничку лабораторијску дијагностику.

25.03.2021


Одлука о избору најповољнијих понуда ради набавке реагенаса и потрошног материјала за потребе Завода за клиничку лабораторијску дијагностику.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

25.03.2021


Одлука о избору најповољније понуде за тендер број: 01-9743-1/20 ради набавке колаборацијског и видео конференцијског система за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

25.03.2021


Одлука о прихватању понуде за доуговарање додатних испорука роба ради набавке дезинфекционих средстава за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске (за лотове 3 и 10).

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

23.03.2021


Одлука о прихватању понуде за доуговарање додатних испорука роба ради набавке дезинфекционих средстава за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске (за лот 4).

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

23.03.2021


Одлука о избору најповољније понуде за тендер број: 01-2119-1/21 ради набавке вакум система и сетова за узорковање за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

22.03.2021


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-15709-11/20 од 16.03.2021. године ради набавке свјежег воћа и поврћа за потребе Универзитетског клиничког центра РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

17.03.2021


ОДЛУKА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку набавке пружања услуга НАДОГРАДЊЕ ПОСТОЈЕЋЕГ GE VCT Light Speed 64 KТ УРЕЂАЈА НА НИВО 128 СЛОЈНОГ KТ СKЕНЕРА ЗА ПОТРЕБЕ ЗАВОДА ЗА KЛИНИЧKУ РАДИОЛОГИЈУ.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

17.03.2021


Одлука о избору најповољнијих понуда ради набавке хируршких конаца за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

08.03.2021


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке намјештаја за ангио салу која се налази у просторијама Завода за клиничку радиологију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

08.03.2021


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке електрода за BIS мониторинг на Mindray мониторима за потребе Kлинике за анестезију и интезивно лијечење.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

05.03.2021


Одлука о избору најповољније понуде, ради ангажовања вањског сарадника на дјелимичној санацији тушева у Клиници за гинекологију и акушерство, путем поновљеног конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

04.03.2021


Одлука о поништењу поступка ради набавке горива и мазива за потребе Ођељења обезбјеђења и транспорта, путем конкурентског захтјева.

04.03.2021


Одлука о избору најповољнијих понуда бр: 01-16618-7/20 од 04.03.2021. године ради набавке потрошног материјала за електрохируршке платформе за потребе Службе операционих сала Универзитетског клиничког центра РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

04.03.2021


Одлука о прихватању понуде ради доуговарања додатних радова ради извођења радова за постављање надземног резервоара за течни кисеоник (В=20м2) у оквиру станице за техничке гасове за снабдијевање Универзитетског клиничког центра Републике Српске на локацији комплекса Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

02.03.2021


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке спирометра са тјелесном плетизмографијом за потребе Клинике за дјечије болести Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

02.03.2021


Одлукa о избору најповољнијих понуда ради набавке услуге мјесечног сервисирања и интервентног одржавања лифтова (произвођач “Отис” и “Еуропрост”) за потребе УKЦ-а РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

01.03.2021


Одлука о поништењу дијела поступка набавке ради набавке санитетског материјала за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

01.03.2021


Одлукa о избору најповољнијих понуда ради набавке услуге мјесечног сервисирања и интервентног одржавања лифтова (произвођач “Отис” и “Еуропрост”) за потребе УKЦ-а РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

01.03.2021


Одлука о избору најповољније понуде, ради набавке потрошног материјала (за ПЕТ инjектор) за потребе Завода за нуклеарну медицину и болести штитне жлијезде, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

01.03.2021


Одлукa о поништењу дијела поступка набавке ради набавке реагенаса и потрошног материјала за потребе Завода за клиничку микробиологију.

25.02.2021


Одлукa о избору најповољнијих понуда ради набавке реагенаса и потрошног материјала за потребе Завода за клиничку микробиологију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

25.02.2021


Одлука о поништењу дијела поступка број: 01-11006-11/20 од 22.02.2021.г. у вези са предметом набавке 01-11006-1/20 ради набавке потрошног материјала за производњу и контролу квалитета 68Га и 177Лу радиофармацеутика за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

23.02.2021


Одлука о избору наповољнијег понуђача број: 01-11006-9/20 од 22.02.2021.г у вези са предметом набавке 01-11006-1/20 ради набавке потрошног материјала за производњу и контролу квалитета 68Га и 177Лу радиофармацеутика за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

23.02.2021


ОДЛУKА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку набавке радиоактивног извора германијума (Ге68) за дневну калибрацију ПЕТ/ЦТ-а за потребе Kлиничког завода за нуклеарну медицину и болести штитне жлијезде.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

