Јединица интерне ревизије кроз давање објективног стручног мишљења и савјета о адекватности система финансијског управљања и контрола у циљу унапређења пословања Клиничког центра, те кроз примјену систематичног и дисциплинованог приступа у оцјењивању пословања помаже Клиничком центру у остваривању његових циљевима.

Телефонски именик Јединице