SLUŽBA KLINIČKE REHABILITACIJE | Načelnik

  • 051/343-254 lok. 3254

SLUŽBA KLINIČKE REHABILITACIJE | Glavna sestra

  • 051/342-732 lok. 2732

SLUŽBA KLINIČKE REHABILITACIJE | Pregledi i intervencija

  • 051/342-837 lok. 2837

SLUŽBA KLINIČKE REHABILITACIJE | Kancelarija fizioterapeuta

  • 051/342-838 lok. 2838

SLUŽBA KLINIČKE REHABILITACIJE | Ljekarska soba

  • 051/342-839 lok. 2839