SLUŽBA ZA VASKULARNU HIRURGIJU | Načelnik

  • 051/343-240 lok. 3240

SLUŽBA ZA VASKULARNU HIRURGIJU | Glavna sestra

  • 051/342-720 lok. 2720

SLUŽBA ZA VASKULARNU HIRURGIJU | Sekretar

  • 051/343-228 lok.3228

SLUŽBA ZA VASKULARNU HIRURGIJU | Ljekarska soba dr Dragojević, dr Šutilović, dr Milanović, dr Keča-Klašnja, dr Inđić-Četić, dr Kalinić i dr Bobar

  • 051/343-336 lok. 3336

SLUŽBA ZA VASKULARNU HIRURGIJU | Ljekarska soba dr Keča

  • 051/343-491 lok. 3491

SLUŽBA ZA VASKULARNU HIRURGIJU | Ljekarska soba dr Roljić, dr Vasić, dr Vlaisavljević i dr Košpić

  • 051/343-234 lok. 3234

SLUŽBA ZA VASKULARNU HIRURGIJU | Specijalistička ambulanta

  • 051/343-316 lok. 3316

SLUŽBA ZA VASKULARNU HIRURGIJU | Sala za sastanke

  • 051/343-263 lok. 3263

SLUŽBA ZA VASKULARNU HIRURGIJU | Pult sestara

  • 051/343-233 lok. 3233 051/343-397 lok. 3397

SLUŽBA ZA VASKULARNU HIRURGIJU | Prijemna ambulanta

  • 051/343-228 lok. 3228