Одјељење обезбјеђења и транспорта обавља сљедеће послове:обезбјеђење имовине и лица, послови заштите од пожара, информативно-рецепцијски послови, превоз радника, превоз хране за исхрану болесника, обезбјеђење превоза пословодног органа, обезбјеђење превоза за консултативне прегледе те неопходан превоз за потребе Клиника, Завода и Служби, превоз свих врста роба, утовар и истовар робе.

Телефонски именик Oдјељења