У Клинику за општу и абдоминалну хирургију, 27.10.2017. године, испоручен је и пуштен у рад један од најсавремениних уређаја за фузију ткива и крвних судова.

Први такав уређај набављен је за клинику 2012. године и постао је један од незамјењивих уређаја код најкомпликованијих операција у дигестивној хирургији. Њиме се у специфичним просторима абдомена (мала карлица и субдијафргмални простори) омогућава дисекција и скелетирање без ручног подвезивања што је је од пресудне важности за безбједно извођење оператвних процедура: субтоталне и тоталне гастректомије,ниске и ултраниске ресекције ректума. Незамјенљив је код свих врста ресекција и дисекција у дигестивној хирургији, обезбјеђује сигурност, смањује потрошњу хируршких лигатура и скараћује вријеме трајања оперативног захвата. Ово је један од првих уређаја најновије генерације који је испоручен у БиХ.

Валлеyлаб ™ ФТ10 јекомбиновани електрохируршки генератор који укључује монополарну и биполарну ресекцију, биполарну коагулацију, као и фузијукрвних судова, ЛигаСуре ™ технологијом у једној електрохируршкој платформи. Овај систем укључује побољшану електроничку опрему (хардвер и софтвер) са бржом обрадом података (чак 434.000 x/сец.) о вриједности отпора ткива у сразмјеру са дијаметром крвног суда, те осигурава досљедну контролу енергије да би сви крвни судови у распону дијаметра 0 – 7мм (укључујући 7мм) били сигурније и брже лигирани. У поређењу са конвенционалне технике, овај прилагодљив и електрохируршки систем омогућује рад без класичногхируршког прибора на анатомским структурама гдје то раније није био случај. Такође, уређај за фузију крвних судова омогућава ресекцију без коагулације, што искључује ефекат “кухања” крви и спречава формирање проксималног тромба. Технологија ЛигаСуре™, на бази фузије еластичних и колагених влакана као структурних елемената зида крвног суда, осигурава заптивање крвних судова, што лигатуру чини неупоредиво сигурнијом у поређењу са класичним техникама. Класичне технике подразумијевају осим додатног прибора, и додатно вријеме за размјену инструмената, док модерна електрохируршка платформа са сетом мултифункционалних инструмената вишеструко редукује потребу за додатним медицинским хируршким средствима (конац, клипап ликатор, дисектор, пинцета, скалпел, маказе, каутер итд.) што скраћује вријеме проведено у операционој сали и постоперативни опоравак пацијанта. Сет инструмената покрива лапароскопске и отворене процедуре.

То је други велики искорак коју је Клиника за општу и абдоминалну хирургију УКЦ РС направила последњих мјесеци. Поред донације постељине за клинику, набавке лигашура, завршена је процедура за набавку два монитора и два пулсна оксиметра што су предуслови формирања полуинтензивне његе у овој клиници, чије се пуштање у рад очекује у скоријем периоду.