ZAVOD ZA KLINIČKU LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU | Načelnik

  • 051/342-160 lok. 2160

ZAVOD ZA KLINIČKU LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU | Glavni tehničar

  • 051/342-277 lok. 2277

ZAVOD ZA KLINIČKU LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU | Šef Odjeljena za hematologiju i biohemiju

  • 051/342-369 lok. 2369

ZAVOD ZA KLINIČKU LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU | Administracija-prijem pacijenata (za hematološke, biohemijske i molekularno-genetičke analize)

  • 051/342-257 lok. 2257

ZAVOD ZA KLINIČKU LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU | Prijem bolničkog materijala

  • 051/342-347 lok. 2347

ZAVOD ZA KLINIČKU LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU | Biohemijska laboratorija

  • 051/342-253 lok. 2253

ZAVOD ZA KLINIČKU LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU | Hematološka laboratorija

  • 051/342-256 lok. 2256

ZAVOD ZA KLINIČKU LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU | Dežurni biohemičar

  • 051/342-369 lok. 2369

ZAVOD ZA KLINIČKU LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU | Radna soba biohemičara, ljekara

  • 051/342-349 lok. 2349

ZAVOD ZA KLINIČKU LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU | Radna soba biohemičara, ljekara

  • 051/342-335 lok. 2335
Strana 1 od 212