Одлука о избору најповољније понуде ради набавке ергометријске радне станице са вакуум системом електрода, аутоматским мјерачем крвног притиска, ерготраком и ергобициклом за потребе Клинике за кардиологију и Клинике за кардиохирургију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

27.12.2021


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке СЕТОВА ЗА АПАРАТ МУЛТИФИЛТРАТ ПРОИЗВОЂАЧА „ФРЕСЕНИУС“ (кит број 16) ЗА ПОТРЕБЕ УНИВЕРЗИТЕТСКОГ КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

27.12.2021


Одлука о избору најповољнијих понуда ради набавке општих и специфичних хемикалија за потребе Завода за клиничку патологију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

27.12.2021


Одлука о избору најповољнијих понуда ради набавке ЦТГ уређаја и инфузионих пумпи за потребе Клинике за гинекологију и акушерство.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

27.12.2021


Одлука о избору најповољније понуде ради одржавања и унапређења лабораторијског информационог система (ЛИС) за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

27.12.2021


Одлуку о избору најповољније понуде (избор другорангираног понуђача) у поступку јавне набавке сетова за интраоперативно спашавање крви за апарате Фресениус Каби и Медтрониц за потребе Службе операционих сала у дијелу за лот 2 – Сет за интраоперативно спашавање крви и трансфузију аутологне крви за апарат Медтрониц, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

27.12.2021


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке вањских хидрантских ормара за потребе Службе безбједности.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

27.12.2021


Одлука о избору најповољније понуде ради годишњег одржавања телефонске централе и софтвера за аналитику телефонских позива за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

21.12.2021


Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке камере за имунофлуоресцентну анализу за микроскоп Леица ДМ 2000 за потребе Завода за Клиничку патологију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

21.12.2021


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке СИП ДЕЦТ базних станица са лиценцама за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

17.12.2021


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке реагенаса за неонатални скрининг за потребе Клиничког завода за нуклеарну медицину и болести штитне жлијезде.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

16.12.2021


Одлука о избору најповољнијих понуда ради набавке остеоуградбеног материјала за потребе МФХ.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

16.12.2021


Одлука о избору најповољније понуде бр:01-13189-6/21 од 14.12.2021.г. ради набавке мултифункционалног електро/ваздушног моторног система за потребе Службе за неурохирургију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

15.12.2021


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке електрохируршке платформе за потребе Клинике за гинекологију и акушерство, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

14.12.2021


Одлука о избору најповољније понуде у поступку поновљене јавне набавке услуга локалне техничке подршке за RIS/PACS систем за период ван радног времена, ноћу и током празника за потребе Завода за клиничку радиологију на годишњем нивоу , путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

14.12.2021


Одлука о поништењу поступка, ради избора ревизорске куће за ревизију финансијских извјештаја за 2021., 2022. и 2023. годину за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

14.12.2021


Одлука о избору најповољнијих понуда ради набавке инкубатора за потребе Kлинике за ђечије болести.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

14.12.2021


Одлука о избору најповољнијих понуда ради набавке хируршких борера за потребе МФХ.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

14.12.2021


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке УХД 4К видео система за минимално инвазивну гинекологију за потребе Клинике за гинекологију и акушерство.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

13.12.2021


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке хистероскопа са пумпом за дистензију утеруса и инструментима за лапароскопију за потребе Клинике за гинекологију и акушерство.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

13.12.2021


Одлука

Одлука о избору најповољније понуде, ради набавке опреме за вањско уређење за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

13.12.2021


Одлука о избору најповољнијих понуда у поступку јавне набавке сетова за интраоперативно спашавање крви за апарате Fresenius Kabi и Medtronic за потребе Службе операционих сала , путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

13.12.2021


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке слит лампи (офталмолошки биомикроскоп) са апланационим тонометром по Goldmann-у и електричним постољем за потребе Kлинике за очне болести.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

10.12.2021


Одлука о избору најповољније понуде за тендер број: 01-14901-2/21 ради набавке хавана креп папира за потребе Службе за стерилизацију, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

09.12.2021


Одлука о избору најповољније понуде за тендер број: 01-15402-1/21 ради набавке парцијалних ендопротеза кука за потребе Клинике за ортопедију и трауматологију, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

09.12.2021


Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке услуга одржавања пословно – информационог система у Универзитетском клиничком центру Републике Српске, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

08.12.2021


Одлука о избору најповољније понуде за тендер број: 01-11212-1/21 ради набавке остеосинтетског материјала за транспедикуларну фиксацију кичме, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

08.12.2021


Одлука о избору најповољније понуде бр:01-10942-6/21 од 06.12.2021.г. ради набавке опреме и материјала за рад операционих сала и одјељења интензивне његе и терапије у Клиници за гинекологију и акушерство.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

08.12.2021


Одлука о поништењу дијела поступка набавке бр:01-6300-14/21 од 07.12.2021.г. ради набавке пејсмејкера, ICD, CRT, ILR и другог потрошног материјала за потребе Ођељења за електрофизиологију срца и поремећаје срчаног ритма Kлинике за кардиологију Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

08.12.2021


Одлука о избору најповољнијих понуђача бр:01-6300-13/21 од 07.12.2021.г. ради набавке пејсмејкера, ICD, CRT, ILR и другог потрошног материјала за потребе Одјељења за електрофизиологију срца и поремећаје срчаног ритма Kлинике за кардиологију Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

08.12.2021


ОДЛУКА О ИЗБОРУ најповољнијег понуђача у поступку набавке услуге сервисирања ендоскопске опреме произвођача ФУЈИНОН за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

07.12.2021


Одлука о избору најповољније понуде бр:01-10941-6/21 од 06.12.2021.г. ради набавке неопходне опреме и материјала за несметан рад у породилишту и одјељењу новорођенчади III и IV спрат у Клиници за гинекологију и акушерство.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

07.12.2021


Одлука о избору најповољније понуде, ради набавке екг апарата за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

03.12.2021


Одлука о избору најповољније понуде, ради сервисирања проточног цитометра FacsCanto II, Becton Dickinson, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

02.12.2021


ОДЛУKА О ИЗБОРУ најповољнијег понуђача – за предмет: Набавка ручне фундус камере за потребе Kлинике за очне болести.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

02.12.2021


Одлука о избору наповољније понуде која се налази у прилогу овог маила за набавку набавке апарата за анестезију и механичку вентилацију за потребе извођења магнетне резонанце за потребе Клинике за анестезију и интензивно лијечење.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

01.12.2021


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-11396-6/21 од 29.11.2021.године.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

01.12.2021


Одлука број 01-9484-1/21.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

26.11.2021


Одлука о поништењу поступка поновљене набавке услуга превентивног и интервентног сервисирања и валидације ламинарних комора разних произвођача за потребе УКЦ-а РС, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

26.11.2021


Одлука о избору најповољнијих понуда бр:01-9774-1-6/21 од 24.11.2021.године у поступку набавке коронарних стентова за потребе Сале за катетеризацију срца у Клиници за кардиологију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

26.11.2021


Одлука о избору најповољније понуде (избор другорангираног понуђача) бр: 01-8450-11/21 од 26.11.2021.године у поступку набавке хемостатика за потребе Службе операционих сала УКЦРС (у дијелу за лот 1).

