Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке ЕКГ монитора и ЕКГ холтера за потребе Клинике за кардиологију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

22.04.2024


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке потрошног материјала компатибилног са апаратима „Унyверо“ и „Рендер бц 32“.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

18.04.2024


Одлука о избору најповољније понуде број: 01-1492-7/24 од 18.04.2024. године, за набавку неурохируршких ватица за потребе Клиничке апотеке.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

18.04.2024


Одлука о избору најповољније понуде зади набавке апарата за хемодинамски мониторинг за потребе Кл. за анестезију и интензивно лијечење.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

18.04.2024


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-2013-6-24 ради набавке потрошног материјала и резервних дијелова за аспирационе пумпе произвођача „ÜZÜMCÜ” – модел НОВЕЛА за потребе Службе операционих сала Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

17.04.2024


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке софтвера за надоградњу Царто система за потребе сале за електрофизиологију срца Клинике за кардиологију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

17.04.2024


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке дефибрилатора за потребе Клинике за дјечије болести.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

17.04.2024


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке потрошног материјала за апарат Мултифилтрате произвођача Фресениус медицал царе.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

15.04.2024


Одлука о избору најповољније понуде број: 01-11340-27/23 од 12.04.2024. године, везано за поступак заједничке набавке неинвазивног пренаталног тестирања из крви труднице (НИПТ).

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

15.04.2024


Одлукa о поништењу набавке услуга сyбер сецуритy.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

10.04.2024


Одлукa о избору најповољиније понуде за набавку болничких кревета за потребе Клинике за анестезију и интензивно лијечење УКЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

10.04.2024


Одлука о избору најповољиније понуде за набавку хтз опреме за раднике Универзитетског клиничког центра РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

10.04.2024


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке набавке сонди за диодни офталмолошки ласер (цикло процедуре) Витра 810 произвођача Quantel Medical за потребе Клинике за очне болести.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

10.04.2024


Одлука о поништењу поступка набавке бр: 01-612-5/24  од 08.04.2024.г. ради набавке потрошног материјала за апарате произвођача AESCULAP за потребе Службе операционих сала УКЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

10.04.2024


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-540-6/24 од 08.04.2024. године у поступку набавке ради извођења радова сепарата за систем хлађења објекта за пружање здравствене заштите обољелим од малигних болести УКЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

09.04.2024


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке медицинског часописа за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

05.04.2024


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке сонде компатибилне са ултразвучним апаратом Acuson Sequoia.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

05.04.2024


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке микрохируршког инструментарија за потребе МФХ.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

05.04.2024


Одлука о поништењу поступка набавке у поступку набавке услуга сервисирања респиратора и сервовентилатора разних произвођача за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

04.04.2024


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке видео стуба са два флексибилна бронхоскопа за потребе Клинике за плућне болести.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

03.04.2024


Одлука о избору најповољиније понуде за набавку потрошног материјала за апарат за гасне анализе крви ЦОБАС б221 за потребе Клинике за анестезију и интензивно лијечење.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

03.04.2024


Одлука о поништењу поступка набавке сигнатура/етикета за сигнирање лијекова за потребе Клиничке апотеке.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

01.04.2024


Одлука о избору најповољиније понуде за набавку потрошног материјала за апарат за гасне анализе крви ЦОБАС б221 за потребе Клинике за анестезију и интензивно лијечење.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

26.03.2024


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке потрошног материјала за транспедикуларну фиксацију кичме за потребе Клинике за ортопедију и трауматологију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

25.03.2024


Одлуку о избору најповољније понуде у поступку набавке ради извођења радова на адаптацији површине за паркинг простора.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

25.03.2024


Одлука о избору најповољнијих понуда за тендер број: 01-19480-1/23 ради набавке средстава за одржавање чистоће и хигијене за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

22.03.2024


Одлука о избору најповољније понуде ради одржавања ЛИС-а за потребе Завода за клиничку лабораторијску дијагностику, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

20.03.2024


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке медицинског часописа за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

20.03.2024


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке једнократног посуђа за потребе УКЦ-РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

