Generalni direktor UKCRS

  • 051/342-800 lok. 2800

Sekretar generalnog direktora

  • 051/342-800 lok. 2800

Sekretar generalnog direktora (fax)

  • 051/310-530

Sekretar generalnog direktora (fax)

  • 051/342-275

Zamjenik generalnog direktora

  • 051/342-800 lok. 2800

Pomoćnici generalnog direktora za medicinske poslove

  • 051/342-800 lok. 2800

Zamjenik pomoćnika generalnog direktora za nemedicinske poslove

  • 051/342-357 lok. 2357

Pomoćnik direktora za zdravstvenu njegu

  • 051/342-802 lok. 2802

Pomoćnik direktora za zdravstvenu njegu (fax)

  • 051/342-174

Šef kabineta generalnog direktora-saradnik za informisanje

  • 051/342-183 lok. 2183
Strana 1 od 3123