Да би се постигли жељени терапијски циљеви код педијатријских пацијената, од кључне важности јесте осигурати доступност фармацеутских облика који су одговарајући за узраст, стабилни су, ефикасни и добро се подносе. Примјена терапије код одојчади и дјеце представља велики проблем усљед недостатка адекватних комерцијално доступних препарата који се могу перорално примјенити код пацијената ове старосне доби. У оваквим ситуацијама улога фармацеута је од изузетног значаја да својим знањем и могућностима обезбиједи лијек у одговарајућој дози и адекватном фармацеутском облику за примјену. Чињеница је да течни љековити препарати имају предност када је у питању перорална примјена код одојчади и дјеце у односу на чврсте фармацеутске облике. Усљед недостатка регистрованих лијекова на тржишту, као једно од рјешења препозната је еx темпоре припрема течних љековитих препарата за пероралну примјену из комерцијално доступних препарата, односно готових, регистрованих лијекова у облику таблета или капсула.

Овдје ће бити објављени производни листови неких од најчешће израђиваних течних љековитих препарата за пероралну примјену у Апотеци Универзитетске болнице Клинички центар Бањалука. Ови подаци развијени су искључиво за потребе наше установе и објављени су у информативне сврхе за квалификовано медицинско особље. Овај материјал не смије да служи као замјена за консултацију и савјетовање са квалификованим медицинским особљем. Универзитетска болница Клинички центар Бањалука не сноси одговорност за актуелност података, нити за грешке или било какве посљедице настале употребом ових информација изван Универзитетске болнице Клинички центар Бањалука.

За сва додатна питања на располагању су магистри фармације Апотеке УБ КЦБЛ:

Tel: +387 51 342 304

+387 51 342 308

E-mail:  apoteka@kc-bl.com

 1.   Amiodaron peroralna suspenzija 5 mg/ml
 2.   Enalapril peroralna suspenzija 1 mg/ml
 3.   Fenobarbiron peroralna suspenzija 10 mg/ml
 4.   Furosemid sirup 2 mg/ml
5.   Hidrokortizon peroralna suspenzija 1 mg/ml
 6.   Hidrokortizon peroralna suspenzija 2 mg/ml
 7.   Kaptopril peroralna suspenzija 0,75 mg/ml
 8.   Kaptopril peroralni rastvor 1 mg/ml
 9.   Levotiroksin peroralna suspenzija 25 mcg/ml
 10.  Metronidazol peroralna suspenzija 20 mg/ml
 11.  Metronidazol peroralna suspenzija 50 mg/ml
 12.  Propranolol peroralna suspenzija 1 mg/ml
 13.  Ranitidin peroralna suspenzija 15 mg/ml
 14.  Sildenafil peroralna suspenzija 2,5 mg/ml
 15.  Spironolakton  peroralna suspenzija 2 mg/ml
 16.  Spironolakton  peroralna suspenzija 5 mg/ml
 17.  Ursodeoksiholna kiselina peroralna suspenzija 20 mg/ml
 18.  Ursodeoksiholna kiselina peroralna suspenzija 50 mg/ml