KLINIKA ZA PLUĆNE BOLESTI | Načelnik klinike

  • 051/343-208 lok. 3208

KLINIKA ZA PLUĆNE BOLESTI | Šef odjeljenja Prim. dr R. Arnautović

  • 051/343-216 lok. 3216

KLINIKA ZA PLUĆNE BOLESTI | dr S. Gajić

  • 051/343-267 lok. 3267

KLINIKA ZA PLUĆNE BOLESTI | dr N. Tanasković

  • 051/343-224 lok. 3224

KLINIKA ZA PLUĆNE BOLESTI | dr D. Depčinski

  • 051/343-321 lok. 3321

KLINIKA ZA PLUĆNE BOLESTI | Prijemna ambulanta

  • 051/342-812 lok. 2812

KLINIKA ZA PLUĆNE BOLESTI | Administrativna kancelarija

  • 051/343-289 lok. 3289

KLINIKA ZA PLUĆNE BOLESTI | Glavna sestra

  • 051/343-201 lok. 3201

KLINIKA ZA PLUĆNE BOLESTI | Soba sestara

  • 051/343-200 lok. 3200

KLINIKA ZA PLUĆNE BOLESTI | Kabinet za bronhoskopiju

  • 051/343-282 lok. 3282
Strana 1 od 3123