Извјештај са сједнице скупштине Спортског друштва клинички центар Бања Лука одржане 15.03.2011.год. у амфитеатру Клинике за Гинекологију и акушерство.

Присутни :

1. др Владимир Мирошљевић – предсједник скупштине
2. др Ненад Танасковић – предсједник друштва
3. проф. др сц мед. Мирко Станетић – генерални директор
4. Вучковић Душанка – секретар друштва
5. Шукало Жељко
6. Васић Витомитка
7. Милекић Соња
8. Јокановић Нада
9. Лакић Марина
10. Мацановић Весна
11. Гачић Славица
12. др Драган Касаповић
13. Глишић Санела
14. Гавриловић Жељко
15. Лалош Јован
16. Свитић Ацо
17. Шункић Ивона
18. Зец Петар
19. Прерадовић Негослав
20. Мачковић Љиљана
21. Бајић Биљана
22. Бркљач Горан
23. Радоја Вељко
24. др Љубомир Стајчић
25. Јаворац Маринко
26. Пушац Јелена
27. Томић Душко
28. Милашиновић Данијела
29. Ђедовић Драган
30. Ракита Ана
31. Товиловић Споменка
32. Перишић Марија
33. Драгојевић Милан

Дневни ред :

1. Извјештај о раду у протекле четири године
2. Финанцијски извјештај за 2010
3. Избор новог предсједништва
4. Разно

Рад скупштине започео је др Владимир Мирошљевић предсједник скупштине најавивши директора Клиничког центра проф Мирка Станетића , који је обраћајући се скупштини изразио задовољство што Клинички центар има једну овакву организацију , те о досадашњим постигнутим резултатима како на пољу спортских дешавања тако И у промоцији клиничког центра како на нивоу Репубике Српске тако И на нивоу Босне И Херцеговине , и да нам је у интересу да једна оваква организација И даље траје И да добије на још већој масовности.

Записник

1. Извјештај о раду и успјесима спортског друштва у периоду од настајања па до 2011.

Спортско друштво је формирано у јуну мјесецу 2007.године када смо по доласку из Неума са првих спортских игара на нивоу Би Х дошли на идеју да оснујемо спортско друштво које би било самостално И одвојено од свих синдиката па и од самог Клиничког центра .
Циљ и сврха оснивања спорстког друштва су били да се насим радницима омогући организовано бављење аматерским спортом унутар клиничког центра а исто тако и упознавање са другим радницима других здравствених установа како у РС тако И у БиХ.
Идеја је потекла од Жељке Шукала који је у раговорима са учесницима из Тузле и уз њихову несебичну помоћ започео оснивње наше дружине , њему се прикључила ,Викица , Соња ,Негослав, Др Владимир Мирошљевић И др Ненад Танасковић, Душка…а не могу да не споменем покојног Пантић Драгољуба који је ову идеју у потпуности подрзао И помогао њеној реализацији .

Као што сви знамо организатор ИИ спортских игара здравствених радника на нивоу Би Х био КЛинички центар Бања Лука. У том такмичењу, заузели смо друго мјесто у укупном пласману а и у свим наредним такмичењима на нивоу БиХ смо високо котиратли и заузимали друга И трећа мјеста.
Вративши се из Неума дошли смо на идеју да једне такве игре организујемо на нивоу Републике Српске у Теслићу ,та се традиција наставила одржавањем спортских сусрета здравствених радника свих следећих година а ове године смо поново организатори овога пута В спортских игара здравствених радника РС.
Свакако треба споменути да смо прошле године били први у укупном пласману на овим играма.
Два пута на нивоу РС најбоље спортискиње су биле из наших редова .

Са Клиничким центром Тузла су успостављен пријатељски односе па организујемо викенд такмичење и дружење које је прешло у традицију
Спортско друштво постоји И траје захваљујући ентузијазму чланова предсједништва и чланова спортског друштва а уз огромну подршку и помоћ нашег менаџмента и нашег директора Мирка Станетића . Овом приликом желимо поменути И проф. Скробић Милана и Проф. Топић Брану који су својим несебичним залагањем помогли да се обезбеди адекватна опрема за Спортско друштво И све његове остале активности.
Спортско друштво има три термина у Медицинској школи , сноси трошкове кориштење балон сале за наше фудбалере , затим су набављене и уз помоћ директора обезбјеђене тренерке И мајице за чланове спортског друштва
Овакав начин организовања наших радника довео је до бољих припрема , те су учесници били И тактички И физички спремнији за учествовање на спортским такмичењима .

2 . Секретар друштва Душанка Вучковић прочитала финансијски извјештај с којег је Скупштина усвојила.

3. Ове године истиче мандат досадашњем предсједништву спортског груштва па је скупштини предложено да дају приједлоге за састав новог предсједништва.