Одјељење за унапређење и мониторинг квалитета обавља послове који се односе на увођење система менаџмента и система квалитета у болнички сектор, развој клиничког информационог система и врши надзор над провођењем система менаџмента и система квалитета и клиничког информационог система.