Центар за дојку

Центар за дојку формиран је 1. јуна 2008. године.

Основна намјена и разлог формирања Центра је унапређење и побољшање резултата дијагностике и лијечења карцинома дојке, као и примјена савремених принципа онкопластичне хирургије у лијечењу карцинома дојке, која подразумијева поштедну хирургију дојке уз одређивање сентинел лимфног нодуса, РОЛЛ маркацију непалпабилних лезија дојке, те примарну и секундарну реконструкцију дојке након аблације.

Реконструкција дојке је, поготово са психолошког аспекта, веома битан поступак, јер дојка није само обичан парни орган који се, у случају болести може одстранити, она је израз женствености и материнства и има велику улогу у психолошком животу жена.

У Центру за дојку се примјењује мултидисциплинарни приступ, односно пацијенткиње заједнички третирају радиолози, патолози, онколози, општи хирурзи.

Kонзилијум за туморе дојки се одржава сваког уторка и петка са почетком у 12.00 часова у специјалистичкој амбуланти Центра за дојку која се налази у сутерену зграде Матернитеа.

Пацијенти се заказују за конзилијум на број телефона 051/342-242.

Први и контролни преглед се обавља у специјалистичкој амбуланти која ради од 07.00 до 15.00 часова. За сваки преглед је неопходно имати упутницу издату од стране породичног љекара.
Центар за дојку у овом тренутку располаже са двије болесничке собе са по три кревета и превијалиштем за потребе хоспитализованих пацијената.

Телефонски именик Центра

Адреса: Ул. 12 Беба бб, Бања Лука