SLUŽBA ZA MAKSILOFACIJALNU HIRURGIJU | Načelnik

  • 051/342-648 lok. 2648

SLUŽBA ZA MAKSILOFACIJALNU HIRURGIJU | Glavna sestra

  • 051/342-556 lok. 2556

SLUŽBA ZA MAKSILOFACIJALNU HIRURGIJU | Sekretar

  • 051/342-587 lok. 2587

SLUŽBA ZA MAKSILOFACIJALNU HIRURGIJU | Prijemno specijalistička ambulanta

  • 051/342-561 lok. 2561

SLUŽBA ZA MAKSILOFACIJALNU HIRURGIJU | Pult

  • 051/342-519 lok. 2519

SLUŽBA ZA MAKSILOFACIJALNU HIRURGIJU | Sala za zahvate u lokalnoj anesteziji

  • 051/342-647 lok. 2647

SLUŽBA ZA MAKSILOFACIJALNU HIRURGIJU | Operaciona sala

  • 051/342-527 lok. 2527

SLUŽBA ZA MAKSILOFACIJALNU HIRURGIJU | Ambulanta oralne hirurgije

  • 051/342-565 lok. 2565

SLUŽBA ZA MAKSILOFACIJALNU HIRURGIJU | Ljekarska soba dr Đurđević, dr Mizdarić i dr Baroš

  • 051/342-634 lok. 2634

SLUŽBA ZA MAKSILOFACIJALNU HIRURGIJU | Ljekarska soba dr Nikolić i dr Majstorović

  • 051/342-816 lok. 2816
Strana 1 od 212