План јавних набавки за 2018 годину

Документ можете преузети pdf oвдje.