KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU | Načelnik

  • 051/434-281 lok. 4281

KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU | Centrala

  • 051/434-280 lok. 4280

KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU | Glavna sestra

  • 051/434-446 lok. 4446

KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU | Sekretar klinike

  • 051/434-447 lok. 4447

KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU | Prijemna ambulanta

  • 051/434-448 lok. 4448

KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU | Dežurni ljekar

  • 051/434-653 lok. 4653

KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU | EKG kabinet

  • 051/434-668 lok. 4668

KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU | Kabinet za naučno istraživački rad

  • 051/434-678 lok. 4678

KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU | EEG kabinet

  • 051/434-668 lok. 4668

KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU | Kabinetska sestra (fax )

  • 051/434-677 lok. 4677
Strana 1 od 6123456