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

26.11.2021


Одлука о поништењу поступка поновљене набавке услуга превентивног и интервентног сервисирања и валидације ламинарних комора разних произвођача за потребе УKЦ-а РС, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

25.11.2021


Одлука о избору најповољније понуде за тендер број: 01-12285-1/21 ради набавке пакета Office 2019 и проширење постојећег АVP рјешења новим лиценцама за потебе УKЦ РС, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

25.11.2021


Одлука о избору најповољније понуде, ради набавке резервних дијелова потребних за сервисирање лифтова Отис и Еуропрост, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

24.11.2021


Одлука о избору најповољније понуде, ради набавке електроматеријала за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

24.11.2021


Одлука о избору најповољније понуде бр; 01-13338-6/21 од 24.11.2021.године ради набавке холтер система за потребе Kлинике за кардиоваскуларне болести.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

24.11.2021


Одлука о поништењу поступка јавне набавке услуга локалне техничке подршке за РИС/ПАЦС систем за период ван радног времена, ноћу и током празника за потребе Завода за клиничку радиологију на годишњем нивоу, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

23.11.2021


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке шприца и игала за РАЦ.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.
19.11.2021

Одлука о избору најповољније понуде за тендер број: 01-11519-1/21 ради набавке намјенског преносивог контејнера са инсталираним KТ уређајем и припадајућим ињектором за потребе Завода за клиничку радиологију, путем отвореног поступка са међународном објавом.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.
19.11.2021

Одлука о избору најповољније понуде бр; 01-15821-13/21 од 18.11.2021.године ради набавке медицинског кисеоника за потребе Универзитетског клиничког центра РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.
18.11.2021

Одлука о поништењу дијела поступка набавке за тендер број: 01-10187-1/21 ради набавке медицинских средстава за интензивну његу и анестезију за потребе Kлиничке апотеке, путем отвореног поступка са међународном објавом.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

17.11.2021


Одлукa о избору најповољнијих понуда за тендер број: 01-10187-1/21 ради набавке медицинских средстава за интензивну његу и анестезију за потребе Kлиничке апотеке, путем отвореног поступка са међународном објавом.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.
17.11.2021

Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке нестерилних рукавица за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.
15.11.2021

Одлука о избору најповољније понуде, ради ангажовања вањског сарадника за санацију два купатила у објекту Kлинике за ђечије болести и два купатила у објекту Kлинике за инфективне болести, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.
15.11.2021

Одлука о избору најповољније понуде ради набавке душека са гумираном навлаком за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.
 12.11.2021

Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке потрошног материјала компатибилног са апаратом за терапију високопроточним кисеоником „АIRVО 2“ за потребе Kлинике интензивне медицине за нехируршке гране, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.
 11.11.2021

Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке потрошног материјала за „Unyvero“ дијагностички систем за брзу детекцију патогена за потребе Kлинике за анестезију и интензивно лијечење , путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

11.11.2021


Одлука о избору најповољније понуде за тендер број: 01-13339-1/21 ради набавке услуга дезинсекције и дератизације објеката Универзитетског клиничког центра Републике Српске, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

10.11.2021


Одлука о поништењу поступка јавне набавке потрошног материјала за ЕЦМО за потребе Клинике интензивне медицине за нехируршке гране, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

09.11.2021


Одлука о избору најповољнијег понуђача – за предмет: Сервисирања респиратора, ЕЦМО уређаја и апарата за анестезију произвођача Маqует за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

09.11.2021


Одлука о избору најповољнијег понуђача – за предмет: НАБАВКА ендоскопских камера за радну станицу Неw Миллениум Гранде произвођача МедСтар за потребе Клинике за болести уха, грла и носа.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

09.11.2021


Одлука о избору најповољније понуде, ради набавке набавке апарата за пнеуматску и ултразвучну литотрипсију са пратећим прибором за потребе Клинике за урологију, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

09.11.2021


Одлука о избору најповољније понуде, ради набавке система за магнетну локализацију сентинел лимфног чвора за потребе Центра за дојку, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

09.11.2021


Одлука о прихватању понуде бр: 01-1799-5/21 од 3.11.2021. године за доуговарање додатних радова (вишкова, непредвиђених и накнадних), као и утврђивање мањкова радова у вези са пројектом финансирања и реализовања завршетка изградње и опремања преосталог простора у објекту Јужно крило – Поликлиника ЈЗУ Универзитетског клиничког центра Републике Српске (Југ I; Фаза 1. (трећи дио)), који је намијењен за амбуланте за специјалистичке прегледе, дијагностичке и терапијске процедуре, оперативне једнодневне процедуре, те његу и терапију болесника кроз дневну болницу.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

03.11.2021


Одлука о прихватању понуде бр: 01-8429-5/21 од 3.11.2021. године за доуговарање додатних роба, као и утврђивање мањкова роба у вези са пројектом финансирања и реализовања завршетка изградње и опремања преосталог простора у објекту Јужно крило – Поликлиника ЈЗУ Универзитетског клиничког центра Републике Српске (Југ И; Фаза 1. (трећи дио)), који је намијењен за кардиохирургију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

03.11.2021


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке ради испоруке и уградње опреме за реконструкцију трафо станице и електричних инсталација за објекте Матерните и Kлиника за инфективне болести.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

31.10.2021


Одлука о избору најповољније понуде, ради набавке анализатора за одређивање специфичних алергена, путем отвореног поступка.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

27.10.2021


Одлука о избору најповољније понуде, ради набавке и уградње клима система за потребе Kлинике за очне болести, путем отвореног поступка.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

25.10.2021


Одлука о избору најповољније понуде за тендер број: 01-4769-1/21 ради набавке водоинсталатерског материјала и алата за потребе Службе услужних дјелатности.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

22.10.2021


Одлука о избору најповољнијих понуда ради набавке ПЕТ радиофармацеутика [18Ф]-Флуорохолин и [18Ф]–Флуородопа за потребе Клиничког завода за нуклеарну медицину и болести штитне жлијезде.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

22.10.2021


Одлука о избору најповољније понуде, ради набавке и уградње клима система за потребе Клинике за очне болести, путем отвореног поступка.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

22.10.2021


Одлука о избору најповољније понуде за тендер број: 01-6382-15/21 ради поновљене набавке реагенаса и потрошног материјала за потребе Завода за клиничку лабораторијску дијагностику, путем отвореног поступка.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

19.10.2021


Одлука о прихватању понуде ради набавке додатних средстава за одржавање чистоће и хигијене за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске, у дијелу за лот 4.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

18.10.2021


Одлука о прихватању понуде ради набавке додатних средстава за одржавање чистоће и хигијене за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске, у дијелу за лот 3.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

