Боран Врањеш (1957-2020)

 

Боран Врањеш рођен је 1. маја 1957. године у Бањалуци.
Звање техничара друмског собраћаја стекао је 1987. године. Стални радни однос у тадашњем Клиничко- болничком центру Бања Лука заснива 1994. године на пословима транспорта у Одјељењу општих послова Службе за економско-правне послове, а касније у Одјељењу за обезбијеђење и транспорт. Иза себе је оставио супругу и двоје дјеце. Радне колеге ће га памтити по његовој доброти, ведром духу и смислу за хумор.