KLINIKA ZA UNUTRAŠNJE BOLESTI COVID | Administracija – sestre

  • 051/342-550 lok. 2550

KLINIKA ZA UNUTRAŠNJE BOLESTI COVID | Soba za odmor osoblja-sestre

  • 051/342-552 lok. 2552

KLINIKA ZA UNUTRAŠNJE BOLESTI COVID | Ljekarska soba – Informacije o zdravstvenom stanju pacijenta

  • 051/343-260 lok. 3260