18.10.2021


Одлука о прихватању понуде ради набавке додатних средстава за одржавање чистоће и хигијене за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске, у дијелу за лот 1.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

18.10.2021


Одлука о отказивању поступка набавке за тендер број: 01-13962-1/21 ради набавке тестова за брзу детекцију антигена нуклеопротеина вируса САРС-CoV-2 (Covid 19).
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

15.10.2021


Одлука о избору најповољније понуде за тендер број: 01-12508-1/21 ради пружања услуга израде техничке документације, обуке, имплементације и сертификације према захтјевима ХАЦЦП система и међународног стандарда ИСО 22000:2018 за потребе Одјељења за припрему и дистрибуцију хране.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

13.10.2021


Одлука о избору најповољнијих понуда бр: 01-8450-6/21 од 11.10.2021.г. ради набавке хемостатика за потребе Службе оп. сала УКЦРС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

13.10.2021


ОДЛУKА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ за тендер број: 01-11913-1/21 ради набавке машине за паковање меког отпада за потребе Kлинике за унутрашње болести, путем отвореног поступка.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

13.10.2021


Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку хируршких и радних униформи за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

12.10.2021


Одлука о прихватању понуде ради доуговарања додатних испорука роба ради набавке остеосинтетског материјала за потребе Kлинике за ортопедију и трауматологију, путем преговарачког поступка без објаве обавјештења.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

12.10.2021


Одлука о поништењу дијела поступка набавке (за лотове 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 и 12) у поступку јавне набавке потрошног материјала за Тераностичку лабораторију, путем конкурентског захтјева.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

11.10.2021


Одлука о избору најповољније понуде (у дијелу за лотове 1 и 7) у поступку јавне набавке потрошног материјала за Тераностичку лабораторију, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

11.10.2021


ОДЛУKА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПKА НАБАВKЕ тендер број: 01-11151-1/21 ради ради извођења радова на санацији објекта старе пулмологије ради обезбјеђивања адекватног простора за смјештај Цовид пацијената, путем отвореног поступка.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

11.10.2021


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке система за транскранијалну фиксацију за потребе Службе за неурохирургију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

30.09.2021


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке инструмената за хипофизу за потребе Службе за неурохирургију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

30.09.2021


Одлука о избору најповољније понуде, ради поновљеног превентивног испитивања и одржавања апарата за почетно гашење пожара, хидрантске мреже и ватродојавних система, противпожарних завјеса и противпожарних врата, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

29.09.2021


Одлука о избору најповољније понуде за тендер број: 01-12361-1/21 ради набавке једнократног посуђа за пацијенте обољеле од COVID-19, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

28.09.2021


ОДЛУKА О ИЗБОРУ најповољнијег понуђача – за предмет: Извођења радова на адаптацији простора сала за састанке у холу ЦМБ-а на Ф01 за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

27.09.2021


Одлука о избору најповољније понуде за набавку радова ради извођења радова на напајању кисеоником и компримованим ваздухом лијевог крила Старе хирургије.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

24.09.2021


Одлука о поништењу поступка, ради ангажовања вањског сарадника за ђелимичну санацију дијела другог спрата Kлинике за инфективне болести, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

24.09.2021


Одлука о поништењу дијела поступка набавке бр. 01-6736-13/21 од 23.09.2021.г. ради набавке дезинфекционих средстава за потребе УKЦРС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

23.09.2021


Одлука о избору најповољнијих понуда бр: 01-6736-11/21 од 23.09.2021.г. ради набавке дезинфекционих средстава за потребе УKЦРС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

23.09.2021


Одлука о поништењу поступка набавке ради доуговарања додатних испорука роба ради набавке остеосинтетског материјала за потребе Kлинике за ортопедију и трауматологију, путем преговарачког поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

23.09.2021


Одлука о избору најповољнијих понуда ради заједничке набавке Тоцилизумаб ампула за лијечење обољелих од COVID-19 у Републици Српској.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

23.09.2021


Одлука о избору најповољнијих понуда ради набавке офталмолошких сетова и тврдих предњекоморних сочива за потребе Клинике за очне болести.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

22.09.2021


Одлука о избору најповољније понуде за тендер број: 01-11671-1/21 ради набавке тестова за брзу детекцију антигена нуклеопротеина вируса САРС-ЦоВ-2 (Цовид 19), путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

22.09.2021


Одлука о поништењу дијела поступка набавке за тендер број: 01-10765-1/21 ради набавке реагенаса и потрошног материјала за потребе Завода за клиничку микробиологију, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

22.09.2021


Одлука о избору најповољније понуде за тендер број: 01-10765-1/21 ради набавке реагенаса и потрошног материјала за потребе Завода за клиничку микробиологију, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

22.09.2021


Одлука о избору понуде, ради набавке додатних радова на дјелимичној санацији тушева у Kлиници за гинекологију и акушерство, путем преговарачког поступка без објаве обавјештења.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

21.09.2021


Одлукa о избору најповољније понуде за тендер број: 01-11151-1/21 ради ради извођења радова на санацији објекта старе пулмологије ради обезбјеђивања адекватног простора за смјештај Covid пацијената, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

20.09.2021


Одлука о избору најповољније понуде за тендер број: 01-11656-1/21 ради набавке и уградње Monoblock 30кWx22 за мобилни RTG Mobil Motion Carestream уређај, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

17.09.2021


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке потрошног материјала за хемодиафилтрацију (апарат мултифилтрат произвођача „FRESENIUS“) за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

16.09.2021


Одлука о избору најповољније понуде за тендер број: 01-11846-1/21 ради набавке стерилне љепљиве облоге са хлорхексидинском импрегнацијом за потребе УKЦ РС, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

16.09.2021


Одлука о поништењу дијела поступка набавке за тендер број: 01-9312-1/21 ради набавке замјенских резервних дијелова за постојећу серверску инфраструктуру и тастатура и мишева за потребе УKЦ РС, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

15.09.2021


Одлука о избору најповољније понуде за тендер број: 01-9312-1/21 ради набавке замјенских резервних дијелова за постојећу серверску инфраструктуру и тастатура и мишева за потребе УKЦ РС, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

15.09.2021


Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке тонера за штампаче инсталиране на медицинске уређаје, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

09.09.2021


Одлука о избору најповољније понуде за тендер број: 01-7119-1/21 ради набавке фотокопир апарата, телефакс апарата, бежичних телефона и напонских јединица за потребе УKЦ-РС, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

09.09.2021


Одлука о избору најповољније понуде Бр_ 01-7883-7/21 ради набавке два ЦРТ-Д апарата за потребе Одјељења за електрофизиологију срца и поремећаје срчаног ритма Клинике за кардиологију УКЦРС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

09.09.2021


Одлука о избору најповољније понуде за тендер број: 01-7266-1/21 ради набавке рачунарске опреме за потребе УKЦ РС, путем отвореног поступка са међународном објавом.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

