Хируршки тим Клинике за ортопедију и трауматологију УКЦ Републике Српске је извео оперативни захват лијечења аваскуларне некрозе главе бутне кости. Оперативни захват је изведен код особе млађе животне доби којој је усљед истог обољена урађена замјена једног кука тоталном протезом. На овај се начин се покушава спасити други кук и омогућити бољи квалитет живота пацијента.

Аваскуларна некроза главе бутне кости је обољење које настаје усљед поремећаја васкуларизације и пропадања кости што има за резултат болове у трајно оштећење зглоба кука, узроци могу бити различити. Један од узрока може бити и дуготрајна употреба кортикостероида. Оперативни захват се састојао од декомпресије коштане лезије и апликације БМАЦ (Боне марроw цонцентрате аспирате ).

БМАЦ се концентрисани аспират коштане сржи који садржи високу концентрацију матичних ћелија и апликује се на мјесто лезије како би се стимулисао процес опоравка и обновила васкуларизација главе бутне кости. Овакав начин употребе је најефикаснији јер се добија директно из коштане сржи. Овакав вид употребе матичних ћелија је први пут примјењен у УКЦ Републике Српске и представља задњи тренд у свијету који се примјењује код лијечења коштаних лезија, дегенеративних обољена кости и зглобова, те спортских повреда.

Оперативни захват је извео тим: др Владимир Анђић, асистент др Јовица Чеко, те специјализанти др Слободан Марјановић и др Бојан Топић. Инструментари Јелица Ристић, Игор Кајтаз и Данијел Бојић. Анестезиолози др Драган Шврака, др Весна Трамошљика и др Ивана Репајић.