Медицинске сестре, помоћно и административно особље Клинике за општу и абдоминалну хирургију УКЦ РС од данас свој посао обавља у новим униформама, захваљујући донацији здравствене установе „Црвена апотека“ овој клиници.

Др Зоран Алексић, начелник Клинике за општу и абдоминалну хирургију УКЦ РС истакао је да су двије ствари кључне када је ријеч о медицинском особљу, а то је поштовање кодекса понашања и кодекса облачења. Начелник Алексић је истакао да се захваљујући овој вриједној донацији кодекс облачења сада поштује, те да је особље ове клинике једнако и квалитетно обучено, што је један од предуслова добре комуникације са пацијентима. Карактеристична медицинска униформа је неопходна за унапријеђење сестринске професије и важан аспект визуелног идентитета медицинског особља. Важност овог аспекта препознао је и господин Тихомир Рожић, власник здравствене установе „Црвена апотека“, која броји 27 пословница широм Српске.

Представница ЗУ „Црвене апотеке“, Рајка Палалић истакла је како је ова донација одличан примјер партнерства и подршке, као и допринос побољшању здравственог система. Такође је нагласила да је стратегија ове установе да помогне Универзитетском клиничком центру РС који поред стручног и образованог медицинског особља сада сразмјерно тим вриједностима има и адекватну униформу за рад.

Да је брига за пацијенте срж свих активности Клинике за општу и адбоминалну хирургију говори и чињеница да је завршена процедура за набавку два монитора и два пулсна оксиметра чиме су створени предуслови за формирање полуинтензивне његе у овој клиници, чије се пуштање у рад очекује у скоријем периоду. Такође у процедури је набавка пиштоља за биопсију панкреаса, као и кречење клинике које ће бити реализовано до краја године. Нове униформе и поштовање кодекса облачења допринијеће бољем раду особља ове клинике, које свакодневно вриједно и професионално обавља свој посао. За кратко вријеме Клиника за општу и абдоминалну хирургију УКЦ РС направила је значајне искораке, оправдавајући тако епитете једне од најбољих и највећих хирушких клиника у региону.