08.09.2021


Одлука о избору најповољнијег понуђача ради набавке маски за неинванзивну механичку вентилацију за потребе Универзитетског клиничког центара Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

03.09.2021


ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ради јавне набавке “Набавка и инсталација мобилног интраоперативног 3Д апарата за потребе Клинике за ортопедију и трауматологију”.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

03.09.2021


Одлуку о избору најповољнијег понуђача ради набавке потрошног материјала за перфузоре произвођача „B. Braun“.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

02.09.2021


ОДЛУKА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ради јавне набавке услуга успоставе wireless система за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске – ФАЗА II.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

02.09.2021


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-6451-7/21 од 27.08.2021. год. ради набавке потрошног материјала за апарате произвођача „АЕСЦУЛАП” за потребе Службе операционих сала Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

27.08.2021


Одлука о поништењу поступка јавне набавке услуге превентивног испитивања и одржавања апарата за почетно гашење пожара, хидрантске мреже и ватродојавних система, противпожарних завјеса и противпожарних врата, путем конкурентског захтјева.cдлука о избору најповољније понуде ради набавке мултифункционалног електро/ваздушног моторног система за потребе Службе за неурохирургију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

27.08.2021


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке медицинског снимача за неурохируршки ендоскоп за потребе Службе за неурохирургију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

27.08.2021


Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке услуге поправке, одржавања и прања возила возног парка Универзитетског клиничког центра Републике Српске, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

26.08.2021


Одлука о избору најповољнијег понуђача ради набавке медицинске обуће (патика) за потребе Клинике за инфективне болести.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

26.08.2021


Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке артикала за репрезентацију за потребе кабинета генералног директора, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

26.08.2021


Одлука о избору најповољнијих понуда ради набавке санитетског за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

26.08.2021


Одлука о избору најповољнијих понуда ради набавке лијекова за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

25.08.2021


Одлука о поништењу дијела поступка ради набавке лијекова за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

25.08.2021


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке јединица за евакуацију микроорганизама у озраченом простору за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске, путем отвореног поступка са међународном објавом.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

23.08.2021


Одлука о избору најповољније понуде за тендер број: 01-6010-1/21 ради набавке специфичног потрошног материјала за апарате Stellaris PC, Stellaris Elite и Stellaris Anterior произвођача „Bausch & Lomb“ за потребе Kлинике за очне болести, путем отвореног поступка са међународном објавом.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

23.08.2021


Одлука о избору најповољније понуде, ради пресељења ЦТ-а Somatom Emotion 16 на локацију старе зграде хирургије, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

18.08.2021


Одлука о поништењу дијела поступка набавке за тендер број: 01-6382-1/21 ради набавке реагенаса и потрошног материјала за потребе Завода за клиничку лабораторијску дијагностику.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

18.08.2021


Одлука о избору најповољније понуде за тендер број: 01-6382-1/21 ради набавке реагенаса и потрошног материјала за потребе Завода за клиничку лабораторијску дијагностику.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

18.08.2021


Одлука о избору најповољниге понуђача за набавку услуга сервисирања плазма стерилизатора произвођача „CISА“ за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

18.08.2021


Одлука о избору најповољније понуде за тендер број: 01-5480-1/21 ради пружања услуга Израде техничке документације, обуке, имплементације, сертификације и акредитације према захтјевима међународног стандарда ИСО 9001:2015 и ИСО 15189:2018 за потребе Завода за клиничку лабораторијску дијагностику.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

17.08.2021


Одлука о избору најповољнијег понуђачаграну за тендер број: 01-9167-1/21 ради набавке медицинског часописа „МЕДИЦИ.ЦОМ” за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

13.08.2021


Одлука о избору најповољније понуде , ради набавке уређаја за репроцесирање ендоскопа за потребе за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

13.08.2021


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке десет кохлеарних имплантата за потребе Клинике за болести уха, грла и носа Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

12.08.2021


Одлука о избору најповољније понуде, ради пројектовања, изградње и опремања система за хлађење у Заводу за клиничку лабораторијску, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

09.08.2021


Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке потрошног материјала за апарат РОТЕМ СИГМА за потребе Клинике интензивне медицине за нехируршке гране, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

06.08.2021


Одлука о избору најповољнијих понуда ради набавке услуга калибрације и верификације мјерача крвног притиска за потребе УKЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

04.08.2021


Одлука о прихватању понуде за доуговарање додатних испорука опреме за потребе реконструкције хемијске припреме воде за објекат ТЕБ, путем преговарачког поступка без објаве обавјештења.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

03.08.2021


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке услуга превентивног и интервентног сервисирања гама камере Mediso DHV из Завода за нуклеарну медицину и болести штитне жлијезде.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

03.08.2021


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке услуге сервисирања медицинске опреме произвођача GENERAL ELECTRIC за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

29.07.2021


ОДЛУKА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈИХ ПОНУЂАЧА II –  избор другорангираног понуђача у дијелу за ЛОТ-ове: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 ради набавке прехрамбених производа за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

29.07.2021


Одлука о избору најповољније понуде, ради набавке инструмената за лапараскопију за потребе Операционог блока, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

28.07.2021


Одлукa о поништењу поступка јавне набавке тонера за штампаче инсталиране на медицинске уређаје (поновљена набавка), путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

28.07.2021


Одлука о избору најповољнијих понуда бр: 01-2197-7/21 од 26.07.2021.г. ради набавке једнократних универзалних операционих сетова и стерилних хируршких мантила за потребе Службе операционих сала УKЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

27.07.2021


Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке услуге сервисирања уређаја произвођача „Leica“ у Заводу за патологију, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

27.07.2021


Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке услуге превентивног и интервентног одржавања УПС уређаја произвођача Риелло и Соцомец за потребе УKЦ РС, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

27.07.2021


Одлука о избору најповољније понуде, ради набавке услуга мјесечног сервисирања и интервентног одржавања лифтова на локацији “Хирургија”, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

26.07.2021


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-2035-6/21 од 26.07.2021. године ради набавке услуга надоградње постојећег МР-система јачине 3Т, GE SIGNA HDxt за потребе Завода за клиничку радиологију Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

26.07.2021


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке уређаја за оптичку кохерентну томографију са ангио модулом за потребе Kлинике за очне болести.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

22.07.2021


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке остеосинтетског материјала за потребе МФХ.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

21.07.2021


Одлука о избору најповољније понуде ради ннабавке услуга одржавања медицинске опреме произвођача Сиеменс за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

16.07.2021


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-6652-5/21 од 15.07.2021.г. ради набавке услуга превентивног и интервентног сервисирања инфузомата, перфузора и ентералних пумпи произвођача „FRESENIUS KABI“ на годишњем нивоу за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

15.07.2021


Одлука о прихватању понуде бр. 01-8534-5/21 од 15.07.2021.г. ради доуговарања додатних испорука роба ради набавке материјала који се користи за извођење операција у Сали за васкуларну хирургију УKЦ РС у дијелу за лотове 3 и 9.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

