Клиника за онкологију је основана у септембру 1987. године. У протеклом периоду је значајно напредовала, како по питању повећања броја хемиотерапијских протокола који се примјењу тако и по питању усвајања нових дијагностичких метода.

Клиника се састоји од три одјељења:

 1. Одјељење онкологије и солидних тумора са интензивном терапијом
 2. Одјељење радиоонкологије
 3. Пријемно – дијагностичко одјељење са дневном болницом

1.Одјељење онкологије и солидних тумора са интензивном терапијом

Налази се у Клиници за онкологију, пети спрат,  УКЦ   РС. Одјељење онкологије и солидних тумора располаже са 36 кревета, намјењене за болеснике који примају специфичну онколошку терапију , симптоматску- супортивну  терапију као и дијагностичке процедуре поједининачних  казуса. Одјељење  онкологије и солидних тумора са интензивном терапијом  располаже и са амбулантом за интервенције, простором за ламинарну комору,   просторијом за припрему и растварање лијекова, апотеком, собом за преминуле, собом за главну сестру,  мушки и женски тоалет, 2 љекарске собе,  заједничку радну просторију, салу за сатанке, собу начелника и  собу дежурног љекара.

На одјелу онкологије и солидних тумора са интензивном терапијом  проводе се сљедеће процедуре:

 1. Преглед и припрема пацијената за специфичну терапију ( хемиотерапију, циљану терапију и имунотерапију уз адекватну пре и пост медикацију).
 2. Растварање и апликација цитостатика и имунотерапије
 3. Стални надзор пацијената током апликације терапије
 4. Рјешавање раних и касних компликација примјене  специфичне терапије
 5. Контрола тјелесне тежине и висине, узимање материјала за лабораторијске и цитолошке анализе, ЕКГ и друге дијагностичке процедуре према  захтјевима протокола који болесник прима
 6. Апликација симптоматско супортивне терапије
 7. Посебан третман имуноспресивних болесника у „заштићеној соби“
 8. Њега пацијената од стране медицинских техничара ( превијање, њега стома, превенција и њега декубитуса, интравезикалне катетеризације и остале интервенције према потреби)
 9. Дијагностичке и терапијске абдоминалне и плеуралне пункције
 10. Разговор са пацијентом који обавља љекар и медицинско особље у смислу давања савјета за хигијенско- дијететски режим током примјене хемиотерапије
 11. Припрема материјала за стерилизацију
 12. Кординација са са љекарима током конзилијарних прегледа, болничком апотеком
 13. Третман психолога и третман физијатра за пацијенте који захтјевају такве процедуре
 14. Оцјена ефекта и подношљивости терапије
 15. Административне процедуре( писање упутница, потрошња лијекова и потрошног материјала, обрачуни, писање отпусних писама са препоруком за терапију и дијагностичке поступке)
 16. Воде се међународне, рандомизоване (свих фаза) клиничке студије.

Пацијенти су под медицинским надзором 24 сата.

2.Одјељење радиоонкологије

Одјељење радиоонкологије налази се на првом спрату Инфективне клинике на Паприковцу, улица Дванаест беба бб, Бања Лука и располаже са 26 кревета за пацијенте који су на радиотерапији уз евентуалну потенцијацију са хемотерапијом појединих казуса. Одјељење радиоонкологије располаже такође са амбулантом за интервенције, специјалистичком амбулантом , просторијом за одмор особља и трокадером. Поред тога, одјел располаже са чајном кухињом која је уједно и мјесто за одмор пацијената.

На радиоонкологији се раде сљедеће процедуре:

 1. Преглед и припрема пацијената за радиотерапију и хемотерапију
 2. Припрема цитостатика и остале симптоматске терапије
 3. Стални надзор пацијената током апликације терапије
 4. Стални надзор пацијента у смислу компликација радиотерапије и давања адекватне симптоматске терапије
 5. Контрола лабораторије и биохемије према шеми једном седмично или како захтјева протокол који пацијент прима
 6. Њега пацијената од стране медицинских техничара (превијање, њега нутритивне јејуностоме, перкутане нефростоме , њега декубитуса, абдоминална пункција, катетеризација и остало)
 7. Разговор са пацијентом који обавља љекар и медицинско особље у смислу давања савјета за исхрану током радио и хемотерапије, као и његе и хигијене пацијената
 8. Припремање материјала за стерилизацију
 9. Коорадинација са радиотерапеутом и нутриционистом које обавља надзорна сестра

Пацијенти су под надзором медицинског особља 24h дневно.

Након завршене радиотерапије издаје се отпусна листа са препоруком на отпусном писму за даље контроле онколога и радиотерапеута.

3.Пријемно – дијагностичко одјељење са дневном болницом

Пријемно – дијагностичко одјељење клинике за онкологију се налази у приземљу јужног крила-поликлинике УКЦ РС на Паприковцу. Пријемно – дијагностичко одјељење се састоји из пријемног шалтера, пријемне онколошке амбуланте, амбуланте за интервенције (давање инфузионих отопина, пункције тјелесних шупљина) специјалистичких амбуланти и кабинета за ултразвучну дијагностику са могућношћу биопсије сусп промјена под узв контролом. Радно вријеме је од 07h до 15 h. Дневна онколошка болница је смјештена у приземљу старе зграде нуклеарне медицине на Паприковцу, преко пута Центра ургентне медицине, радно вријеме је од 07h до 15 h.

У дневној онколошкој болници се врши:

 1. Преглед и припрема пацијената за хемотерапију, имунотерапију, пер ос терапију.
 2. Припрема цитостатика, имунотерапије и остале потребне терапије,
 3. Растварање цитостатика, биолошке и имуно терапије се врши у ламинарној комори, гдје се припремају и за апликацију.
 4. Апликација цитостатика, имунотерапије, издавање пер ос терапије,
 5. Стални надзор пацијената током апликације терапије, у случају нежељених реакција и компликација терапија се прекида и ординира адекватна терапија,
 6. По завршетку терапије болеснику се издаје отпусна листа или меморандум са свим подацима о аплицираној терапији, добија термин за апликацију следеће дозе лијека.

Телефонски именик Kлинике

Адреса: Ул. 12 Беба бб, Бања Лука