Изградњом јужног крила ЦМБ-а, коначно ће бити ријешена једна од највећих бољки Универзитетског клиничког центра Републике Српске а то је мијешање оних пацијената који долазе на прегледе и оних који леже на стационару. Овај начин организације ће такође довести до повећаног броја амбулантних пацијената, а до смањења дана лежања пацијената на стационару. На овај начин повећавамо фреквенцију пацијената. Јужно крило ЦМБ-а ће се изводити у двије фазе. Фаза И обухвата ламелу А и ламелу Б.

I Фаза – Југ 1, први дио ламеле А подразумијева подрумски дио, затим сутерен у којем се налази Центар за радиотерапију на површини од 1500м2, који је у потпуности изграђен и пуштен у функцију. Центар за радиотерапију представља најсавременији центар за лијечење пацијената зрачењем на цијелом Балкану и пружа пацијентима Републике Српске и Босне и Херцеговине могућност лијечења у својој земљи. И фаза обухвата и радове на нивоу приземља на којем се налази Дијагностички ценар завода за радиологију који је 2011-те проширен, пуштен у рад и преименован у Завод за клиничку радиологију. И спрат и остали дио И фазе је реализован конструктивно, са завршеном фасадом, кровом, уземљењем и громобранским инсталацијама. На свим етажама са коридорима и вертикалним комуникацијама (лифтови и степениште) успостављене су међусобне везе, као и везе са Централним објектом.

I Фаза – Југ1, други дио ламеле Б-централни дио је наставак радова првог дијела И фазе који се односе на извођења машинских, електро и хидро инсталација и свих завршних радова у грађевинарству у циљу оспособљавања лијевог крила јужног дијела ЦМБ-а. Други дио изградње ће обухватити и све остале радове на партерном уређењу испред јужног дијела ЦМБ-а.

II Фаза – Ламела Ц представља лијево крило Јужног дијела ЦМБ-а као конструктивну ламелу. У овом дијелу објекта у сутерену смјестиће се Дијагностика нуклеарне медицине, кардиологија и реуматологија. У саставу кардиологије биће изграђена и опремљена сала за интервентну кардиологију – ПАЦЕ МАКЕР. Овим пројектом биће опремљена још једна сала за интервентну кардиологију,док су грађевински радови за исту салу и још једну која се преноси из постојеће сале у ЦМБ-у ( укупно двије ) дефинисани у радовима И Фазе –Југ1,други дио ламела Б-централни дио. На нивоу приземља налазиће се неурологија и неурохирургија, ендокринологија, пулмологија и торакална хирургија, гастроентерологија и абдоминална хирургија и управа поликлинике, а на И спрату биохемијски лабораториј, урински лабораториј, имунохемијски лабораториј, хематолошки лабораториј, офталмологија и оториноларингологија.

У грађевинском смислу је најзахтјевнија Дијагностика нуклеарне медицине која заузима већи дио сутерена, а за потребе деконтаминације отпадних вода искориштен је простор подрума. Заштита од зрачења урађена је по елаборату који је израдио Институт за јавно здравство Р.С. – Центар за заштиту од зрачења.
Диспозиција појединих одјела је урађена у складу са пројектном документацијом која је ревидована и усвојена од стране Универзитетске болнице Клинички центар .
Основна архитектура, материјали и детаљи треба да представљају континуитете са пројектом И Фазе изградње јужног дијела, те у смислу пројектне документације оба објекта Фазе И и Фазе ИИ са улазним дијелом треба посматрати као јединствену документацију.

II фаза- Ламела Ц одвија се као Имплементација III фазе Пројекта модернизације болнице у БиХ ( у складу са ЕДЦФ Споразумом о кредиту бр.БиХ-3 ). Потписивање уговора између Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске и „Самсунг Ц&Т“ корпорације, водеће компаније „Самсунг Ц&Т – Намхунг“ конзорцијума 11.12.2012. године
Дозвола и одобрење (од стране КЦБЛ)
• Дозвола за припремне радове: 8.4.2013. године
• Главна грађевинска дозвола: 17.6.2013. године

Трајање изградње

У јуну 2013. године, тачније 21.06.2013. године почели су радови на изградњи II фазе ламеле Ц Јужног крила.

2416716


Истог дана извршено је исколчење контура објекта и отпочели су радови на ископу темељне јаме.

4461034


Већ почетком јула, 01.07.2013. године почињу први бетонски радови који завршавају 21.10.2013. године

63618235437091


Након тога приступа се радовима на машинским, електро и водоводним инсталацијама унутрашњег дијела као и завршним унутрашњим радовима. Радови су трајали нешто више од годину дана и завршени су 31.12.2014. године.

19992446237267

9983683204045

88653239046202


Дана 29.11.2013. године почињу радови на постављању фасадне столарије и трају до 15.02.2014. године. У то вријеме почињу и радови на припреми и постављању фасадних треспа панела и ти радови завршавају 01.08.2014. године.

31425927431076

Након завршавања преградних зидова и инсталација приступило се радовима припреме и бојења унутрашњих зидова и плафона, као и радовима на унутрашњој столарији.

99001622766184

Упоредо са овим радовима одвијали су се и радови на постављању електро и машинских инсталација (утичнице, прекидачи,прикључци…), као и припрема за монтажу специјалне опреме за нуклеарну медицину.

7586987

 

 

 

 

 


Радови су завршени 31.12.2014. године након чега се приступило монтажи медицинске и немедицинске опреме и намјештаја.

64583853941491


Дана 12. фебруара 2015. године представници компаније ГЕ из Мађарске скупа са колегама из Пољске, задуженим за механичко инсталирање дијела капиталне опреме за УКЦ Републике Српске (ПЕТ ЦТ, СПЕЦТ ЦТ и дигитални мамограф) су стигли у Бања Луку.

Капитална опрема за нуклеарну медицину као и ултразвукови, траке за трчање и остала разна ГЕ медицинска опрема је допремљена из складишта у Копру (4 велика шлепера).
У петак, 13. фебруара 2014. године почео је истовар капиталне и друге опреме. Мањи дио опреме је истоварен у складиште УКЦ РС (ултразвукови, траке за трчање и сл.), а већи (капитална медицинска опрема) у простор објекта испред дијела који припада Нуклеарној медицини и у сам простор Нуклеарне медицине.Истовар опреме, узевши у обзир њену тежину, је био доста компликован зато што се морало водити рачуна да не дође до оштећења/пуцања подова. Стога су се користиле велике ПВЦ плоче као подлошке за подове.Истовар опреме је прошао беспријекорно и колеге из Мађарске и Пољске су радили даноноћно како би надгледали и помагали приликом истовара и транспорта опреме.

Дигитални мамограф је испоручен у за то предвиђен простор. Захваљујући колегама из Техничке службе, постављене су недостајуће ригипс плоче на плафон и стављена одговарајућа расвјета. Простор је очишћен и спреман за инсталацију дигиталног мамографа.

45

IMG_20150213_141924IMG_20150213_141933

Служба обезбјеђења УКЦ РС је активно учествовала у цијелом процесу истовара робе (ослобађање паркинга испред објекта ТЕБ-а) као и касније (надгледање новоизграђеног објекта као и складишта УКЦ РС у које је смјештена опрема). Механичка инсталација капиталне опреме је протекла без проблема и у складу са планираним.

Untitled


Радови на трафо станици ТС-5 су почели у септембру 2014. године и трајали до краја 2014. године.

20140822_174728 (3264 x 2448)20140827_081234 (3264 x 2448)

TS-5IMG_3938