15.07.2021


Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке потрошног материјала компатибилног са апаратом ГЕМ Премиер 5000, гасни анализатор, за потребе Kлинике интензивне медицине за нехируршке гране, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

14.07.2021


Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке апарата за аутоматску инкубацију хемокултура за потребе Завода за клиничку микробиологију, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

12.07.2021


ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈИХ понуда ЗА ЛОТОВЕ ОД 1 ДО 10 у поступку набавке прехрамбених производа за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

08.07.2021


Одлука о избору најповољније понуде за тендер број: 01-6959-1/21 ради набавке услуга сервисирања ултразвучних апарата произвођача „ЕСАОТЕ“ за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

08.07.2021


Одлуку о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке уређаја „Унyверо“ за брзу детекцију патогена и антибиограма са потрошним материјалом за потребе Клинике за дјечије болести.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

07.07.2021


Одлука о избору најповољнијих понуда у поступку јавне набавке дијела реагенаса и потрошног материјала за потребе Завода за клиничку микробиологију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

06.07.2021


Одлука о избору најповољније понуде, ради ангажовања вањског сарадника за адаптацију амбуланти у објекту Клинике за инфективне болести за потребе ЦОВИД- а 19 , путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

06.07.2021


Одлука о избору најповољније понуде за тендер број: 01-6796-1/21 ради набавке тестова за брзу детекцију антигена нуклеопротеина вируса САРС-ЦоВ-2 (Цовид 19), путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

06.07.2021


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке ултразвучних апарата за потребе Клинике за унутрашње болести и Клинике за урологију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

06.07.2021


Одлука о избору другорангираног понуђача ради набавке текстила, штеп дека и јастука за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

05.07.2021


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке ултразвучног апарата за потребе Клинике за васкуларну хирургију, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

01.06.2021


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке фонтане са извором хладног свјетла за потребе Клинике за болести уха, грла и носа.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

30.06.2021


Одлука о поништењу поступка набавке, ради набавке услуга превентивног и интервентног сервисирања и валидације ламинарних комора разних произвођача за потребе УКЦ-а РС, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

30.06.2021


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке услуга периодичног (превентивно и интервентно) одржавања чилера и расхладних система на МРИ И ЦТ за потребе Завода за клиничку радиологију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

28.06.2021


Одлука о избору најповољнијих понуда бр: 01-3107-7/21 од 23.06.2021.г. ради набавке коронарних балон-катетера за потребе Сале за катетеризацију у Клиници за кардиологију УКЦРС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

25.06.2021


Одлука о поништењу дијела поступка набавке бр: 01-3107-9/21 од 23.06.2021.г. ради набавке коронарних балон-катетера за потребе Сале за катетеризацију у Клиници за кардиологију УКЦРС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

25.06.2021


Одлука о избору најповољније понуде, ради поновљене јавне набавке услуга годишњег превентивног и интервентног сервисирања респиратора разних произвођача за потребе УКЦ-а РС, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

22.06.2021


Одлука о поништењу дијела поступка набавке бр: 01-3766-11/21 од 17.06.2021.г. ради набавке медицинског материјала за општу хирургију за потребе Службе операционих сала УKЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

18.06.2021


Одлука о избору најповољнијих понуда бр: 01-3766-9/21 од 17.06.2021.г. ради набавке медицинског материјала за општу хирургију за потребе Службе операционих сала УKЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

18.06.2021


ОДЛУKА О ПОНИШТЕЊУ ДИЈЕЛА ПОСТУПKА НАБАВKЕ у поступку набавке потрошног материјала  за потребе Kлинике за урологију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

18.06.2021


ОДЛУKА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈИХ понуда у поступку набавке потрошног материјала  за потребе Kлинике за урологију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

18.06.2021


Одлука о избору најповољније понуде, по тендеру број: 01-18310-1/20 ради набавке услуга за израду идејног пројекта објекта за пружање здравствене заштите обољелих од малигних болести за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

17.06.2021


Одлука о избору најповољнијих понуда ради набавке потрошног материјала за ULRICH CT мотион ињектор.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

16.06.2021


Одлука о избору најповољнијих понуда за тендер број: 01-4828-1/21 ради набавке реагенаса и потрошног материјала за потребе Завода за клиничку микробиологију, путем отвореног поступка са међународном објавом.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

16.06.2021


Одлука о избору најповољнијих понуда ради набавке канцеларијског материјала за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске (резервисани уговор).

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

15.06.2021


Одлука о поништењу дијела поступка набавке за тендер број: 01-5360-1/21 ради набавке реагенаса и потрошног материјала за потребе Завода за клиничку лабораторијску дијагностику, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

15.06.2021


Одлука о избору најповољнијих понуда за тендер број: 01-5360-1/21 ради набавке реагенаса и потрошног материјала за потребе Завода за клиничку лабораторијску дијагностику, путем отвореног поступка.cдлука о поништењу дијела поступка набавке у дијелу за лот 4 за тендер број: 01-1091-1/21 ради набавке потрошног материјала за инфузомате, перфузоре и пумпе за ентералну исхрану, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

11.06.2021


Одлука о избору најповољнијег понуђача ради реконструкције хемијске припреме воде за објекат ТЕБ И Јужно крило.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

10.06.2021


Одлука о избору ради набавке комплета за издајање за потребе Клинике за дјечије болести.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

09.06.2021


Одлука о отказивању поступка набавке тонера за штампаче инсталиране на медицинске уређаје за потребе УКЦ РС, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

08.06.2021


Одлука о прихватању понуде у поступку доуговарања додатних услуга ради НАДОГРАДЊЕ »КИС« ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА, ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ МОДУЛА ЕЛЕКТРОНСКОГ ПРАЋЕЊА РАДНОГ ВРЕМЕНА И УНАПРИЈЕЂЕЊА ВОЂЕЊА МЕДИЦИНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У КЊИЗИ ПРОТОКОЛА за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

08.06.2021


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке неопходне опреме и потрошног материјала за потребе Цовид ођељења Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

02.06.2021


Одлука о избору најповољнијег понуђача ради набавке текстила, штеп дека и јастука за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

31.05.2021


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-4462-6/21 од 28.05.2021. године ради избора консултантске куће за вршење услуга успостављања Система финансијског управљања и контроле за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

31.05.2021


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-2132-7/21 од 28.05.2021. године ради набавке вишеслојног спиралног апарата за компјутеризовану томографију са припадајућим алатима за обраду слике и ињектора за компјутеризовану томографију за потребе Завода за клиничку радиологију путем отвореног поступка са међународном објавом.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

31.05.2021


Одлука о поништењу поступка набавке услуге мјесечног сервисирања и интервентног одржавања лифтова (произвођач “Отис” и “Еуропрост”) за потребе УКЦ-а РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

28.05.2021


Одлука и озбору најповољније понуде бр: 01-4007-6/21 од 27.05.2021.године ради набавке линеарних закривљених стаплера за потребе Службе операционих сала Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

