KLINIKA ZA DJEČIJE BOLESTI COVID | Izolacija

  • 051/343-276 lok. 3276

KLINIKA ZA DJEČIJE BOLESTI COVID | Pedijatrija

  • 051/343-265 lok. 3265

KLINIKA ZA DJEČIJE BOLESTI COVID | Osoblje

  • 051/342-427 lok. 2427; 051/342-449 lok. 2449

KLINIKA ZA DJEČIJE BOLESTI COVID | Dežurna ljekarska soba I sprat

  • 051/343-031 lok.3031