Клиника за онкологију је основана у септембру 1987. године. У протеклом периоду је значајно напредовала, како по питању повећања броја хемиотерапијских протокола који се примјењу тако и по питању усвајања нових дијагностичких метода.

Клиника се састоји од три одјељења:

  1. Пријемно – амбулантно одјељење
  2. Одјељење онкологије солидних тумора са интензивном терапијом
  3. Одјељење радиоонколгије

Дневна болница/амбулантна хемиотерапија је смјештена на И спрату зграде централног медицинског блока на Паприковцу и ради у двије смјене од 07:00 до 18:00 часова. У Дневној болници се врши припрема пацијента за хемиотерапију, припрема цитистатика и апликација након прегледа пацијента. Током апликације пацијент је под сталним медицинским надзором при чему се прате витални знаци, а у случају појаве компликација апликација се прекида и ординира се симптоматско-супортивна терапија. Након завршене апликације заказују се сљедећи третмани и пацијенту дају упутства са отпусницом за породичног љекара. У Дневној болници се такође обављају и неопходне дијагностичке процедуре везане за доношење одлуке о започињању терапије.

У Клиници за онкологију се између осталог врши одређивање стадија болести, процјена ризика за метастатско ширење, утврживање индикација и контраиндикација за хемотерапију/хормонску терапију, профилакса мучнине узрокована хемиотерапијом, планирање хормонске терапије, планирање примјене хематопоетских фактора раста, евалуација одговора на хемиотерапију, праћење болесника лијечених хемиотерапијом, оцјена индикација и контраиндикација радиотерапије, евалуација одговора на радиотерапију, изолација имуносупресивних пацијената,ехосонографски преглед абдомена, мале карлице и меких ткива, припрема и апликација цитостатика, плеурална и абдоминална евакуациона пункција, интравезикална апликација цитостатика, ултразвук дојке са цоллор доплером и 3Д реконструкцијом, иглена пункција дојке под контролом ултразвука, цоре биопсија дојке под контролом ултразвука, узимање узорака за цитолошку анализу, аспирациона пункција јетре под контролом ултразвука, здравствено-васпитни рад са онколошким пацијентом и породицом, те вођење болесника у складу са процесом здравствене његе.

Телефонски именик Kлинике

Адреса: Ул. 12 Беба бб, Бања Лука