27.05.2021


Одлука о избору најповољнијих понуда ради набавке електро дерматома за потребе Службе за МФХ.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

26.05.2021


Одлука о избору најповољније понуде, ради набавке услуга осигурања законске (грађанско-правне) одговорности осигураника за штете настале услијед смрти, повреде тијела или здравља трећих лица, које су настале као посљедица професионалне грешке љекара и/или другог медицинског особља, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

25.05.2021


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-3071-6/21 од 19.05.2021.г. ради набаваке хидрофилних газа за потребе Универзитетског клиничког центра РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

20.05.2021


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке пуњења и батерија за бесконтактну дезинфекцију руку за апарат “TIPTOP clean&care” за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

19.05.2021


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке потпуно интегрисане и аутоматизоване хематолошке линије за потребе Завода за клиничку лабораторијску дијагностику.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

18.05.2021


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке остеосинтетског материјала и имплантата за потребе Kлинике за ортопедију и трауматологију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

14.05.2021


Одлука о избору најповољније понуде број: 01-2522-6/21  од 13.05.2021.г. ради набавке клипси за отворену и ендоскопску хирургију за потребе Службе операционих сала УKЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

14.05.2021


Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке потрошног материјала за ECMO за потребе Kлинике интензивне медицине за нехируршке гране.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

13.05.2021


Одлука о избору најповољнијих понуда у поступку јавне набавке потрошног материјала за гасне анализаторе ABL90 FLEX и COBAS b 221 за потребе Kлинике интензивне медицине за нехируршке гране и Kлинике за анестезију и интензивно лијечење.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

13.05.2021


Одлука о избору најповољнијих понуда у поступку јавне набавке потрошног материјала за гасне анализаторе ABL90 FLEX и COBAS b 221 за потребе Kлинике интензивне медицине за нехируршке гране и Kлинике за анестезију и интензивно лијечење.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

13.05.2021


Одлука о поништењу дијела поступка набавке за тендер број: 01-647-1/21 ради набавке шприца и игала за RAC, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

13.05.2021


Одлука о избору најповољније понуде за тендер број: 01-647-1/21 ради набавке шприца и игала за RAC, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

13.05.2021


Одлука о поништењу дијела поступка ради набавке услуга годишњег превентивног и интервентног сервисирања респиратора разних произвођача за потребе УKЦ-а РС за лотове 2 и 3, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

12.05.2021


Одлука о избору најповољније понуде, ради набавке услуга годишњег превентивног и интервентног сервисирања респиратора разних произвођача за потребе УKЦ-а РС за лотове 1, 4, 5 и 6, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

12.05.2021


ОДЛУKА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку набавке опреме и  инструмената за операциону салу за потребе Kлинике за дјечију хирургију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

12.05.2021


Одлука о прихватању понуде у поступку доуговарања додатних испорука роба ради набавке текстила, штеп дека и јастука за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске (Лот 1).

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

11.05.2021


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке система за континуирано мјерење глукозе у крви за потребе Kлинике за унутрашње болести УKЦ РС, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

11.05.2021


Одлука о избору најповољније понуде за тендер број: 01-16680-18/20 ради поновљене набавке реагенаса и потрошног материјала за потребе Завода за клиничку микробиологију, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

06.05.2021


Одлука о избору најповољније понуде за тендер број: 01-15762-1/20 ради набавке услуга колективног осигурања радника Универзитетског клиничког центра Републике Српске, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

06.05.2021


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке сетова за процедуре хемодијафилтрације за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

05.05.2021


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке потрошног материјала за потребе Завода за клиничку патологију, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

05.05.2021


Одлука о поништењу поступка набавке услуга превентивног и интервентног сервисирања гама камере Mediso DHV из Завода за нуклеарну медицину и болести штитне жлијезде.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

29.04.2021


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке горива и мазива за потребе Одјељења обезбјеђења и транспорта, путем поновљеног конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

29.04.2021


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке биоцида за површине и руке за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

29.04.2021


Одлука о поништењу поступка ЈН бр: 01-3512-8/21 од 27.04.2021. године ради набавке услуга превентивног и интервентног сервисирања инфузомата, перфузора и ентералних пумпи произвођача „FRESENIUS KABI“ на годишњем нивоу за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

27.04.2021


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке воде у чашама за пацијенте обољеле од ЦОВИД-19.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

26.04.2021


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке услуга пуслуга одржавања медицинске опреме произвођача „ДРÄГЕР“ за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

23.04.2021


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке услуга процјене вриједности имовине за потребе ЈЗУ Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

23.04.2021


Одлука о избору најповољнијих понуда ради набавке лијекова за потребе УKЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

21.04.2021


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке офталмолошких хируршких прекривки за потребе Клинике за очне болести.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

20.04.2021


Одлука о избору најповољније понуде, ради набавке радиофармацеутика 18FDG (флуородеоксиглукоза) за ПЕТ/ЦТ, путем отвореног поступка са међународном објавом.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

19.04.2021


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке батерија, мултифункционалног штампача, алата и прибора за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

16.04.2021


Одлука о избору најповољнијих понуда ради набавке потрошног материјала за инфузомате, перфузоре и пумпе за ентералну исхрану.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

16.04.2021


Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке мултифункционалног ласера за потребе Клинике за кожне и полне болести, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

15.04.2021


Одлука о избору најповољнијег понуђача ради набавке кардиолошког ултразвучног апарата за потребе Клинике за дјечије болести Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

15.04.2021


Одлука о избору најповољнијих понуда ради набавке услуга НАДОГРАДЊЕ ПОСТОЈЕЋЕГ ДИГИТАЛНОГ ПЛАФОНСКОГ РТГ СИСТЕМА МУЛТИX ФУСИОН СА ДОДАТНИМ БЕЖИЧНИМ ФЛАТ-ПАНЕЛ ДЕТЕКТОРОМ.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

15.04.2021


Одлука о избору најповољније понуде ради вршења услуга санитарног прегледа радника УKЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

09.04.2021


Одлука о избору најповољније понуде, ради надоградње операционог микроскопа Pentero Zeiss, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

08.04.2021


Одлука о поништењу поступка поновљене набавке лабораторијске опреме и хемикалија за контролу квалитета 68Га и 177Лу радиофармацеутика за потребе Клиничког завода за нуклеарну медицину и болести штитне жлијезде.

08.04.2021


Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке сетова за апарат за плазмаферезу (Мултифилтрате) за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

07.04.2021


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке техничке опреме.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

06.04.2021


Одлука о избору најповољније понуде ради вршења услуга сервисирања лабораторијских уређаја за потребе УKЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

05.04.2021


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке опреме за лапароскопски стуб произвођача Richard Wolf за потребе Клинике за гинекологију и акушерство.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

05.04.2021


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке фибероптичког кабла за потребе Kлинике за анестезију и интезивно лијечење.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

02.04.2021


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке В.А.Т. апарата и потрошног материјала за В.А.Т. апарате за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

31.03.2021


Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке комбинованог офталмолошког ултразвучног апарата за потребе Клинике за очне болести, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

31.03.2021


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке ултразвучне сонде за потребе Клинике за дјечије болести.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

30.03.2021


Одлука о поништењу дијела поступка ради набавке реагенаса и потрошног материјала за потребе Завода за клиничку лабораторијску дијагностику.

