Служба за информационо-комуникационе технологије врши проучавање, развој, стандардизацију и одржавање информационо-комуникационих технологија које су потреба медицинског и немедицинског особља Универзитетског клиничког центра Републике Српске. У склопу Службе тренутно постоје:

Одјељење за сервисирање, одржавање и подршку чији су задаци да:

• прати и обезбјеђује правовремено отклањање кварова на рачунарској и мрежној опреми;
• обавља и обезбјеђује информатичко – техничку опрему корисника;
• обезбјеђује одржавање и подршку приликом коришћења апликативних програма;
• врши постављање рачунарско – комуникационе мреже унутар Универзитетског клиничког центра Републике Српске;
• обезбјеђује подршку при коришћењу системског софтвера унутар Универзитетског клиничког центра Републике Српске;
• осигурава дистрибуцију, пренос и контролу података;
• спроводи механизме заштите информационог система и комуникационе мреже, те сигурности података у систему;
• обезбјеђује оптимално кориштење информатичке опреме и ресурса, уважавајући потребе организационих јединица Универзитетског клиничког центра Републике Српске;
• осигурава управљање осталом информатичком инфраструктуром Универзитетског клиничког центра Републике Српске;

Одјељење за развој и стандардизацију

• учествује у дефинисању стратегије развоја интегралног информационог система и примјене информационих технологија у пословању Универзитетског клиничког центра Републике Српске;
• прати, уводи и стандардизује нове информационо – комуникационе технологије у пословање Универзитетског клиничког центра Републике Српске у складу са потребама Универзитетског клиничког центра Републике Српске;
• предлаже и врши избор рачунарске и комуникационе опреме за Универзитетски клинички центар Републике Српске;
• обезбјеђује пројектовање, подешавање и одржавање рачунарско -комуникационе мреже унутар Универзитетског клиничког центра Републике Српске;
• обезбјеђује пројектовање, инсталирање, подешавање и одржавање системског софтвера унутар Универзитетског клиничког центра Републике Српске;
• обезбјеђује унапређивање и креирање нових телекомуникационих услуга унутар Универзитетског клиничког центра Републике Српске;
• обезбјеђује благовремену обраду и архивирање података у складу са важећим правилима и прописима;
• обезбјеђује и спроводи механизме заштите информационог система, комуникационе мреже и телекомуникационе мреже те сигурност података у систему;
• обезбјеђује оптимално кориштење информатичке опреме и ресурса, уважавајући потребе организационих јединица Универзитетског клиничког центра Републике Српске;
• осигурава управљање осталом информатичком инфраструктуром Универзитетског клиничког центра Републике Српске;
• ради на сталном унапређењу постојећих послова;
• обавља и друге дјелатности из дјелокруга рада одјељења.

Одјељење телефоније и комуникација чији су задаци да:

• прати и обезбјеђује правовремено отклањање кварова на телекомуникационој опреми и мрежи;
• врши постављање телекомуникационе мреже унутар Универзитетског клиничког центра Републике Српске;
• обезбјеђује телефонску подршку у позивима унутар и изван Универзитетског клиничког центра Републике Српске;
• врши додјелу телефонских бројева и одржавање листе телефонских бројева у Универзитетском клиничком центру Републике Српске;
• обезбјеђује оптимално кориштење телекомуникационе опреме, уважавајући потребе организационих јединица Универзитетског клиничког центра Републике Српске;

07 IKT