Управни одбор УКЦ РС

  1. Дипл. правник Драгиша Шукурма, предсједник
  2. Дипл. ецц. Саво Марјанац, замјеник предсједника
  3. Др мед. Радмила Граховац, члан
  4. Дипл. ецц. Дејан Гојковић, члан
  5. Дипл. правник Бојан Рачић, члан