1.   Политика безбједности хране
  2.   Политика безбиједности информација
  3.   Политика квалитета здравствене заштите
  4.   Политика квалитета
  5.   Политика заштите здравља и сигурности на раду
  6.   Политика заштите животне средине