ln000Дана 21.9.2016. године у Клиничком заводу за нуклерану медицину УКЦ РС успјешно је урађен први ФДГ ПЕТ/ЦТ мозга.

ПЕТ са ФДГ је неинвазивна ин виво квантификација локалног цербралног метаболизма, која за разлику од ЦТ и МРИ, може илустровати патолошке промјене метаболизма прије морфолошких промјена. Клиничка примјена ФДГ ПЕТ/ЦТ ЈЕ је од изузетног значаја у дијагностици неуролошких обољења – паркинсонизама, деменција и рецидивирајућих тумора мозга.

Први пацијент упућен је на ФДГ ПЕТ/ЦТ снимање мозга у Клинички завод за нуклерану медицину УКЦ РС са сумњом на Алцхајмерову болест која је потврђена након завршене претраге.

ФДГ ПЕТ/ЦТ мозга је нашао широку примјену у клиничкој пракси и у посљедњој декади постао значајана дијагностичка метода у рутинској клиничкој неурологији и психијатрији.

Због свега наведеног очекујемо да ће поменута претрага постати једна од савремених стандардних процедура које се примјењују у нашој установи, све у циљу пружања што боље и квалитетније здравствене услуге нашим пацијентима.

ln000-01