KLINIKA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO | Šef odjeljenja

  • 051/342-204 lok. 2204

KLINIKA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO | Nadzorna sestra

  • 051/342-105 lok. 2105

KLINIKA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO | Specijalistička ambulanta

  • 051/342-107 lok. 2107

KLINIKA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO | Radna soba sestara

  • 051/342-135 lok. 2135

KLINIKA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO | Dnevni boravak-odmor osoblja

  • 051/342-116 lok. 2116

KLINIKA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO | Ljekarska soba dr Topić

  • 051/342-155 lok. 2155

KLINIKA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO | Ljekarska soba dr Baničević

  • 051/342-130 lok. 2130

KLINIKA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO | Ljekarska soba dr Antonić

  • 051/342-193 lok. 2193

KLINIKA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO | Radna soba sestara

  • 051/342-135 lok. 2135

KLINIKA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO | Intenzivna njega-dnevni boravak

  • 051/ 342-330 lok. 2330
Strana 1 od 212