25.03.2021


Одлука о избору најповољнијих понуда ради набавке реагенаса и потрошног материјала за потребе Завода за клиничку лабораторијску дијагностику.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

25.03.2021


Одлука о избору најповољније понуде за тендер број: 01-9743-1/20 ради набавке колаборацијског и видео конференцијског система за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

25.03.2021


Одлука о прихватању понуде за доуговарање додатних испорука роба ради набавке дезинфекционих средстава за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске (за лотове 3 и 10).

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

23.03.2021


Одлука о прихватању понуде за доуговарање додатних испорука роба ради набавке дезинфекционих средстава за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске (за лот 4).

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

23.03.2021


Одлука о избору најповољније понуде за тендер број: 01-2119-1/21 ради набавке вакум система и сетова за узорковање за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

22.03.2021


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-15709-11/20 од 16.03.2021. године ради набавке свјежег воћа и поврћа за потребе Универзитетског клиничког центра РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

17.03.2021


ОДЛУKА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку набавке пружања услуга НАДОГРАДЊЕ ПОСТОЈЕЋЕГ GE VCT Light Speed 64 KТ УРЕЂАЈА НА НИВО 128 СЛОЈНОГ KТ СKЕНЕРА ЗА ПОТРЕБЕ ЗАВОДА ЗА KЛИНИЧKУ РАДИОЛОГИЈУ.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

17.03.2021


Одлука о избору најповољнијих понуда ради набавке хируршких конаца за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

08.03.2021


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке намјештаја за ангио салу која се налази у просторијама Завода за клиничку радиологију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

08.03.2021


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке електрода за BIS мониторинг на Mindray мониторима за потребе Kлинике за анестезију и интезивно лијечење.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

05.03.2021


Одлука о избору најповољније понуде, ради ангажовања вањског сарадника на дјелимичној санацији тушева у Клиници за гинекологију и акушерство, путем поновљеног конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

04.03.2021


Одлука о поништењу поступка ради набавке горива и мазива за потребе Ођељења обезбјеђења и транспорта, путем конкурентског захтјева.

04.03.2021


Одлука о избору најповољнијих понуда бр: 01-16618-7/20 од 04.03.2021. године ради набавке потрошног материјала за електрохируршке платформе за потребе Службе операционих сала Универзитетског клиничког центра РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

04.03.2021


Одлука о прихватању понуде ради доуговарања додатних радова ради извођења радова за постављање надземног резервоара за течни кисеоник (В=20м2) у оквиру станице за техничке гасове за снабдијевање Универзитетског клиничког центра Републике Српске на локацији комплекса Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

02.03.2021


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке спирометра са тјелесном плетизмографијом за потребе Клинике за дјечије болести Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

02.03.2021


Одлукa о избору најповољнијих понуда ради набавке услуге мјесечног сервисирања и интервентног одржавања лифтова (произвођач “Отис” и “Еуропрост”) за потребе УKЦ-а РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

01.03.2021


Одлука о поништењу дијела поступка набавке ради набавке санитетског материјала за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

01.03.2021


Одлукa о избору најповољнијих понуда ради набавке услуге мјесечног сервисирања и интервентног одржавања лифтова (произвођач “Отис” и “Еуропрост”) за потребе УKЦ-а РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

01.03.2021


Одлука о избору најповољније понуде, ради набавке потрошног материјала (за ПЕТ инjектор) за потребе Завода за нуклеарну медицину и болести штитне жлијезде, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

01.03.2021


Одлукa о поништењу дијела поступка набавке ради набавке реагенаса и потрошног материјала за потребе Завода за клиничку микробиологију.

25.02.2021


Одлукa о избору најповољнијих понуда ради набавке реагенаса и потрошног материјала за потребе Завода за клиничку микробиологију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

25.02.2021


Одлука о поништењу дијела поступка број: 01-11006-11/20 од 22.02.2021.г. у вези са предметом набавке 01-11006-1/20 ради набавке потрошног материјала за производњу и контролу квалитета 68Га и 177Лу радиофармацеутика за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

23.02.2021


Одлука о избору наповољнијег понуђача број: 01-11006-9/20 од 22.02.2021.г у вези са предметом набавке 01-11006-1/20 ради набавке потрошног материјала за производњу и контролу квалитета 68Га и 177Лу радиофармацеутика за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

23.02.2021


ОДЛУKА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку набавке радиоактивног извора германијума (Ге68) за дневну калибрацију ПЕТ/ЦТ-а за потребе Kлиничког завода за нуклеарну медицину и болести штитне жлијезде.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

23.02.2021


Одлука о избору најповољније понуде, ради набавке потрошног материјала за ињектор Медрад Марк 7 Артерион за потребе Завода за клиничку радиологију, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

19.02.2021


Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке услуге сервисирања бронхоскопа Пентаx ФБ 18РБС сн Х110952, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

17.02.2021


Одлука о избору најповољнијих понуда ради набавке санитетског материјала за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

17.02.2021


Одлука о избору најповољнијих понуда бр: 01-16294-9/20 од 16.02.2021.г. ради набавке коронарних стентоба за потребе Сале за катетеризацију срца у Клиници за кардиологију УКЦРС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

17.02.2021


Одлука о поништењу дијела поступка ЈН бр: 01-16294-11/20 од 16.02.2021.г. ради набавке коронарних стентоба за потребе Сале за катетеризацију срца у Клиници за кардиологију УКЦРС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

17.02.2021


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке и монтаже циркулационих пумпи – агрегата за објекте на локацији Паприковац.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

16.02.2021


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке дозиметара, пулсних оксиметара и боца за кисеоник ради кисеоничке подршке пацијентима обољелим од инфекције цорона вируса, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

12.02.2021


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке тестова за дијагностику прснућа плодових овоја за потребе ГАК-а.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

12.02.2021


Одлука о поништењу дијела поступка набавке за тендер број: 01-16435-1/20 ради набавке потрошног материјала (шприца, игала, система и ИВ канила) за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

11.02.2021


Одлука о избору најповољнијих понуда за тендер број: 01-16435-1/20 ради набавке потрошног материјала (шприца, игала, система и ИВ канила) за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске, путем отвореног међународног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

11.02.2021


Одлука о избору најповољнијег понуђача ради набавке услуга надоградње уређаја за плазма стерилизацију ЦИСА 4270 СПС/2П.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

09.02.2021


Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке рукавица за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

09.02.2021


Одлука о поништењу дијела поступка ЈН бр: 01-14604-12/20 од 04.02.2021. године ради набавке медицинског потрошног материјала за потребе Kлинике за дjечије болести.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

