KLINIKA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO COVID | Radna soba sestara

  • 051/343-008 lok. 3008

KLINIKA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO COVID | Odjeljenje

  • 051/343-014 lok. 3014

KLINIKA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO COVID | Dnevni boravak

  • 051/343-346 lok.3346

KLINIKA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO COVID | Izolacija -1 GAK

  • 051/343-033 lok.3033