20.03.2024


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке лабораторијског фрижидера и замрзивача.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

20.03.2024


Одлука о поништењу поступка јавне набавке услуге ангажовања вањског сарадника на изради заштите простора од јонизирајућег зрачења у центру ургентне медицине, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

19.03.2024


Одлука о поништењу дијела поступка набавке (за лотове од 1 до 100) за тендер број: 01-16914-1/23 ради набавке реагенаса и потрошног материјала за потребе Завода за клиничку лабораторијску дијагностику.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

19.03.2024


Одлукa о избору најповољнијих понуда (за лотове од 1 до 100) за тендер број: 01-16914-1/23 ради набавке реагенаса и потрошног материјала за потребе Завода за клиничку лабораторијску дијагностику.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

19.03.2024


Одлука о поништењу дијела поступка везано за набавку материјала за биопсије за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

19.03.2024


Одлука о избору најповољнијих понуда везано за набавку материјала за биопсије за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

19.03.2024


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке транспортног контејнера са течним азотом.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

18.03.2024


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке видео ендоскопског система за потребе Клинике за унутрашње болести.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

15.03.2024


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке услуга сервисирања УЗВ апарата Пхилипс – Епиq Елите за потребе Клинике за торакалну хирургију, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

14.03.2024


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке услуга сервисирања ултразвучних апарата произвођача „ЕСАОТЕ“ за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске .

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

13.03.2024


Одлука о избору најповољнијих понуда у поступку набавке потрошног материјала за потребе Клинике интензивне медицине за нехируршке гране.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

13.03.2024


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке ЕКГ електрода за одрасле за потребе УКЦ-РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

12.03.2024


Одлука о избору.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

12.03.2024


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке софвера-а за прозивање пацијената у амбулантама за потребе УКЦ-РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

07.03.2024


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке ватрогасне опреме.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

01.03.2024


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке интраокуларних предњекоморних PММА сочива.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

28.02.2024


Одлука о избору најповољније понуде (други избор) ради набавке замрзивача за потребе Завода за клиничку микробиологију, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

27.02.2024


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке услуга одржавања хигијене од стране вањског извођача простора објеката УKЦ РС на локацији Здраве Kорде 1.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

27.02.2024


Одлука о избору најповољније понуде за тендер број: о1-19540-1/23 ради набавке услуга сервисирања транспортних респиратора произвођача ХАМИЛТОН.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

27.02.2024


Одлука о избору најповољније понуде  за тендер број: 01-19394-1/23 ради набавке материјала за крио аблацију за потребе Kлинике за кардиологију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

27.02.2024


Одлука о избору најповољније понуде  ради набавке канти пепељара и канти за отпатке за потребе УKЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

23.02.2024


Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке таблета за електронске температурне листе, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

23.02.2024


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке хидроксипропилметилцелулоза 2% гела за екстраокуларну употребу за потребе Kлинике за очне болест.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

23.02.2024


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке мрежне опреме.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

23.02.2024


Одлука о избору најповољније понуде за тендер број: 01-15772-1/23 ради набавке тестова за дијагностику прснућа плодових овоја за потребе Клинике за гинекологију и акушерство.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

22.02.2024


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке и монтажа система за хлађење и клима уређаја за потребе УКЦ-РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

22.02.2024


Одлука о избору најповољније понуде  ради набавке потрошног медицинског материјала за мултифункционални електро-ваздушни моторни систем Velocity Alpha.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

21.02.2024


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке потрошног материјала за ENDOSAFE® апарат за одређивање бактеријских ендотоксина за потребе Kлиничког завода за нуклеарну медицину и болести штитне жлијезде.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

21.02.2024


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-8299-9/23 од 19.02.2024.г. ради набавке линеарних закривљених стаплера за потребе Службе оп. сала УКЦРС путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

20.02.2024


Одлука о избору најповољнијих понуда ради набавке хемикалија за потребе Завода за клиничку патологију, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

20.02.2024


Одлука о поништењу поступка набавке у поновљеном поступку набавке инструмената за ларингомикроскопију за потребе Клинике за болести уха, грла и носа, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

