KLINIKA ZA BOLESTI UHA, GRLA I NOSA COVID | Šef odjeljenja

  • 051/343-219 lok. 3219

KLINIKA ZA BOLESTI UHA, GRLA I NOSA COVID | Nadzorna sestra

  • 051/343-264 lok. 3264

KLINIKA ZA BOLESTI UHA, GRLA I NOSA COVID | Ljekarska soba

  • 051/342-624 lok. 2624

KLINIKA ZA BOLESTI UHA, GRLA I NOSA COVID | Dnevni boravak-(medicinske sestre i sekretari)

  • 051/342-733 lok. 2733 051/343-305 lok. 3305