Универзитетски клинички центар Републике Српске наставља са праксом одржавања редовних прес конференција како би путем медија информисао јавност о свим актуелним питањима у вези са нашом установом.

У петак, 12.8.2016. године одржана је трећа редовна прес конференција на којој је представљен Завод за клиничку патологију с циљем да јавности појаснимо шта је патологија и које су одговорности патолога. Патологија је базична грана медицине на којој се темеље све остале медицинске науке попут онкологије, пулмологије, гастроентерологије, хирургије… Рад патолога је инкорпориран у цјелокупан клинички рад, јер не постоји озбиљан клинички рад без патологије. Завод за клиничку патологију УКЦ РС обавља врло захтјевне дијагностичке поступке у лијечењу болесника и представља ослонац за здравствени систем цијеле Републике Српске. У Заводу се ради комплетна дијагностичка биопсијска и аутопсијска анализа, као и све цитолошке анализе, од преузимања узорака до дефинитивне хистопатолошке дијагнозе, односно кратко речено – раде се све врсте анализа које данашња патологија у свијету ради.

Имунохистохемијске анализе представљају стандард у патологији и у Заводу за клиничку патологију се раде за цијелу Републику Српску, а молекуларна дијагностика као сложена анализа ради се за цијелу Босну и Херцеговину. Након што се стандардном анаИизом утврди постојање тумора врши се имунохистохемијска анализа (примјена антитијела на узорцима тумора), којом се открива врста и тип тумора, односно дефинише да ли се ради о примарном или секундарном тумору. Ова врста анализе од великог је значаја за љекаре специјалисте, због тога што након урађене имунохистохемијске анализе љекар јасно може да одреди коју врсту терапије пацијент треба да прими. Ова врста анлиза у нашој установи ради се од 2002. године.

Специфичност Завода за клиничку патологију јесте примјена молекуларних анализа које откривају специфичне мутације у тумору, што омогућава љекарима специјалистима да пацијенту приступе индивидуално, односно да пацијенту укључе тзв. „паметни лијек“ намијењен управо тој откривеној мутацији. Када говоримо о молекуларним анализама ту спада ЕГФР анализа која се у Завод за клиничку патологију ради од јуна 2012. године и БРАФ анализе од јула 2014. године.

EGFR анализе се раде код примарног аденокарцинома плућа и раде се за цијелу БиХ. Од јуна 2012. године до јула 2016. године урађено је укупно 692 анализе, од тог броја 527 је урађено за ФбиХ.

BRAF анализе се раде код мутације меланому коже и раде се за цијелу БиХ као и за Црну Гору. Од јула 2014. године до јула 2016. године урађено је 136 анализа, од тога је 110 урађено за ФБиХ.

У Заводу за клиничку патологију се уради годишње преко 17000 биопсија, више од 2000 имунохистохемијских анализа и преко 300 молекуларних анализа. Узимајући у обзир чињеницу да је основна дјелатност овог Завода дијагностика, Завод је у сталној вези са осталим медицинским дисциплинама, те се због тога врло брзо проширују дјелатности и уводе нове дијагностичке процедуре. Тренутно се у Заводу ради слиједеће:

Захваљујући савременој опреми, модерним апаратима, те стручном, едукованом медицинском кадру, Завод за клиничку патологију се интензивно развија и достиже европски ниво.