Служба за праћење пројекта изградње и реконструкције ЈЗУ Универзитетског клиничког центра Републике Српске је најмлађа служба ЈЗУ УКЦ РС. Основана је и почела са радом 10. априла 2013. године с циљем да се сви пројекти изградње и реконструкције координирању, ревидирају и контролишу на једном мјесту, како би менаџмет наше установе могао да уз помоћ извјештаја Службе у сваком тренутку има јасну слику о свим активностима које се директно или индиректно тичу изградње и реконструкције наше установе.

Изградња и реконструкција не подразумијевају само физичку изградњу или обнову објеката , напротив, то је само један од сегмената рада Службе. Реконструкција и изградња подразумијевају и улагање у опрему и људске ресурсе.

Служба за праћење пројекта изградње и реконструкције ЈЗУ УКЦ РС:

• Обавља послове у области праћења пројекта изградње и реконструкције ;
• Директно сарађује са менаџментом и пружа подршку која се односи на припрему документација за доношење и спровођење одлука;
• Обавља коресподенцију са установама и организацијама изван ЈЗУ УКЦ РС у циљу пружања подршке процесу реконструкције и изградње;
• Ефикасно сарађује са организационим јединицама ЈЗУ УКЦ РС у процесу имплементације пројеката.

У Служби су запослени:

• Пројект менаџер за изградњу ЈЗУ УКЦ РС (прати реализацију све и једне ставке у вези са пројектима изградње и реконструкције);
• Инжењер за термоенергетику на реконструкцији, изградњи и одржавању опреме и инсталације високе сложености (праћење машинске фазе пројеката у оквиру изградње и реконструкције);
• Дипломирани информатичар за слабу струју за имплементацију пројеката изградње и реконструкције (праћење пројеката за централни надзор и управљање у оквиру изградње и реконструкције);
• Дипломирани економиста, референт за праћење инвестиција у оквиру изградње и реконструкције
• Стручни сарадник за имплементацију пројеката изградње и реконструкције (обављање стручних послова у вези са имплементацијом пројеката изградње и реконструкције);
• Секретар Службе (обавља све административно-техничке послове за Службу).

11 Rekonstrukcija