23.02.2021


Одлука о избору најповољније понуде, ради набавке потрошног материјала за ињектор Медрад Марк 7 Артерион за потребе Завода за клиничку радиологију, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

19.02.2021


Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке услуге сервисирања бронхоскопа Пентаx ФБ 18РБС сн Х110952, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

17.02.2021


Одлука о избору најповољнијих понуда ради набавке санитетског материјала за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

17.02.2021


Одлука о избору најповољнијих понуда бр: 01-16294-9/20 од 16.02.2021.г. ради набавке коронарних стентоба за потребе Сале за катетеризацију срца у Клиници за кардиологију УКЦРС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

17.02.2021


Одлука о поништењу дијела поступка ЈН бр: 01-16294-11/20 од 16.02.2021.г. ради набавке коронарних стентоба за потребе Сале за катетеризацију срца у Клиници за кардиологију УКЦРС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

17.02.2021


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке и монтаже циркулационих пумпи – агрегата за објекте на локацији Паприковац.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

16.02.2021


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке дозиметара, пулсних оксиметара и боца за кисеоник ради кисеоничке подршке пацијентима обољелим од инфекције цорона вируса, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

12.02.2021


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке тестова за дијагностику прснућа плодових овоја за потребе ГАК-а.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

12.02.2021


Одлука о поништењу дијела поступка набавке за тендер број: 01-16435-1/20 ради набавке потрошног материјала (шприца, игала, система и ИВ канила) за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

11.02.2021


Одлука о избору најповољнијих понуда за тендер број: 01-16435-1/20 ради набавке потрошног материјала (шприца, игала, система и ИВ канила) за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске, путем отвореног међународног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

11.02.2021


Одлука о избору најповољнијег понуђача ради набавке услуга надоградње уређаја за плазма стерилизацију ЦИСА 4270 СПС/2П.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

09.02.2021


Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке рукавица за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

09.02.2021


Одлука о поништењу дијела поступка ЈН бр: 01-14604-12/20 од 04.02.2021. године ради набавке медицинског потрошног материјала за потребе Kлинике за дjечије болести.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

05.02.2021


Одлука о избору најповољнијих понуда: 01-14604-10/20 од 04.02.2021. године ради набавке медицинског потрошног материјала за потребе Kлинике за дjечије болести.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

05.02.2021


Одлука о избору најповољније понуде за тендер број: 01-18756-1/20 ради набавке скенера, меморије, ХДД и патцх каблова за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

04.02.2021


Одлука о прихватању понуде за тендер број: 01-826-1/21 ради доуговарања додатних услуга ради колективног осигурања радника Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

04.02.2021


Одлука о избору најповољније понуде, ради набавке и уградње климаормара за потребе сервер сале МАН -101 путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

03.02.2021


Одлука о избору најповољнијег понуђача ради набавке IP телефона за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

03.02.2021


Одлука о поништењу дијела поступка набавке за тендер број: 01-12813-1/20 ради набавке канила за потребе Kлинике за болести уха, грла и носа, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

03.02.2021


Одлука о избору најповољније понуде за тендер број: 01-12813-1/20 ради набавке канила за потребе Kлинике за болести уха, грла и носа, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

03.02.2021


Одлука о избору најповољније понуде, ради осигурања имовине Универзитетског клиничког центра Републике Српске,  путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

02.02.2021


Одлука о избору најповољнијих понуда ради набавке материјала за извођење биопсија за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

29.01.2021


Одлука о поништењу дијела поступка набавке материјала за извођење биопсија за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

29.01.2021


Одлука о прихватању понуде за доуговарање додатних испорука горива за потребе Ођељења обезбјеђења и транспорта, путем преговарачког поступка без објаве обавјештења.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

29.01.2021


Одлука о прихватању понуде за доуговарање додатних услуга осигурања законске (грађанско-правне) одговорности осигураника за штете настале услијед смрти, повреде тијела или здравља трећих лица, које су настале као посљедица професионалне грешке љекара и/или другог медицинског особља, путем преговарачког поступка без објаве обавјештења.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

29.01.2021


Одлука о избору најповољније понуде ради јавне набавке медицинских и техничких гасова за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске, а у циљу објаве на wеб страници УKЦ РС-а.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

28.01.2021


Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку ларингоскопа за потребе одјељења интензивне његе Клинике за дјечије болести Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

26.01.2021


Одлука о избору најповољнијих понуђача у поступку набавке потрошног материјала за електрофизиологију и РФ аблацију за потребе Клинике за кардиологију и ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ дијела поступка набавке за ЛОТ 13.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

