Клиника за психијатрију је високо диференцирана и референтна установа у Републици Српској, у којој се обављају дијагностичке и терапијске процедуре за дјецу и одрасле са различитим менталним поремећајима и болестима.

У Клиници се обавља стандардна болничка обрада, специјалистички и субспецијалистички прегледи, евалуација терапеутских мјера, психофармакотерапија, психотерапијске процедуре (индивидуална и групно-аналитичка терапија, системска породична терапија, когнитивно-бихејвиорална терапија, породична психотерапија), тимска обрада и психоедукација родитеља, психотерапија брачног пара, психотерапија родитеља, терапија игром, едукација и реедукација дјетета, групна социотерапија, разне социотерапијске активности (окупациона, рекреативна…) у циљу ресоцијализације особе са менталним поремећајем, психијатријска анализа са давањем мишљења, тимска обрада, те апликација електроконвулзивне терапије.

У склопу психолошких дијагностичких процедура се врши интервју, процјена интелектуалних способности дјеце и одраслих, обсервација дјетета, интервју са пратиоцем, процјена психомоторног развоја дјетета, квантитативна и квалитативна процјена степена детериорације са диференцијално дијагностичком анализом, експлорација личности, давање психолошке анализе. У Клиници са обављају социо-анамнетички интервјуи, социотерапијске сеансе, породично савјетовање и давање социјалне експертизе. Клиника пружа консултативне и конзилијарни прегледи за остале организационе јединице УКЦ РС.

Клиника се састоји од шест одјељења:

  1. Одјељење за дјечију и адолесцентну психијатрију
  2. Одјељење за афективне поремећаје и кризна стања
  3. Одјељење за психотичне поремећаје
  4. Одјељење за ургентну психијатрију
  5. Одјељење за болести зависности ( одсјек за алкохолизам и одсјек детоx центар)
  6. Одјељење за парцијалну хоспитализацију

у саставу којих раде одсјеци за алкохолизам и за наркоманију и Дневни центар за метадонску терапију.

Специјалистичка амбуланта за општу психијатрију ради уторком и сриједом од 08:00 до 14:00 часова, а осталим радним данима од 08:00 до 20:00 часова. Субспецијалистичка амбуланта за дјецу и адолесцентне ради уторком од 08:00 до 14:00 часова и сриједом од 14:00 до 20:00 часова. Субспецијалистичка амбуланта за болести зависности ради понедјељком од 08-20 часова,четвртком од 08-14 часова и петком од 14:00 до 20:00 часова. Субспецијалистичка амбуланта за породичну терапију ради понедељком и сриједом и петком од 08:00 до 14:00 часова.

Телефонски именик Kлинике

Адреса: Ул. 12 Беба бб, Бања Лука