05.02.2021


Одлука о избору најповољнијих понуда: 01-14604-10/20 од 04.02.2021. године ради набавке медицинског потрошног материјала за потребе Kлинике за дjечије болести.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

05.02.2021


Одлука о избору најповољније понуде за тендер број: 01-18756-1/20 ради набавке скенера, меморије, ХДД и патцх каблова за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

04.02.2021


Одлука о прихватању понуде за тендер број: 01-826-1/21 ради доуговарања додатних услуга ради колективног осигурања радника Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

04.02.2021


Одлука о избору најповољније понуде, ради набавке и уградње климаормара за потребе сервер сале МАН -101 путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

03.02.2021


Одлука о избору најповољнијег понуђача ради набавке IP телефона за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

03.02.2021


Одлука о поништењу дијела поступка набавке за тендер број: 01-12813-1/20 ради набавке канила за потребе Kлинике за болести уха, грла и носа, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

03.02.2021


Одлука о избору најповољније понуде за тендер број: 01-12813-1/20 ради набавке канила за потребе Kлинике за болести уха, грла и носа, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

03.02.2021


Одлука о избору најповољније понуде, ради осигурања имовине Универзитетског клиничког центра Републике Српске,  путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

02.02.2021


Одлука о избору најповољнијих понуда ради набавке материјала за извођење биопсија за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

29.01.2021


Одлука о поништењу дијела поступка набавке материјала за извођење биопсија за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

29.01.2021


Одлука о прихватању понуде за доуговарање додатних испорука горива за потребе Ођељења обезбјеђења и транспорта, путем преговарачког поступка без објаве обавјештења.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

29.01.2021


Одлука о прихватању понуде за доуговарање додатних услуга осигурања законске (грађанско-правне) одговорности осигураника за штете настале услијед смрти, повреде тијела или здравља трећих лица, које су настале као посљедица професионалне грешке љекара и/или другог медицинског особља, путем преговарачког поступка без објаве обавјештења.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

29.01.2021


Одлука о избору најповољније понуде ради јавне набавке медицинских и техничких гасова за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске, а у циљу објаве на wеб страници УKЦ РС-а.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

28.01.2021


Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку ларингоскопа за потребе одјељења интензивне његе Клинике за дјечије болести Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

26.01.2021


Одлука о избору најповољнијих понуђача у поступку набавке потрошног материјала за електрофизиологију и РФ аблацију за потребе Клинике за кардиологију и ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ дијела поступка набавке за ЛОТ 13.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

26.01.2021


Одлука о избору најповољније понуде за тендер број: 01-18089-1/20 ради набавке хемикалија за општу употребу за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

25.01.2021


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-18455-6/20 од 22.01.2021. године ради набавке хируршких конаца за шивање гастро-интестиналних анастомоза за потребе Службе операционих сала Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

22.01.2021


Одлуку о избору најповољније понуде ради СИСТЕМА ЗА KОНТИНУИРАНО МЈЕРЕЊЕ ГЛУKОЗЕ У KРВИ ЗА ПОТРЕБЕ KЛИНИKЕ ЗА УНУТРАШЊЕ БОЛЕСТИ УKЦ РС, путем конкурентског поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

22.01.2021


Одлука о прихватању понуде бр: 01-18094-5/20 од 21.01.2021. године ради доуговарања додатних испорука роба ради набавке хируршких конаца за потребе УКЦРС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

21.01.2021


Одлука о избору најповољнијих понуда у дијелу за ЛОТ-ове 1, 3 и 4,  у поступку јавне набавке лабораторијске опреме и хемикалија за контролу квалитета 68Га и 177Лу радиофармацеутика за потребе Kлиничког завода за нуклеарну медицину и болести штитне жлијезде.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

21.01.2021


Одлука о поништењу дијела поступка набавке (ЛОТ-ови 2 и 5) у поступку јавне набавке лабораторијске опреме и хемикалија за контролу квалитета 68Га и 177Лу радиофармацеутика за потребе Kлиничког завода за нуклеарну медицину и болести штитне жлијезде.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

21.01.2021


Одлука о избору најповољније понуде за тендер број: 01-15296-2/20 ради набавке зеленог веша за потребе операционих сала.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

21.01.2021


ОДЛУKА О ИЗБОРУ најповољнијих понуђача – за предмет: Набавка средстава за одржавање чистоће и хигијене за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске (професионални прибор)цдлука о избору најповољнијих понуда ради извођења радова на одвајању Цовид болнице од осталих болничких капацитета у Централном медицинском блоку и Сјеверном крилу.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

21.01.2021


Одлука о избору најповољнијих понуда ради извођења радова на одвајању Цовид болнице од осталих болничких капацитета у Централном медицинском блоку и Сјеверном крилу.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

19.01.2021


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-16617-6/20 од 18.01.2021. године ради набавке и инсталације монитора, носача монитора и додатне уролошке ендоскопске опреме за потребе Службе операционих сала Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

19.01.2021


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-17042-6/20 од 19.01.2021. године ради набавке и монтаже неопходне опреме за дистрибуцију кисеоника за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

19.01.2021


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-15046-6/20 од 18.01.2021. године ради набавке ендоскопског стуба са пратећом опремом за извођење лапароскопских операција у колопроктолошкој и езофагогастричној хирургији за потребе Службе операционих сала УKЦРС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

19.01.2021


Одлука о избору ради јавне набавке услуга одржавања медицинске опреме произвођача Сименс за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

19.01.2021


Одлука о избору најповољнијих понуда за тендер број: 01-17489-1/20 ради набавке тракица за ШУК за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

18.01.2021


Одлука о избору најповољније понуде за тендер број: 01-17174-1/20 ради интервентног одржавања дата центра и инфраструктуре информационог система, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

15.01.2021


Одлука о избору најповољније понуђача, ради набавке опреме за мониторинг пацијената са кардиоваскуларним коморбидитетима путем конкурентског поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

11.01.2021


Одлука о избору најповољније понуде, ради набавке два транспортна респиратора, потрошног материјала и опреме за потребе проширења капацитета интензивне његе за Цовид 19 пацијенте путем отвореног међународног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

11.01.2021


Одлукa о избору најповољније понуде, ради набавке енкортен лијека за потребе Kлинике за инфективне болести Универзитетског клиничког центра Републике Српске путем конкурентског поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

08.01.2021


ОДЛУKА О ИЗБОРУ најповољнијег понуђача – за предмет: Набавка намјештаја за опремање „COVID болнице“ на локацији Здраве Kорде (стара хирургија) за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

05.01.2021


OДЛУKA О ИЗБОРУ најповољнијег понуђача – за предмет: јавна набавка роба ради успоставе wireless система за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

05.01.2021


Одлука о избору најповољније понуде (избор другорангираног понуђача) ради набавке једнократног посуђа за пацијенте обољеле од COVID-19.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

05.01.2021