26.01.2021


Одлука о избору најповољније понуде за тендер број: 01-18089-1/20 ради набавке хемикалија за општу употребу за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

25.01.2021


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-18455-6/20 од 22.01.2021. године ради набавке хируршких конаца за шивање гастро-интестиналних анастомоза за потребе Службе операционих сала Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

22.01.2021


Одлуку о избору најповољније понуде ради СИСТЕМА ЗА KОНТИНУИРАНО МЈЕРЕЊЕ ГЛУKОЗЕ У KРВИ ЗА ПОТРЕБЕ KЛИНИKЕ ЗА УНУТРАШЊЕ БОЛЕСТИ УKЦ РС, путем конкурентског поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

22.01.2021


Одлука о прихватању понуде бр: 01-18094-5/20 од 21.01.2021. године ради доуговарања додатних испорука роба ради набавке хируршких конаца за потребе УКЦРС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

21.01.2021


Одлука о избору најповољнијих понуда у дијелу за ЛОТ-ове 1, 3 и 4,  у поступку јавне набавке лабораторијске опреме и хемикалија за контролу квалитета 68Га и 177Лу радиофармацеутика за потребе Kлиничког завода за нуклеарну медицину и болести штитне жлијезде.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

21.01.2021


Одлука о поништењу дијела поступка набавке (ЛОТ-ови 2 и 5) у поступку јавне набавке лабораторијске опреме и хемикалија за контролу квалитета 68Га и 177Лу радиофармацеутика за потребе Kлиничког завода за нуклеарну медицину и болести штитне жлијезде.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

21.01.2021


Одлука о избору најповољније понуде за тендер број: 01-15296-2/20 ради набавке зеленог веша за потребе операционих сала.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

21.01.2021


ОДЛУKА О ИЗБОРУ најповољнијих понуђача – за предмет: Набавка средстава за одржавање чистоће и хигијене за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске (професионални прибор)цдлука о избору најповољнијих понуда ради извођења радова на одвајању Цовид болнице од осталих болничких капацитета у Централном медицинском блоку и Сјеверном крилу.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

21.01.2021


Одлука о избору најповољнијих понуда ради извођења радова на одвајању Цовид болнице од осталих болничких капацитета у Централном медицинском блоку и Сјеверном крилу.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

19.01.2021


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-16617-6/20 од 18.01.2021. године ради набавке и инсталације монитора, носача монитора и додатне уролошке ендоскопске опреме за потребе Службе операционих сала Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

19.01.2021


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-17042-6/20 од 19.01.2021. године ради набавке и монтаже неопходне опреме за дистрибуцију кисеоника за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

19.01.2021


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-15046-6/20 од 18.01.2021. године ради набавке ендоскопског стуба са пратећом опремом за извођење лапароскопских операција у колопроктолошкој и езофагогастричној хирургији за потребе Службе операционих сала УKЦРС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

19.01.2021


Одлука о избору ради јавне набавке услуга одржавања медицинске опреме произвођача Сименс за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

19.01.2021


Одлука о избору најповољнијих понуда за тендер број: 01-17489-1/20 ради набавке тракица за ШУК за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

18.01.2021


Одлука о избору најповољније понуде за тендер број: 01-17174-1/20 ради интервентног одржавања дата центра и инфраструктуре информационог система, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

15.01.2021


Одлука о избору најповољније понуђача, ради набавке опреме за мониторинг пацијената са кардиоваскуларним коморбидитетима путем конкурентског поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

11.01.2021


Одлука о избору најповољније понуде, ради набавке два транспортна респиратора, потрошног материјала и опреме за потребе проширења капацитета интензивне његе за Цовид 19 пацијенте путем отвореног међународног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

11.01.2021


Одлукa о избору најповољније понуде, ради набавке енкортен лијека за потребе Kлинике за инфективне болести Универзитетског клиничког центра Републике Српске путем конкурентског поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

08.01.2021


ОДЛУKА О ИЗБОРУ најповољнијег понуђача – за предмет: Набавка намјештаја за опремање „COVID болнице“ на локацији Здраве Kорде (стара хирургија) за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

05.01.2021


OДЛУKA О ИЗБОРУ најповољнијег понуђача – за предмет: јавна набавка роба ради успоставе wireless система за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

05.01.2021


Одлука о избору најповољније понуде (избор другорангираног понуђача) ради набавке једнократног посуђа за пацијенте обољеле од COVID-19.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

05.01.2021