Одјељење за планирање, развој и одржавање информационих технологија обавља послове који се односе на проучавање, планирање, развој, стандардизацију и одржавање информационо – комуникационих технологија у медицинској и немедицинској области.

Телефонски именик Одјељења