SLUŽBA OPERACIONIH SALA SA STERILIZACIJOM I PHA | Načelnik

  • 051/343-256 lok. 3256

SLUŽBA OPERACIONIH SALA SA STERILIZACIJOM I PHA | Glavna sestra

  • 051/343-314 lok. 3314

SLUŽBA OPERACIONIH SALA SA STERILIZACIJOM I PHA | Operaciona sala I (ortopedija i traumatologija)

  • 051/343-247 lok. 3247 ex-tempore lok. 3271

SLUŽBA OPERACIONIH SALA SA STERILIZACIJOM I PHA | Operaciona sala II (ortopedija i traumatologija)

  • 051/342-772 lok. 2772 ex-tempore lok. 2762

SLUŽBA OPERACIONIH SALA SA STERILIZACIJOM I PHA | Operaciona sala III (neurohirurgija)

  • 051/342-773 lok. 2773 ex-tempore lok. 2763

SLUŽBA OPERACIONIH SALA SA STERILIZACIJOM I PHA | Operaciona sala IV (Oftalmologija)

  • 051/342-774 lok. 2774 ex-tempore lok. 2764

SLUŽBA OPERACIONIH SALA SA STERILIZACIJOM I PHA | Operaciona sala V (torakalna i vaskularna)

  • 051/342-775 lok. 2775 ex-tempore lok. 3274

SLUŽBA OPERACIONIH SALA SA STERILIZACIJOM I PHA | Operaciona sala VI (opšta i abdominalna hir.)

  • 051/343-227 lok. 3227 ex-tempore lok. 2766

SLUŽBA OPERACIONIH SALA SA STERILIZACIJOM I PHA | Operaciona sala VII (opšta i abdominalna hir.)

  • 051/343-231 lok. 3231 ex-tempore lok. 2767

SLUŽBA OPERACIONIH SALA SA STERILIZACIJOM I PHA | Operaciona sala VIII (urologija)

  • 051/342-779 lok. 2776 ex-tempore lok. 2781
Strana 1 od 3123