20.02.2024


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-19103-5/23 од 19.02.2024.г.  ради набавке офталмолошких прекривки са инцизијском фолијом и интегрисаном кесицом за скупљање течности за потребе Kлинике за очне болести путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

20.02.2024


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке Acunav swiftlink cable компатибилног са ултразвучним апаратом GE VIVIDiq.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

19.02.2024


Одлука о избору најповољније понуде  за тендер број: 01-12869-1/23 ради набавке радиоталасног апарата за потребе Kлинике за кожне и полне болести.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

16.02.2024


Одлука о избору- набавке једнокоморне сухе торакалне дреназе за потребе УКЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

14.02.2024


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке опреме и инструмената за потребе Клинике за ортопедију и трауматологију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

13.02.2024


Одлука о поништењу поступка набавке у поновљеном поступку набавке инструмената за ларингомикроскопију за потребе Клинике за болести уха, грла и носа, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

12.02.2024


Одлука о поништењу поступка набавке у поступку одржавања ЛИС-а за потребе Завода за клиничку лабораторијску дијагностику, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

12.02.2024


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-17389-5/23 од 12.02.2024. године ради набавке Пуденц-система за неурохирургију за потребе Службе операционих сала УКЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

12.02.2024


Одлука о избору најповољнијих понуда бр: 01-14931-5/23 од 7.2.2024.године у поступку набавке једнократних универзалних оп. сетова и стерилних хируршких мантила за потребе Службе оп. сала УКЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

09.02.2024


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-16127-6-23 од 06.02.2024. године ради набавке телевизора за потребе видео надзора хируршких сала.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

08.02.2024


Одлука о избору најповољнијих понуда ради набавке хемикалија, фармацеутских сировина, амбалаже и прибора за потребе Клиничке апотеке, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

07.02.2024


Одлука о поништењу дијела поступка набавке у поступку набавке хемикалија, фармацеутских сировина, амбалаже и прибора за потребе Клиничке апотеке, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

07.02.2024


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-16769-6/23 од 06.02.2024. године у поступку набавке опреме за дијагностику аутоимуних болести методом индиректне имунофлуоресценције за потребе Завода за клиничку лабораторијску дијагностику.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

07.02.2024


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-14108-6/23 од 06.02.2024. године у поступку набавке доплих душека са навлаком и гријачем и водених душека (за већ постојеће кревете) за потребе Клинике за дјечије болести.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

07.02.2024


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке термалног папира за ЕКГ, ЦТГ и принтере на УЗ апаратима за потребе УКЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

05.02.2024


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке текстила, дека, јастука и памучних тетра пелена за потребе УКЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

05.02.2024


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке воденог купатила за потребе Завода за клиничку микробиологију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

02.02.2024


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке ИП телефона за потребе УКЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

02.02.2024


Одлукa о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке лож уља средњег „С“ (ЛУС) – МАЗУТА за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

01.02.2024


Одлука о избору најповољније понуде за тендер број: 01-18721-1/23 ради набавке флуида за витреоретиналне операције за потребе Kлинике за очне болести.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

01.02.2024


Одлука о избору најповољније понуде бр: 16129-5/23 од 26.01.2024.год. ради набавке услуга одржавања, сервисирања и потрошног материјала за потребе Ођељења за планирање, развој и одржавање информационих технологија.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

29.01.2024


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке серверске инфраструктуре.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

29.01.2024


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-15080-9/23 од 25.01.2024. године РАДИ НАБАВKЕ УСЛУГА ПРАЊА, СУШЕЊА И ПЕГЛАЊА БОЛНИЧKОГ РУБЉА ЗА ПОТРЕБЕ УKЦРС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

26.01.2024


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке формалина за потребе УKЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

25.01.2024


Одлука о избору најповољније понуде за тендер број: 01-12692-1/23 ради набавке медицинских радиолошких монитора и радних станица за потребе Завода за клиничку радиологију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

25.01.2024


Одлука о избору бр: 01-9639-5/23 од 22.01.2024.г. ради набавке CО2 за потребе Завода за клиничку лабораторијску дијагностику УKЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

