Служба организације пружања здравствене заштите и одржавања хигијене основана је као посебна организациона јединица у Универзитетском клиничком центру Републике Српске 2011. године. Броји 252 радника, а од тога 184 помоћне раднице, 4 фризера и 63 носача и шефа службе.

Дјелатност Службе организације пружања здравствене заштите и одржавања хигијене је организација и надзор хигијене унутар Универзитетског клиничког центра Републике Српске, правовремена набавка средстава за хигијену, организација рада радника на преношењу болесника и материјала, комуникација са клиникама, службама, заводима, организација и рад радника на пословима бријања и шишања, план и правилна прерасподјела по организационим јединицама.
Подијељена у три категорије:

  1. одржавање хигијене унутрашњег простора
  2. преношење болесника и материјала
  3. послови бријања и шишања

08 Higijena