URGENTNI CENTAR | Načelnik

  • 051/342-744 lok. 2744

URGENTNI CENTAR | Glavni tehničar

  • 051/342-752 lok. 2752

URGENTNI CENTAR | Prijemna hiruška ambulanta centralna

  • 051/343-236 lok. 3236

URGENTNI CENTAR | Prijemna hiruška ambulanta I

  • 051/342-748 lok. 2748

URGENTNI CENTAR | Prijemna hiruška ambulanta II

  • 051/342-749 lok. 2749

URGENTNI CENTAR | Prijemna hiruška ambulanta III

  • 051/342-754 lok. 2754

URGENTNI CENTAR | Soba za opservacije

  • 051/342-745 lok. 2745 051/342-896 lok.2896

URGENTNI CENTAR | Reanimacije 1

  • 051/342-817 lok. 2817

URGENTNI CENTAR | Reanimacije 2

  • 051/342-746 lok. 2746

URGENTNI CENTAR | Internistička ambulanta

  • 051/342-785 lok. 2785
Strana 1 od 41234