24.01.2024


Одлука о поништењу поступка набавке у поступку набавке инструмената за ларингомикроскопију за потребе Kлинике за болести уха, грла и носа, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

23.01.2024


Одлука о избору најповољније понуде ради  набавке стерилног лубрикантног гела за потребе Kлиничке апотеке, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

22.01.2024


Одлука о избору најповољније понуде за тендер број:  01-14557-1/23 ради набавке апарата за спирометрију, бодиплетизмографију и импулсну осцилометрију за потребе Kлинике за дjечије болести.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

22.01.2024


Одлука о поништењу дијела поступка набавке за тендер број: 01-13748-1/23 ради набавке реагенаса и потрошног материјала за потребе Завода за клиничку микробиологију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

22.01.2024


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке остеосинтетског материјала за потребе Клинике за пластично – реконструктивну хирургију и опекотине.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

22.01.2024


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке остеосинтетског материјала за потребе Клинике за пластично – реконструктивну хирургију и опекотине.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

19.01.2024


Одлука о избору најповољније понуде ради санације одводне фекалне инсталације у подруму Клинике за инфективне болести, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

19.01.2024


Одлукa о избору најповољније понуде за тендер број: 01-15662-1/23 ради извођења радова на инсталацијама медицинских гасова (медицински компримовани ваздух) за потребе Дjечије интензивне његе.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

19.01.2024


Одлукa о избору најповољније понуде за тендер број:  01-13177-1/23 ради набавке генератора, раствора, прекурсора и референтних стандарда за обиљежавање ⁶⁸Ga и ¹⁷⁷Lu радиофармацеутика за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

19.01.2024


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке мидријатика за потребе Kлинике за очне болести.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

19.01.2024


Одлука о избору најповољнијих понуда у поступку набавке ултразвучних апарата за потребе УКЦ-а.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

19.01.2024


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке сетова за интраоперативно спашавање крви за апарат Fresenius Kabi.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

19.01.2024


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке услуга превентивног и интервентног сервисирања анализатора разних произвођача.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

18.01.2024


Одлука о поништењу поступка ЈН ради набавке сонди за диодни офталмолошки ласер (цикло процедуре) Vitra 810 произвођача Quantel Medical за потребе Kлинике за очне болести.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

18.01.2024


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке имплантата за потребе Kлинике за ортопедију и трауматологију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

17.01.2024


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке лиценци за лабораторијски систем Бионет.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

16.01.2024


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке дисперзивног вискоеластика за интраокуларну примјену за потребе Клинике за очне болести, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

15.01.2024


Одлука о избору најповољнијије понуде ради набавке потрошног материјала за потребе Клинике за кардиохирургију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

15.01.2024


Одлукa о избору најповољнијих понуда у поступку набавке  потрошног материјала за потребе Ангио-сале у Заводу за клиничку радиологију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

15.01.2024


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-16287-5/23 од 12.01.2024. године ради набавке потрошног материјала за извођење HIPEC-процедура за потребе Kлинике за општу и абдоминалну хирургију Универзитетског клиничког центра РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

12.01.2024


Одлука о избору најповољније понуде ради преузимања цитостатског отпада, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

11.01.2024


Одлукa о избору најповољније понуде у поступку набавке аутоматског анализатора за PCR дијагностику.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

05.01.2024


Одлука о избору најповољније понуде у поновљеном поступку збрињавања отпадног мазута, чишћења мазутног цјевовода и санације измјењивача топлоте, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

05.01.2024


Одлука о поништењу поступка поновљене набавке филтера за екстракорпорално уклањање патогена.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

05.01.2024


Одлука о поништењу поступка набавке ради набавке услуга оглашавања текстова, огласа и конкурса у дневним новинама за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

05.01.2024


Одлука о избору најповољније понуде број: 01-17162-7/23 од дана 03.01.2024. године, везано за поступак набавке потрошног материјала  за екстракорпоралну циркулацију за потребе Kлинике интензивне медицине за нехируршке гране и Kлинике за анестезију и интензивно лијечење, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

03.01.2024